De Fabel van de illegaal 60/61, najaar 2003

Auteur: Harry Westerink


Rubriek: Uit de illegaliteit

Tien jaar in Nederland en toch geen "pardon"?

Tot begin jaren 90 was Fidel sympathisant en informant voor de Angolese MPLA. Hij verkocht spullen in een militair kamp van de UNITA (de tegenstander van de MPLA) en maakte van de gelegenheid gebruik om daar als spion informatie in te winnen over allerlei militaire activiteiten. Toen hij werd verraden, kwam hij in een UNITA-gevangeniskamp terecht. Daar werd hij gemarteld. Een deel van zijn huid werd afgestroopt. Hij vindt het nog steeds erg moeilijk om daar over te praten. Met hulp van iemand die medelijden met hem had, is hij ontsnapt. Tijdens de ontsnapping liep hij op een mijn, waardoor zijn linkervoet verloren ging en zijn onderbeen geamputeerd moest worden.

Medewerkers van Artsen Zonder Grenzen brachten hem naar een ziekenhuis. Daar werd hij bewaakt door MPLA-leden. Die beschouwden hem als een verrader, want volgens hen zou hij alleen hebben kunnen overleven door de kant van de UNITA te kiezen. Men geloofde dat hij een dubbelspion was geworden die voortaan voor de UNITA informatie over de MPLA aan het verzamelen was. Fidel zag zich begin 1994 gedwongen om via Artsen Zonder Grenzen naar Nederland te vluchten. Sinds enige tijd woont hij in Leiden. Omdat zijn asielaanvraag een paar jaar geleden afgewezen werd, bezoekt hij nu het spreekuur van De Fabel van de illegaal.

Hoewel Fidel nu dus al bijna 10 jaar hier is, ziet het ernaar uit dat hij niet in aanmerking kan komen voor de pardonregeling van minister Verdonk.1 Verdonk wil alleen vluchtelingen een verblijfsvergunning geven die nog een eerste asielaanvraag hebben lopen en al 5 jaar in Nederland zijn. De toenmalige staatssecretaris van Justitie meende in 2001 dat terugkeer van afgewezen Angolese vluchtelingen "niet van bijzondere hardheid" getuigde. Angolese vluchtelingen zelf weten wel beter. Fidel beseft dat hij van twee kanten gevaar loopt: zowel in kringen van de MPLA als de UNITA wordt hij als een tegenstander gezien. Hij zit dus tussen twee vuren. Bovendien heeft Fidel te kampen met zijn gezondheid. Niet alleen is hij gehandicapt, maar hij heeft ook last van hoge bloeddruk en stress. Daarom heeft Fidel via De Fabel minister Verdonk verzocht om zijn dossier te beoordelen op "bijzondere schrijnendheid". Ook heeft De Fabel voor Fidel een IVV-uitkering aangevraagd bij Sociale Zaken op grond van zijn "bijzondere schrijnende omstandigheden". Verder heeft De Fabel wethouder Rabbae gevraagd om bij minister Verdonk te pleiten voor zijn zaak.

Noot

Terug