De Fabel van de illegaal 60/61, najaar 2003

Auteur: Harry Westerink


(Dit is de uitgebreide versie van dit artikel. Klik hier voor de korte versie)

Christenfundamentalisten promoten "het einde der tijden"

Binnen 25 jaar breekt het einde der tijden aan. In een allesbeslissende laatste oorlog overwint de naar de aarde teruggekeerde Jezus Christus de Antichrist. Homo's, lesbo's, abortusartsen, vrouwen die een abortus laten verrichten, ongelovigen, andersgelovigen, feministes, socialisten, liberalen, humanisten en andere "zondaars" gaan naar de hel, maar "wedergeboren christenen" zijn door God uitverkoren en worden gered. Overal ter wereld, dag in dag uit, lezen tientallen miljoenen mensen dergelijke voorspellingen in apocalyptische thrillers als "De laatste bazuin". Die vormen daarmee een voedingsbodem voor de verdere groei van christenfundamentalistische stromingen.

De afgelopen drie decennia is het christenfundamentalisme wereldwijd snel gegroeid en bovendien veel militanter geworden. Die toenemende strijdbaarheid weten de leiders van deze ultra-rechtse beweging te verkrijgen via het promoten van het geloof van de naderende eindtijd. In de twintigste eeuw is binnen het christenfundamentalisme het eerder nog populaire post-millennialisme steeds verder teruggedrongen. Het post-millennialisme houdt in dat de mens "het duizendjarige Koninkrijk Gods" zelf moet voorbereiden en opbouwen en dat Jezus pas lijfelijk naar de aarde terugkeert als de wereld perfect christelijk is geworden. Het post-millennialisme geeft christenfundamentalisten zodoende de rust en de tijd om de wereld naar eigen inzicht in te gaan richten, omdat men denkt dat Jezus pas over een lange tijd zal terugkomen.

Zeker sinds de jaren 70 is het pre-millennialisme en het pre-tribulationisme sterk in opmars. Deze momenteel dominante stroming binnen het christenfundamentalisme vormt ook de basis van de boeken van "De laatste bazuin". Volgens die leer keert Jezus op aarde terug voordat "Gods Koninkrijk" aanbreekt. Het pre-millennialisme van LaHaye en zijn geestverwanten zet aan hen tot een haastige, militante en zelfs militaristisch aandoende bekeringsdrang. Ze staan onder de zware druk van de verwachting dat Jezus elk moment terug kan komen. Daarom oefenen ze zoveel mogelijk maatschappelijke invloed uit om mensen klaar te stomen tot "ware" christenen. Ze verkeren door de veronderstelling dat het "einde der tijden" binnen 25 jaar zal aanbreken in een opgefokte en oorlogszuchtige nu of nooit-stemming.

Samen met het pre-millennialisme is onder christenfundamentalisten ook het pre-tribulationisme populair geworden. Dat gaat ervan uit dat Jezus niet alleen lijfelijk terugkeert voordat "Gods Koninkrijk" aanbreekt, maar dat hij zelfs al een keer eerder naar de aarde komt, namelijk om alle "ware gelovigen" mee te nemen naar de hemel, en wel voordat "de grote verdrukking" begint en de eindtijd losbarst. "De grote verdrukking" zou een voorspelde periode van 7 jaar van extreem grote ellende zijn, met een overstelpende hoeveelheid rampen, plagen en oorlogen. Dat zou de "ware gelovigen", de christenfundamentalisten dus, allemaal bespaard blijven, want die zouden dan inmiddels al hoog en droog bij God in de hemel zitten.

Christenfundamentalisten vatten de bijbel letterlijk op, als Gods woord. Als ze het bijvoorbeeld hebben over "Satan", dan bedoelen ze een concreet wezen, waartegen ze oorlog aan het voeren zijn. Volgens hen zullen alle profetieën in de bijbel letterlijk uitkomen. Hoe meer mensen zo angst wordt aangepraat over een naderende eindtijd, hoe meer ze hun heil gaan zoeken bij leiders die beweren hen te kunnen redden.

Verkoopsucces

Het pre-millennialisme wordt sinds 1995 ook aan de mens gebracht via een populaire 12-delige serie thrillers getiteld "De laatste bazuin", in het Engels "Left behind". De romans zijn geschreven door de Amerikanen Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins. In Nederland wordt de serie op de markt gebracht door uitgeverij Kok. Inmiddels heeft Kok al 11 van de 12 delen vertaald en uitgegeven, na het eerste deel "Verlaten" ook nog "Tegenstand", "Nicolae", "Oogst", "Apollion", "Moord", "Bezeten", "Merkteken", "Ontheiligd", "Standvastig" en "Armageddon". Over de hele wereld zijn er van de boeken al zo'n 55 miljoen exemplaren verkocht. Ze worden dan ook beschouwd als de best verkopende thrillerserie aller tijden. LaHaye en Jenkins zeggen met de verkoop tot nu toe zo'n 10 miljoen dollar te hebben verdiend. Uitgeverij Kok spreekt eveneens van een groot verkoopsucces. Kennelijk slaan de boeken ook in Nederland aan.

