De Fabel van de illegaal 57, maart/april 2003

Auteur: Gerrit de Wit


Demonstratie tegen repressie en schijnveiligheid

Op 1 maart 2003 zal vanaf 13:00 uur op het Plein in Den Haag gedemonstreerd worden tegen de toenemende repressie door politie en Justitie. De demonstratie wordt georganiseerd door een verzameling linkse groepen en individuen.1 De laatste jaren hebben migranten, illegalen en activisten steeds meer onder staatsrepressie te lijden. Met de invoering van de Koppelingswet is apartheid in Nederland geïnstitutionaliseerd, razzia's zijn aan de orde van de dag, preventief fouilleren wordt gemeengoed, een algemene identificatieplicht zit er aan te komen en demonstraties worden steeds vaker verboden of hard de kop ingedrukt.

Het demonstratierecht wordt vooral in Den Haag steeds verder uitgehold. Zonder voorafgaande toestemming van de politie wordt een demonstratie al snel verboden of vroegtijdig met grof geweld beëindigd. Het komt regelmatig voor dat mensen niet met spandoeken langs een openbare weg mogen staan. Ook worden activisten vervolgd wegens openlijke geweldpleging, terwijl ze alleen maar in een groep stonden van waaruit iemand bijvoorbeeld een tomaat gooide. Demonstraties in Den Haag worden vaak alleen nog maar toegelaten op plekken die volledig aan het zicht van het publiek onttrokken zijn. Zulke ontwikkelingen zien we overal in de EU. Overal worden actievoerders gecriminaliseerd. Sommige landen proberen hen zelfs op een terroristenlijst te krijgen.

Mediagekte

Ook Leiden ontkomt niet aan repressieve maatregelen. Zo goed als zeker zal de Leidse gemeenteraad, met uitzondering van GroenLinks, akkoord gaan met preventief fouilleren en cameratoezicht aan de Beestenmarkt. De Fabel, de Marokkaanse zelforganisatie El Moultaqa en actiegroep Eurodusnie schreven een protestbrief aan de gemeente.2 Preventief fouilleren leidt namelijk tot racistisch politieoptreden en schending van de persoonlijke integriteit. En net als cameratoezicht vormt het een grove inbreuk op de privacy. De maatregelen worden ingevoerd omdat de criminaliteit op de Beestenmarkt de spuigaten uit zou lopen. Maar de criminaliteitscijfers stijgen helemaal niet. Al deze maatregelen leiden alleen maar tot een groeiende onveiligheid voor bijvoorbeeld migranten, vluchtelingen en illegalen. Het is tijd voor een tegengeluid.

Noten

Terug