De Fabel van de illegaal 57, maart/april 2003

Auteur:


Actiegroep "breekt steentje af" van ama-campus

Eind 2002 werd in Vught de eerste "terugkeercampus" voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (ama's) geopend. De "campus" lijkt op een gevangenis en roept veel weerstand op: steunorganisaties protesteren tegen de strenge regels en ama's weigeren er heen te gaan of ontsnappen.1 Eind december 2002 voerde een actiegroep een sabotage-actie uit bij de begin 2003 te openen tweede "campus" in Deelen. Schade: 100.000 euro. Het complete persbericht van de actiegroep.

"In de nacht van 29 december hebben wij bij de spoedig te openen ama-campus te Deelen actie gevoerd tegen het huidige repressieve ama-beleid. Wij hebben de gevangenis-elementen aan de gebouwen op de campus zoveel mogelijk verwijderd. Met onze actie willen we een steentje afbreken van het huidige repressieve vluchtelingenbeleid. We willen tegelijk een steentje bijdragen aan een verdraagzame samenleving.

Begin januari zou de nieuwe campus voor ama's in Deelen geopend worden. Het wordt een campus à la Vught en is gericht op de segregatie en deportatie van ama's. Om te voorkomen dat ama's kunnen integreren worden ze totaal geïsoleerd. Op de campus wordt een zeer streng regime ingesteld, dat is afgekeken van Glenn MilIs, een heropvoedings- en conditioneringsgevangenis voor zware criminele jongeren in de VS. Ama's zijn echter geen zware criminelen, maar jongeren die zijn gevlucht en veelal getraumatiseerd. Ze hebben goede opvang, begeleiding en liefde nodig. Dit regime slaat dan ook de plank volledig mis.

Wettelijk gezien mogen ama's niet gevangen worden gehouden, vandaar dat de campus "gesloten" wordt genoemd. Gezien het strenge regime, de geslotenheid en de geïsoleerdheid is er naar onze mening wel degelijk sprake van een gevangenis. Daarnaast is het regime op zo'n campus in strijd met de internationale verdragen van de rechten van het kind. Bij de opening van de ama-campus te Vught is er veel kritiek en protest geweest vanuit verschillende kanten. Het gevangenis-achtige regime in Vught is onmenselijk en de benadering van ama's als ongewenste vreemdelingen is zeer ongepast. Vele ama's zijn al weggelopen uit de campus. Bij de voorbereidingen aan de campus in Deelen heeft men zich niets aangetrokken van al deze kritiek en wil men het beleid van Vught juist voortzetten.

Het ama-beleid maakt deel uit van een repressief vluchtelingenbeleid. Wij vinden dat dit beleid een halt moet worden toegeroepen. Wij zijn van mening dat ama's, net als ieder mens, recht hebben op keuzevrijheid en vrijheid van bestaan en dat ze welkom zouden moeten zijn in de Nederlandse samenleving. De campus in Deelen staat haaks op dit idee. Wij hopen dan ook van harte dat geen enkele ama ooit ook maar een voet over de drempel van de campus hoeft te zetten."

Noot

Terug