De Fabel van de illegaal 69, maart/april 2005

Auteur: Gerrit de Wit


AFA-actie tegen antisemitische bijeenkomst

Eind januari 2005 werd wereldwijd de bevrijding van het vernietigingskamp Auschwitz herdacht. Op 29 januari organiseerde de extreem-rechtse Rotterdamse splinterpartij Nationale Alliantie (NA) (1) doodleuk een antisemitische scholingsmiddag over “de strijd tegen het zionisme”. Op de sprekerslijst stonden een aantal kaderleden van de nazistische organisatie Blood and Honour Vlaanderen. Anti-Fascistische Aktie Nederland (AFA) greep de bijeenkomst aan om in de woonomgeving van drie NA-partijprominenten huis-aan-huis informatieve folders over hen te verspreiden.

De NA is een “blanke revolutionaire partij” die zich verzet tegen “rassenvermenging”. Daar zouden namelijk “zwakkere mensen” uit voortkomen. Men roept blanke Nederlanders op om meer kinderen te nemen en men pleit voor een bouwstop voor moskeeën en sluiting van de grenzen voor alle migranten en vluchtelingen. Ook joden moeten het ontgelden bij de NA. Zo horen volgens partijsecretaris Virginia Kapic joden niet thuis in Europa en kunnen zij slechts leven omdat “wij, de blanken, hen laten bestaan”. Kapic heeft het ook gehad met “de joden die ons elk jaar weer lastig vallen met hun Holocaust-mythe”.

Folderactie

De NA wil in de toekomst meedoen aan de verkiezingen. Om een wit voetje bij de kiezer te halen, werpt de partij zich op als belangenbehartiger van ouderen, ijvert men “voor meer democratie” en keert men zich tegen dierenleed. Volgens AFA wil de NA “in werkelijkheid tegenstellingen tussen mensen in de maatschappij vergroten door haat tegen moslims, joden, migranten en andersdenkenden te propageren”. Om te laten zien waar de NA werkelijk voor staat, verspreidden AFA-activisten op 29 januari honderden folders bij de buren van de drie NA-prominenten. De uitverkorenen waren Jan Teijn, Gerard de Wit en Olivier Oomen. In de folder wordt de NA omschreven als “een verzameling racisten bij uitstek” die streeft naar een “rassenoorlog” in Nederland. Over NA-voorzitter Jan Teijn meldt AFA dat die in 1997 nog meeliep in een demonstratie voor “eerherstel van de Waffen-SS”. Teijn zat eerder voor de Centrum Democraten in de Rotterdamse gemeenteraad en daarna werd hij partijsecretaris van de in 1998 verboden partij CP’86. Hij zetelt nu namens de NA in de Rotterdamse deelraad Feijenoord.

Over oudgediende Gerard de Wit schrijft AFA dat hij bestuursfuncties vervulde in de fascistische Nieuwe Nationale Partij (NNP) en dat hij voorzitter is van de NA-afdeling Zuid-Holland. In de folder over partijlid Oomen staat onder andere dat hij aanvoerder was van het nazistische clubje Stormfront Nederland (SFN) dat zich vooral bezighield met gewelddadigheden, feesten en schelden op joden. Andere activiteiten van SFN waren volgens AFA “het brengen van de Hitlergroet, het brallen van Sieg Heil en het spuiten van hakenkruisen”. Oomen werd in 1999 veroordeeld wegens het bekladden van een joodse begraafplaats met hakenkruisen en de tekst “6 miljoen te weinig”.

Blood and Honour Vlaanderen

Op de scholingsmiddag, die de NA had belegd voor zijn jongerengroep Dietsland Jeugd, waren toespraken van drie kaderleden van de organisatie Blood and Honour Vlaanderen. Blood and Honour is een internationaal nazi-netwerk dat via publicaties en muziek de jeugd tot het nationaal-socialisme wil bekeren. De Vlaamse tak geeft al geruime tijd het blad “Bloed, Bodem, Eer en Trouw” uit. Daarin staat bijvoorbeeld dat “racisme zonder jodenhaat vergelijkbaar is met het schminken van een AIDS-patiënt. Het lijkt allemaal leuk, maar het lost niets op”. Volgens de organisatie zou “de jood” “een ziekteverwekker” zijn. Men vindt ook dat “Hitler degene is die in de wereldgeschiedenis het meeste voor de blanken heeft gedaan door zijn kordate optreden tegen de joden”. Het lag volgens Blood and Honour Vlaanderen niet aan Hitler persoonlijk dat hij “zijn karwei” niet heeft kunnen afmaken, want “zijn NSDAP zat nu eenmaal vol met halve zachten”. Zo’n 30 leden van Blood and Honour Vlaanderen bezochten in 2004 de jaarlijkse Rudolf Hess-herdenking in Duitsland, organiseerde zelf al 4 keer een “Adolf Hitler-viering” en belegde begin 2004 een bijeenkomst met de Duitser Horst Mahler. Die is vooraanstaand lid van de nazistische Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) en was vroeger betrokken bij de linkse stadsguerrillagroep Rote Armee Fraktion (RAF). Ook organiseert Blood and Honour Vlaanderen bijeenkomsten waarbij de holocaust wordt ontkend en waarbij revisionistische films worden vertoond.