"In één catastrofaal ogenblik verdwijnen op de hele wereld miljoenen mensen. Auto's, plotseling zonder bestuurder, raken van de weg. Mensen zien tot hun verbijstering geliefden voor hun ogen in het niets oplossen. Temidden van de wereldwijde chaos gaat piloot Rayford Steele op zoek naar zijn familie, naar antwoorden, naar de waarheid. Op dat moment kan hij nog niet vermoeden dat de zwartste dagen nog in het verschiet liggen... Een geheimzinnige Roemeen, Nicolae Carpathia, krijgt ondertussen in een mum van tijd enorme macht over de mensen. Op de achtergrond speelt een duistere samenzwering van internationale geldmagnaten; ontreddering, chaos en anarchie beheersen het toneel. In het centrum van de gebeurtenissen is journalist Buck Williams getuige van bizarre ontwikkelingen." Aldus een kenmerkend en sfeerbepalend reclamepraatje voor "Verlaten".

In de serie ontdekt hoofdpersoon Rayford Steele dus dat veel mensen verdwijnen, die als het ware in rook zijn opgegaan. Langzaam dringt het tot hem door wat er is gebeurd: de in de bijbel voorspelde "opname van de ware gelovigen in de hemel" heeft plaatsgevonden. Jezus Christus is op aarde teruggekeerd en heeft de uitverkoren "ware" christenen meegenomen naar "Gods Koninkrijk". Een aantal religieuze twijfelaars die na deze "opname" op aarde zijn achtergebleven, bekeren zich vol overtuiging tot Christus, in het besef dat het einde van de wereld ophanden is. De leden van deze groep, "het Verdrukkingscommando", probeert te midden van de taferelen van de eindtijd - aardbevingen, watersnood, plagen, valse profeten en samenzweringen - te overleven en het "ware" geloof uit te dragen. Ze binden de strijd aan tegen Nicolae Carpathia, voormalig president van Roemenië en voormalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Carpathia staat aan het hoofd van "de Wereldwijde Gemeenschap" en ontpopt zich gedurende de reeks tot de Antichrist. Zijn hoofdkwartier is in Bagdad gevestigd.

De christelijke hoofdpersonen worden niet alleen neergezet als heldhaftige strijders tegen de Antichrist, maar ook als voorbeeldige echtgenoten en vaders. Ze zijn de redders van de vrouwelijke personages die zich voortdurend in hulpbehoevende posities bevinden. De christenen herkennen elkaar aan een voor anderen onzichtbaar kruis op het voorhoofd. Door middel van preken op internet verspreiden ze hun geloofsboodschap onder alle aardbewoners. Het zijn vooral tot Christus bekeerde joden die als spirituele leiders van het Verdrukkingscommando optreden en evangeliseren. Uiteindelijk weten de christenen de strijd in hun voordeel te beslechten, met dank aan de tweede wederkomst van Christus, die de Antichrist en zijn handlangers overtuigend weet te verslaan.

Humbug

Emeritus-predikant LaHaye is het ideologische brein achter het "Laatste bazuin"-project. Auteur Jenkins heeft de theologie van LaHaye omgewerkt tot romans die nog het meest lijken op christenfundamentalistische science-fiction. Dit soort eindtijdscenario's is sinds de jaren 70 en 80 enorm populair geworden en kan zeker na de aanslagen van 11 september 2001 op steeds meer aanhangers rekenen.

Hoewel Jenkins heeft geprobeerd om het verhaal van "De laatste bazuin" zo spannend mogelijk te verwoorden, moet het resultaat toch nogal voorspelbaar genoemd worden. Vreemd is dat niet, want christenfundamentalisten als LaHaye houden vast aan een zo letterlijk mogelijke uitleg van de bijbel, met name van het laatste bijbelboek, de Openbaring van Johannes. De in de romans beschreven gebeurtenissen verlopen dan ook steevast volgens het spoorboekje van de bijbelse voorspellingen over de eindtijd. Met hun romans willen LaHaye en Jenkins een boodschap verspreiden die zo oud is als het christendom zelf: in de wereld is een strijd tussen goed en kwaad gaande. Laat je niet verleiden door het kwade, door Satan, maar bekeer je tot het goede, tot God. Want ook al is het leven nog zo moeilijk, uiteindelijk zal het goede het kwade overwinnen.

