De Fabel van de illegaal 79, najaar 2006

Auteur: Gerrit de Wit


Fascistisch Voorpost hervat de activiteiten

De fascistische organisatie Voorpost was jarenlang inactief. Maar sinds begin 2005 timmert men weer flink aan de weg. Zo verspreidde de organisatie in september 2006 folders in de woonbuurt van een bestuurslid van de zogenaamde pedopartij PNVD. Een overzicht van de activiteiten van het vernieuwde Voorpost.


Marnix Middendorf en Anne van K. op de IJzerwake van 2004. Op de achtergrond andere IJzerwakers
Voorpost bestaat inmiddels 30 jaar en is een van oorsprong Vlaamse organisatie die de Nederlanders en Vlamingen wil verenigen in één staat. Ook ijvert men voor eerherstel van Vlaamse collaborateurs die tijdens de Tweede Wereldoorlog samen met de nazi's aan het Oostfront vochten. Voorpost probeert zich wel te onthouden van platte racistische uitspraken. Men benadrukt liever het beschermen van de "eigen" identiteit en ageert tegen de vermeende toenemende islamitische en Amerikaanse invloeden. Met deze zogenaamde nieuw-rechtse benadering hoopt men een rol te kunnen spelen in het politieke krachtenveld. Vooral de Vlaamse tak heeft veel aanhang en fungeert als een radicale denktank van het Vlaams Belang. Ook levert men ordediensten voor Belang-bijeenkomsten en vanuit Voorpost stromen weer mensen door naar kaderfuncties bij de partij van Filip Dewinter.

Voorpost Nederland is beduidend kleiner en kent perioden van diepe winterslaap. In 1996 wordt de Nederlandse tak gereactiveerd (1) door enkele oudgedienden van de CP'86. Marcel Rüter wordt voorzitter en Tim Mudde actieleider. Door tegenwerking van anti-fascisten en het vertrek van Mudde, die de Nationale Beweging opricht, zakt de organisatie na een aantal jaar als een plumpudding in elkaar. Vanaf 2005 trekt Paul Peters samen met oudgediende Robert Schaap de kar. Zij zijn nu de landelijke actieleiders. Peters is al sinds jaar en dag betrokken bij allerlei organisaties. Eerst is hij actief voor de CP'86, daarna wordt hij een van de dragende krachten van het nazistische Stormfont Nederland (SFN). Peters wordt landelijk bekend nadat hij in april 2001 de joodse begraafplaats bij Oosterhout vernielt en bekladt met leuzen als "Juden raus". Verder verklaart hij op het nazistische internetforum Stormfront Nederland en Vlaanderen een steunactie te willen opzetten voor jongeren die opgepakt worden wegens aanslagen op islamitische doelen. Hij noemt hen "Prisoners of War" (POW). SFN stort in en Peters wordt actieleider bij de extreem-rechtse Nieuwe Nationale Partij (NNP). Na een knetterende ruzie stapt hij ook daar op en neemt de leiding van het zieltogende Voorpost Nederland op zich. Actieleider Schaap komt voort uit de Centrumdemocraten, staat voor die partij in 1998 op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer-verkiezingen, en is al sinds eind jaren 90 actief bij Voorpost.

Kringen

Voorpost Nederland beschikt over de "kringen" Haaglanden, Rijnmond, Midland en Zeeuws-Vlaanderen. Haaglanden wordt met name gerund door Sjors Remmerswaal en Rens Kaaijk. Ook Remmerswaal komt voort uit de NNP en voor Voorpost organiseert hij meerdere "nationalistische kroegavonden" in Zoetermeer. Daar komen ook geradicaliseerde gabbers op af, waarvan een gedeelte later opgaat in Jeugdstorm Nederland. Kaaijk begint zijn politieke leven bij SFN en de NVU. In 2002 gaat hij na afloop van een NVU-demonstratie in Rotterdam met enkele geestverwanten op buitenlanderjacht in Leiden. Daarbij wordt hij gearresteerd. Enige tijd later sluit Kaaijk zich aan bij de NNP, waar hij een loyale partner van Paul Peters wordt.

Voorpost-leider Paul Peters wil ook wat zeggen
In Rijnmond is met name Marnix Middendorf actief. Ook hij is een frequent bezoeker van het nazistische webforum Stormfront Nederland en Vlaanderen en hij loopt ook de borrels van dat webforum af. Hij noemt migranten op het forum "springende apen" en hij schrijft "blij" te zijn met een brandbomaanslag op een Venlose moskee. Middendorf is enige tijd bestuurslid van de NNP-jongerenorganisatie en bezoekt in 2004 een demonstratie van de nazistische Nationale Alliantie. Zijn vriendin, Anne van K., bezoekt dezelfde demonstratie en is tegenwoordig ook actief voor Voorpost. Naar schatting telt de organisatie op dit moment enkele tientallen leden en de harde kern bestaat uit 10 personen.

