De Peueraar 28, december 1992

Auteur: Gerrit de Wit en Eric Krebbers


Anti-fascistische skins, laat van je horen!

In dit schrijven willen wij ingaan op de reactie die William Klaverveld in nummer 27 gaf op het stuk "Kruistocht tegen krakers", dat in nummer 26 van de Peueraar te vinden is. Om te beginnen vinden wij dat je ten dele gelijk hebt. Inderdaad, niet iedere skinhead is een fascistische skinhead. Bij ons is ook bekend dat er meerdere richtingen binnen de "skinheadbeweging" te vinden zijn. In die zin was de zinssnede "waaronder zes skins" uit het gewraakte stuk ongenuanceerd. Er had beter "waaronder zes fascistische skins" kunnen staan. Maar dat je hierbij De Peueraar bestempelt als ongenuanceerd gaat ons veel te ver. Hierbij willen wij verwijzen naar de reactie "antifascisme-discussie" in nummer 16, "Realisten Nederland in Leiden" in nummer 22 en "Lawaaiprotest tegen het vluchtelingenbeleid" in nummer 23/24. In deze stukken wordt gesproken over fascistische skinheads en wordt de nadruk gelegd op de mensen die ook te vereenzelvigen zijn met het fascisme, zoals zakenmensen, politici, agenten en psychiaters en van wie het werkelijke gevaar op dit moment uitgaat, omdat deze groep de touwtjes in handen heeft. Deze groep mensen is er verantwoordelijk voor dat een sfeer wordt geschapen waarbij fascistische en racistische tendenzen de overhand nemen.

Hiernaast vinden wij het toe te juichen dat je voor jezelf als lid van een gestigmatiseerde groep opkomt. Alleen vinden wij het wel merkwaardig datje in staat bent geweest een reactie te schrijven over de gewraakte zinssnede, die welgeteld uit 3 woorden bestaat. Drie woorden op een artikel van ongeveer 1.300 woorden. Dat is een reactie op basis van nog geen half procent van het artikel. In die andere negenennegentig en een halve procent wordt met geen woord gerept over de skinheads. Dit gedeelte gaat meer over de criminalisatie van de Engelse krakers door de politici en media. Juist naar een reactie over dat gedeelte waren we geïntersseerd (eventueel in samenhang met je kritiek op de zinssnede). En niet in een achterhoedegevecht, wat de aandacht afleidt van het werkelijke probleem, de verrechtsing.

Wij vinden het ook merkwaardig dat jij jezelf afvraagt waarom er expliciet melding gemaakt werd over de aanwezigheid van 6 skins in de groep mensen die het kraakpand op de Lammermarkt aanvielen. Wederom, er had inderdaad beter 6 fascistische .skinheads kunnen staan, maar het lijkt ons juist goed om de vinger op de zere, verrotte plek te leggen. Het is namelijk toch een feit dat er in deze subcultuur relatief meer neo-nazi's te vinden zijn dan in andere groepen. En dit gegeven mag best worden genoemd, net zo goed als dat bepaalde elementen in bijvoorbeeld de PvdA het racisme en fascisme aanwakkeren.

In jouw reactie stel je ook dat niet iedere foute skin een vlaggetje op zijn jas genaaid heeft (klopt) en dat niet iedere skinhead met een vlaggetje fout is. Dit laatste willen wij sterk in twijfel trekken. Naar ons idee zijn de meeste skinheads het zich zeker wel bewust dat ze met een vlaggetje lopen dat staat voor nationalisme, fascisme en racisme. Hiernaast heb je waarschijnlijk een heel klein groepje skinheads met een vlaggetje op hun jas die niet meteen fascistisch is. In dit geval zal het gaan om een groepje dat geen weet heeft van de betekenis en inhoud van zo'n symbool. Maar dit duidt dan toch op complete dommigheid, complete naïviteit. Als je jezelf kleedt als skinhead, zul je jezelf toch ook bewust moeten zijn welke associaties dit (ten onrechte of niet) bij andere mensen op kan roepen. Dan zul je jezelf toch ook bewust moeten zijn wat het vlaggetjessymbool betekent, en dat het voor veel mensen gelijk staat aan nationalisme, fascisme en racisme. Als je over dit soort elementaire aspecten al niet na kan denken, waar denk je dan wel over na of waar ben je dan überhaupt mee bezig als skinhead. En is hierdoor dit kleine groepje naïeve, skinheads niet even gevaarlijk als andere fascistoïde of fascistische elementen binnen en buiten de skinhead-cultuur.