De merchandising rond het "Left behind"-project draait op volle toeren. De website van het project wordt per dag door ongeveer 100.000 mensen bezocht.1 Daar wordt allerlei humbug te koop aangeboden, zoals "Left behind"-t-shirts, -bijbeltassen, -mokken, -magneten, -sleutelhangers, -kalenders, -video's en -CD's. Op de website kun je je ook aansluiten bij de Left Behind Prophecy Club, die je zou kunnen leren begrijpen hoe actuele gebeurtenissen in de wereld zich verhouden tot christelijke eindtijdvoorspellingen. Ook kun je je bij de Tim LaHaye School of Prophecy opgeven voor een cursus bijbelprofetieën. "Het begrijpen van bijbelprofetieën kan je helpen om een christen met meer vertrouwen te worden, omdat als je weet "hoe het verhaal eindigt" dat helpt om te beseffen dat God alles onder controle heeft!" De thrillerserie van LaHaye en Jenkins is ook verfilmd en in de bioscoop te zien. Met nagesynchroniseerde versies in andere talen wordt de film onder meer vertoond in Latijns-Amerika, Oost-Europa, Rusland, China en Afrika. Op cassettebandjes is er ook een "Laatste bazuin"-hoorspel uitgebracht. De christenfundamentalistische bekeringsijver kent helaas geen grenzen.

Speciaal voor kinderen vanaf 10 jaar hebben LaHaye en Jenkins een schaduwreeks geschreven, die in een Nederlandse vertaling onder de serietitel "De laatste dagen op aarde" ook door uitgeverij Kok op de markt is gebracht. Inmiddels zijn er daarvan 12 delen verschenen. Op de achterflap van de boeken staan inhoudsomschrijvingen die kinderen blijkbaar moeten aansporen om ze te gaan lezen: "De Derde Wereldoorlog is uitgebroken en de wereld staat in brand. Steeds meer profetieën uit de bijbel gaan in vervulling. De macht van Nicolae Carpathia, de Antichrist, groeit met de dag. Wie zich tegen hem verzet, is zijn leven niet meer zeker. Het wordt dus ook steeds gevaarlijker om christen te zijn. Het Jonge Verdrukkingscommando moet voorzichtig zijn - vooral nu ze twee mensen verbergen die door de Wereldwijde Gemeenschap worden gezocht. Waar kunnen ze onderduiken? En hoe lang zijn ze nog veilig?"

Zoethoudertje

Het pre-tribulationisme dient als een soort zoethoudertje voor christenen die zichzelf graag als "uitverkoren" zien, en geeft ideologen als LaHaye bovendien de gelegenheid om een strikte scheiding aan te brengen tussen de goeden en de slechten. LaHaye stelt de goeden een plaatsje in "Gods Koninkrijk" in het vooruitzicht. De slechten daarentegen, de "achterblijvers" op aarde, moeten boeten voor hun zonden. De meesten van hen komen tijdens de "grote verdrukking" massaal om het leven, met miljoenen tegelijk, en branden daarna voor eeuwig in de hel.

Als dit soort wij-zij denken eenmaal voldoende greep op mensen heeft gekregen, dan kunnen machthebbers daar erg gemakkelijk gebruik van maken. "Of je bent met ons, of je bent met de terroristen", aldus de "wedergeboren christen" en Amerikaanse president Bush. Of je behoort tot de christenen en de christelijke natie, of je behoort tot de vijand. Met dit zwart-wit schema voeren de christenfundamentalisten hun heilige oorlog. Toen Bush opriep tot een strijd tegen "de as van het kwaad", stonden ze allemaal achter hem. En toen de VS in maart 2003 de oorlog begon tegen Saddam Hoessein en zijn regime, waren ze ervan overtuigd dat de strijd tegen "het kwaad" niet zozeer een "kwestie is van moreel besef, van olie of van nationaal belang, maar in wezen een kosmisch gevecht tegen de Antichrist".2

Het verhaal van "De laatste bazuin" gaat terug op het werk van Hal Lindsey, die na 1950 de invloedrijkste promotor van het pre-millennialisme is geweest. Lindsey heeft met zijn boeken, waaronder het in 1971 verschenen "De planeet die aarde heette", in christelijke kringen de geesten rijp gemaakt voor het apocalyptische raamwerk van "de opname van de gelovigen", "de grote verdrukking", de Antichrist, de terugkeer van Jezus en het duizendjarige "Koninkrijk Gods". De bestseller "De planeet die aarde heette" - met een verkoop van ruim 28 miljoen exemplaren - werd door een godsdienstwetenschapper ooit "eindtijdpornografie" genoemd, vanwege de fascinatie van Lindsey voor de veronderstelde aanstaande vernietiging van het grootste deel van de mensheid.