Nazi-festijn

Onder leiding van Peters komt Voorpost voor het eerst in het landelijke nieuws in maart 2005. Men kondigt aan om het Utrechtse Hoog Catharijne "schoon te vegen" van "overlast veroorzakende junks en jongeren". Uiteindelijk voert men ludiek actie met wat Voorposters die met bezems, emmers water en zeep straatstenen boenen. Eind april wordt het allemaal wat serieuzer. Een groep Zoetermeerse neo-nazi's wil een ruimte van de gemeente huren om daar op eigen wijze bevrijdingsdag te vieren.(2) De gemeente Zoetermeer staat niet meteen te springen en Peters werpt zich op als vertegenwoordiger van de neo-nazi's. Onder een valse naam spreekt hij de gemeenteraad toe en bepleit het toewijzen van een ruimte aan de jongeren. Hij krijgt zijn zin en op 5 mei luisteren de neo-nazi's in die ruimte naar muziek en velen zijn getooid met nazi-symbolen en maken de Hitlergroet. Onder andere Kaaijk en Remmerswaal zijn aanwezig. Officieel ontkent Voorpost elke betrokkenheid bij het nazi-festijn, maar de feiten wijzen op het tegendeel. Daarbij prijken tijdens het feest ettelijke Voorpost-posters op de muren.

Eind maart 2006 demonstreren tientallen Voorpost-aanhangers in Kedichem. Ze herdenken dat daar 20 jaar eerder tijdens een door anti-fascisten verstoorde extreem-rechtse bijeenkomst de toenmalige secretaresse van Janmaat haar been verloor. En eind juni demonstreren Peters en Middendorf tegen een linkse betoging bij de Rotterdamse illegalenbajesboot. Staande op een nabijgelegen gebouw ontrollen ze een spandoek met daarop "illegaliteit is criminaliteit". Na enige tijd worden ze gearresteerd. Medio augustus is een delegatie van Voorpost, waaronder Schaap, Remmerswaal en Peters, zoals vaker aanwezig op de IJzerwake in Vlaanderen. Daar komen elk jaar duizenden Vlaams-nationalisten en fascisten bij elkaar om de tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde Vlaamse soldaten te herdenken. Ook wordt er steun uitgesproken aan de Vlaamse collaborateurs tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Met dank aan anti-fascistische onderzoeksgroep Kafka

Noten

Voorpost en McDonald's

Op 16 oktober, Wereldvoedseldag, en op de dag ervoor, demonstreerden leden van Voorpost bij een tiental Nederlandse vestigingen van de Amerikaanse hamburgergigant McDonald's. Daarbij kreeg men hulp van de fascistische Nationale Beweging en het Nationaal Collectief van voormalig NVU-lid Marc Peters. Men deelde flyers en "Nederlandse appels" uit. Voorpost ageert tegen McDonald's "omdat deze keten symbool staat voor de veramerikanisering van de wereld en in het bijzonder Nederland". Het bedrijf zou "de lokale gewoonten en tradities" niet respecteren. Het is Voorpost ook een doorn in het oog dat McDonald's "veelvuldig gebruik maakt van de Engelse taal in plaats van de locale talen".

Met acties tegen McDonald's wil Voorpost het publiek warm maken voor een volksnationalistische "Nederlandse cultuur". Daarbij onthoudt men zich van platte racistische uitspraken, omdat men weet dat die afstotend kunnen werken. Liever grijpt men terug op het minder verdachte cultuur-racisme, een ideologische variant van het extreem-rechtse gedhtengoed dat "onoverbrugbare cultuurverschillen" centraal stelt.

Tot enkele jaren terug was het de linkse beweging in Nederland die tegen McDonald's protesteerde. Daarbij sprak men zich terecht uit tegen het afslachten van miljoenen dieren door McDonald's, het ontbossen van tropisch regenwoud, milieuvervuiling, slechte arbeidsomstandigheden en het wereldvoedselprobleem. Maar de protesten waren veelal eenzijdig anti-Amerikaans van aard. De rol van de Nederlandse vleesindustrie bleef geheel buiten beschouwing. Mede daardoor zag de extreem-rechtse beweging haar kans schoon om met het onderwerp aan de haal te gaan. Extreem-rechts ziet immers van oudsher in die "veramerikanisering" en "globalisering" een bedreiging voor een veronderstelde Nederlandse identiteit.

Gerrit de Wit

(Dit actuele kader is hier toegevoegd na verschijning van de papieren Fabel-krant.)

Terug