De NA-scholingsbijeenkomst werd bezocht door enkele tientallen nazi’s. Dietsland Jeugd-voorzitter Niek R. was enthousiast over de Blood and Honour-voordrachten: “Zij toonden de bijzondere gave om mensen te inspireren en te binden aan participatie aan de grootste strijd die Europa ooit gekend heeft”, daarmee doelend op de vernietiging van het jodendom. De bijeenkomst kon volgens R. rekenen op een goede opkomst. “Gelukkig maar, want willen we de strijd winnen, zullen we eerst moeten weten wie onze vijanden zijn. Indien een boom ziek is, zul je geen takken moeten afsnoeien, maar de boom met wortel en al uit de gezonde tuin verwijderen.”

Holocaust-ontkenning

De NA herbergt zowel volksnationalisten, die een blank Nederland willen, als nationaal-socialisten, die het land daarnaast “jodenvrij” willen maken. De nationaal-socialisten treden de laatste maanden steeds meer op de voorgrond en zijn inmiddels beeldbepalend. Daarin speelt partijsecretaris Kapic een aanjagende rol. In aanloop naar de scholingsmiddag schreef zij op het partijforum dat “het westen niets meer en minder is dan een zedeloos kapitalistisch bolwerk van de joden. De jood heeft alles kunnen bewerkstelligen met behulp van zijn geld en met het in handen hebben van de media. Vandaag de dag is de media ook compleet in handen van de joden.” De joden zouden volgens haar uit zijn op “absolute macht” en zouden “de Arabieren hebben onderschat” toen zij hen “toelieten in de westerse wereld”. Ze is dan ook bang dat “we straks worden overheerst door de Arabieren met hun lange soepjurken en ongewassen baarden”.

Kapic ontpopt zich ook als een holocaust-ontkenner. Volgens haar zijn er helemaal geen 6 miljoen joden door de nazi’s vermoord. Dat getal is volgens haar “uit de duim gezogen” door zionisten die stijf staan van “leugens en bedrog”. Ze vindt dat “de joden” zelf schuldig zijn aan de massamoord, aangezien ze “in alle opzichten de Tweede Wereldoorlog ondersteund en gefinancierd” hebben. Na de oorlog zouden “de joden” joodse filmmakers ingezet hebben om “holohoax-films” te maken. Wel is ze ervan overtuigd dat de communisten in de vorige eeuw 100 miljoen slachtoffers zouden hebben gemaakt. Maar ook die communisten zijn in haar ogen “niets meer dan marionetten van het zionisme geweest”. Kapic’ bijdragen op het partijforum worden steevast afgesloten met een citaat van Adolf Hitler.

Tot enkele maanden geleden dreigde de NA iedereen die hen nazistisch noemde met een aangifte bij de politie. Men wilde de schone schijn ophouden. Maar dat is onmogelijk wanneer men openlijk nazistische standpunten verkondigt, scholingsmiddagen organiseert met Blood and Honour Vlaanderen en de holocaust ontkent. Daardoor is de NA, net als de Nederlandse Volks Unie (NVU), gedoemd tot een rol in de politieke marge. Een openlijk antisemitische en fascistische partij kan namelijk momenteel gelukkig geen grote groepen kiezers aan zich binden, en zeker niet wanneer de gevestigde politieke partijen elkaar al in rechtse taal overschreeuwen. Gezien haar radicale opvattingen, veroordeelde kaderleden en extreem-rechtse achterban, moet de NA ook vrezen voor een aanvaring met Justitie. Als men doorgaat op de nu ingeslagen weg, lijkt er een discussie over een partijverbod in het verschiet te liggen.

Noot

Terug