In jouw conclusie, William, maak jezelf ook de misstap waar jij de schrijver van het stuk van beticht. Je schrijft namelijk: "Uiteindelijk is mijn conclusie over hoe links tegen skins aankijkt dezelfde als die van jullie over hoe er tegen krakers wordt aangekeken." Volgens jou worden ten onrechte in het stuk alle skinheads op een fascistische hoop gegooid door links. Hierbij vergeet je wel dat jij nu alle linkse mensen op een hoop gooit. Dus dat alle linkse mensen elke skinhead als neo-nazi zien. Terwijl jij het "op een hoop gooien" in jouw reactie juist afkeurt. Jammer.

Als laatste en meest belangrijke willen wij ingaan op jouw opmerking dat je een "tegen nazi's' sticker hebt gekocht om aan te tonen niet fascistisch te zijn. Deze zin wekte onze irritatie op, omdat de nadruk dan zo op je uiterlijk ligt. Het is op zich niet zo erg; het kan best leuk en creatief zijnom via je uiterlijk aan te geven waar je staat. Maar om deze consumptie van stickers, speldjes en t-shirts nou gelijk te stellen aan strijd tegen fascisme klopt natuurlijk niet. Hiernaast is uiterlijk een (sub-)cultureel bepaald verschijnsel. Mooi en lelijk, etcetera zijn geen neutrale begrippen. Hierdoor is het volgens ons zo dat aan bepaalde uiterlijkheden in de samenleving bepaalde kenmerken worden verbonden. Tegen punks wordt aangekeken alsof ze allemaal krakers zijn, tegen skinheads alsof ze allemaal rechts zijn. Het verschil tussen deze twee groepen is wel dat tegen skinheads wordt aangekeken als onderdrukkers van migranten, vluchtelingen en vrouwen. En deze groep onderdrukten ziet skinheads ook vaak zo. Juist hierdoor heb je als niet fascistische skinhead de verantwoordelijkheid om je extra hard tegen dit soort veralgemeniseringen te verzetten. Of die veralgemenisering nu terecht is of niet.

En hiermee komen we aan op een kritiekpunt. Je geeft in je reactie wel blijk dat je in ieder geval probeert dat beeld rond skinheads te veranderen. En dat je het vervelend vindt om als extreem-rechts aangesproken te worden, terwijl je tegen fascisme bent. Echter, met een "tegen nazi's"-sticker redt je het echt niet, lukt het niet om een goed gestructureerde vorm van verzet tegen het fascisme op te bouwen. Niet als skinhead met zo'n sticker, maar ook niet als "linkse" met zo'n sticker. Er zal veel meer moeten gebeuren. Maar bij dit "meer", zoals manifestaties, demonstraties, discussie- en thema-avonden is zelden of nooit een skinhead te vinden. Het lijkt wel alsof iedere niet-fascistische skinhead of slaapt of bezig is een strijd te voeren naar binnen in de groep gericht. Om duidelijk te maken dat er binnen de skinhead-cultuur ook "goeie" zijn. Om duidelijk te maken dat kleding niet alles zegt. Dit zelfde hebben wij ook zien gebeuren met organisaties als SHARP (SkinHeads Against Racial Prejudice). Leuk initiatief hoor, maar veel te veel op kleding en op de eigen groep gericht. Naar buiten toe zagen we ze niet. Bij bestrijding van fascisme door middel van acties zaten ze waarschijnlijk gewoon thuis of hadden ze andere belangrijke dingen te doen. En terwijl het jezelf openlijk als skinhead verzetten tegen fascisme of racisme ook weer een brok nuance met zich mee zou kunnen brengen. De media en de mede-demonstranten kunnen dan echt zien dat er ook anti-fascistische skinheads zijn die ook nog voor hun idealen willen strijden. Als alle niet-fascistische skinheads zich eens op deze manier op zouden stellen, zouden ze eerder hun doel bereiken, namelijk het nuanceren van het beeld over skinheads en het bestrijden van het fascisme.

En zo de reactie van William lezende, hebben wij niet het idee dat hij zich ook echt werkelijk tegen het fascisme en de beeldvorming rond skinheads verzet.

Terug