De Fabel van de illegaal 49, januari/februari 2002

Auteur: Gerrit de Wit


Nazi's tegen "de globalisering"

Medio december 2001 vindt in België de halfjaarlijkse Europese top plaats. Er zijn dan ook demonstraties tegen het ondemocratisch karakter van de EU, de opbouw van een Fort Europa, en "economische globalisering". Zoals eerder in Genua, wil ook extreem-rechts zich tegen "de globalisering" manifesteren.

In augustus werd het comité Nationalisten tegen globalisering opgericht door Belgische rechts-extremisten, waaronder leden van de organisatie Vlaamse Jongeren Mechelen (VJM)1. Het comité kent ook een Nederlandse tak, waarin het nieuw-rechtse Landelijk Actieplatform Nationalistische Studenten (LANS)2 een voorname rol speelt.

Volkskapitalisme

Volgens een beginselverklaring is het comité tegenstander van het "internationale kapitalisme" dat een eigen "nationalistisch economisch beleid" zou bedreigen. Men pleit dan ook voor protectionisme en belastingverlaging voor nationale bedrijven. "Importproducten die de nationale economie bedreigen" zouden juist zwaarder belast moeten worden. In de eigen nationale economie zou het "winstprincipe" op een tweede plaats moeten komen, zonder het uit het oog te verliezen. Kapitalisme zou het probleem dus niet zijn, zolang het maar in dienst staat van "het volk" en er niet ten koste van gaat. Vergelijkbare ideeën hadden vroeger bijvoorbeeld de NSDAP, de NSB en het Verbond van Dietsche Nationaal-Solidaristen (Verdinaso)3.

Het comité wil de invloed tegengaan van het "internationale kapitaal", dat voor extreem-rechts vaak gelijk staat aan "joods kapitaal".4 Om het hoofd te bieden aan Japan en Amerika, wil men de nationale economieën van de EU-landen samenbrengen in een confederatie die zou moeten uitgroeien tot een kapitalistische grootmacht. Japan en de VS zouden namelijk zorgen voor een "culturele vervlakking" van de samenleving. Ook zou men zich aan de Europese en nationale grenzen scherper moeten opstellen "tegenover niet-Europese onderdanen" en "de voorwaarden om hier te verblijven minder eenvoudig" moeten maken. Europa dient verder ook "meer aandacht te besteden en meer middelen vrij te maken voor de verdediging en promotie van de Europese talen en culturen".

Demonstraties

Het comité ziet nationalisten als de "enige echte anti-globalisten" en spreekt zich uit tegen "de gewelddadige precedenten in Gotenburg en Genua", waar het eerder tot gevechten kwam tussen de politie en anti-kapitalistische activisten uit anarchistische en communistische hoek. Die streven volgens het comité naar een "utopische eenheidswereld" waarin geen plaats is voor "een diversiteit der volkeren en culturen".

Het comité organiseerde in de aanloop naar de Europese top twee demonstraties tegen "de globalisering". Op 7 september liepen zo'n 250 nationalisten door de binnenstad van Brugge. Die riepen: "Open grenzen: neen", "Asielmisbruik: neen", "Europa der volkeren: ja", en "Geen communisten in onze stad". Tijdens de tweede demonstratie op 16 oktober in Gent werd een minuut stilte gehouden "voor alle nationalistische slachtoffers in Europa die door geweld zijn gevallen".

Tijdens de Europese top zelf, op 15 december, organiseert het comité in Brussel een derde demonstratie. Als opwarmertje houdt men op 8 december de bijeenkomst "Wij zijn de echte anti-globalisten" met onder andere Luc Pauwels van de nieuw-rechtse Delta-Stichting, Alain Quataert van de Vlaams Blok Jongeren uit Brugge en de Leidenaar Ruud Bruyns van LANS. De Nederlandse extreem-rechtse band Brigade M zal het geheel muzikaal opluisteren.5

LANS bemoeit zich dus actief met de Nationalisten tegen globalisering. De nationalistische studenten zijn tegen migranten en vooral tegen moslims. Het vrije verkeer van goederen en diensten zou ervoor zorgen "dat inheemse arbeiders worden vervangen door gastarbeiders". In de aanloop naar de EU-top verspreidde LANS eind november op de Leidse universiteit posters met als kop: "Globaliseren doet exploderen". "De globalisering" zou "culturele en sociale verworvenheden" en "het zelfbeschikkingsrecht der volkeren" ondergraven. Op de poster is verder een tekening te zien van een rijke man die een wereldbol vasthoudt. Die wereldbol staat op springen wegens de spanningen tussen Europa en de islam.

Links tuig

Ook elders in Europa protesteren nationalisten en neo-nazi's tegen "de globalisering". Na de uit elkaar geslagen demonstraties tegen de G8-top in Genua keerde de Italiaanse landbouwminister Giovanni Alemanno zich eveneens tegen "de globalisering". Alemanno is lid van de regeringspartij Alleanza Nationale (AN) onder leiding van vice-premier Gianfranco Fini. De AN is voortgekomen uit de fascistische partij Movimento Sociale Italiano (MSI), die vlak na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht door Mussolini-aanhangers.

Alemanno leidt een "sociaal-rechtse" stroming binnen de AN. Terwijl premier Berlusconi zijn afschuw uitsprak over het "anarchistische en ander linkse tuig" dat het G8-feestje tot een drama maakte, riep Alemanno juist op tot een "demonstratie tegen globalisering en politiegeweld". Volgens hem mag de straat niet aan links worden overgelaten. Hij predikt een rechtse sociale oppositie tegen hervormingen die "de middenstand en het arbeidersvolk" zouden bedreigen. In aansluiting op de ideeën van Mussolini is sociaal-rechts tegen een ongebreideld kapitalisme en voor een corporatistische staat, waarbinnen de sociale klassen samenwerken. Andere ideologische ijkpunten van sociaal-rechts zijn homohaat en het gezin als hoeksteen van de samenleving. Verder spreekt men zich uit tegen abortus.

Rood en bruin

Nationalisten duiken ook wel eens op bij de brede coalities die gevormd worden tegen Europese en vrijhandelstoppen, zoals bijvoorbeeld in Genua. Daar nam voor het eerst een georganiseerde Russisch-Oekraïense delegatie deel aan een tegentop. Hun komst was grotendeels gefinancierd door de Franse en Belgische afdelingen van de organisatie ATTAC, die pleit voor een minuscule belasting op internationale kapitaalstromen.6 Naar later bleek zaten in de delegatie naast enkele andere duistere figuren ook mensen uit het hogere kader van de Russische Communistische Arbeiders Partij (RKRP).7 Deze rood-bruine partij staat bekend om zijn haat tegen joden en homo's. De RKRP-ers wierpen zich op als woordvoerders van de Russische "anti-globaliseringsbeweging" en kregen in de Russische media ruimschoots aandacht. Direct verspreidden Russische anti-fascisten een petitie waarin ze ATTAC opriepen om "zich er in de toekomst van te verzekeren dat de fondsen en de naam van ATTAC niet meer op deze manier misbruikt worden".8 Ook De Fabel van de illegaal tekende de petitie.

Door de nadruk van de "anti-globaliseringsbeweging" op het "internationale kapitaal" en zijn instituties is het niet verwonderlijk dat reactionaire krachten zich tot de protesten aangetrokken voelen. Gelukkig zijn er ook linkse en anarchistische fracties die zich uitspreken tegen het kapitalisme in al zijn facetten en daarbij het diffuse containerbegrip "globalisering" rechts laten liggen.

Noten

Terug