In Nederland zijn het christenfundamentalisten als Feike ter Veld en Willem Ouweneel die dit soort eindtijdtheorieën verder hebben verspreid. Het geloof in het einde der tijden viert in pinkstergemeenten, baptistengemeenten en evangelische groeperingen inmiddels hoogtij en oefent ook binnen de traditionele kerken grote aantrekkingskracht uit.

Hegemonie

De 76-jarige LaHaye wordt door vriend en vijand beschouwd als een van de machtigste christelijke leiders in de VS van de afgelopen 25 jaar. Men noemt hem "een sleutelfiguur van religieus rechts", die een grote invloed heeft op de Amerikaanse politiek. Als activist stond LaHaye aan de wieg van allerlei christenfundamentalistische lobby-organisaties, en als auteur van tientallen boeken timmerde hij ook ideologisch aan de weg door stelselmatig te hameren op de noodzaak van een culturele oorlog tegen alles dat in zijn ogen verderfelijk is.3 Daartoe streeft hij met zijn geloofsgenoten naar een culturele hegemonie van het christenfundamentalisme, naar de macht om anderen een uiterst rechts mens- en wereldbeeld op te leggen en de samenleving om te bouwen tot een christelijke theocratie van het griezeligste soort.

LaHaye beseft maar al te goed wat het nut van eindtijdpropaganda is voor de groei van de christenfundamentalistische beweging. "De geschiedenis laat zien dat telkens als de kerk zich gedroeg alsof de Heer elk moment zou kunnen terugkomen, haar leden hun leven aan God wijdden en vurig gingen evangeliseren om de verlorenen te bereiken. De gouden dagen van de kerk en van persoonlijke getuigenissen waren de tijden waarin werd verkondigd dat Christus spoedig zou wederkomen." En: "Er bestaat geen betere motivatie voor een geheiligd leven dan het geloof dat Jezus elk moment zou kunnen komen! Een ophanden zijnde opname spoort ons aan tot grotere toewijding om als christen te leven in een onchristelijke tijd en om evangelie en zending te bedrijven." 4

LaHaye studeerde in 1950 af aan de ultra-fundamentalistische Bob Jones-universiteit en werd predikant. In 1972 werkte hij mee aan de oprichting van het Institute for Creation Research, dat de bijbelse doctrine van het creationisme moest gaan promoten. In 1979 richtte hij samen met een andere bekende christenfundamentalist, Jerry Falwell, de Moral Majority (MM) op, een organisatie die in 1989 wegens interne conflicten en een gebrekkige organisatiestructuur uit elkaar barstte. De MM had als politiek doel om de tot dan toe nogal versplinterde ultra-conservatieve fundamentalistische stromingen te verenigen en er zo voor te zorgen dat de uiterst rechtse christelijke presidentskandidaat Ronald Reagan aan de macht zou komen. Dat lukte ook in 1981. De MM keerde zich tegen abortus, tegen gelijke rechten voor homo's en lesbo's, tegen seksuele voorlichting en tegen het communistische "rode gevaar". De MM kon rekenen op donaties van in totaal zo'n 500 miljoen dollar per jaar. Maandelijks verspreidde de MM meer dan een half miljoen exemplaren van het Moral Majority Report. In de jaren 80 voerde de MM een felle anti-communistische campagne tegen de Nicaraguaanse sandinisten en andere linksen in Zuid- en Midden-Amerika. Men ondersteunde de contra's in Nicaragua en de buitenlandse politiek van Reagan.

Steniging

In 1980 richtte LaHaye de Council for National Policy (CNP) op, een denktank voor ultra-conservatieve religieuze leiders, politici en zakenmensen over de buitenlandse politiek van de VS. Onder meer een voormalig Ku Klux Klan-leider en allerlei andere racisten waren bestuurslid van de CNP. In 1984 stichtte LaHaye de American Coalition for Traditional Values (ACTV), een platform voor uiterst rechtse christelijke groepen, dat later ophield te bestaan. Bekende ACTV-bestuursleden waren Gary Jarmin, leider van de fundamentalistische lobby-club Christian Voice, en Pat Robertson, oprichter van de Christian Coalition (CC). Robertson paste met zijn CC in de jaren 90 een strategie toe die leidde tot een christenfundamentalistische doorbraak in de VS. De MM was mislukt, omdat de organisatie als los zand aan elkaar hing en de achterban niet veel meer was dan een samenraapsel van adressenbestanden van sympathisanten. Robertson begreep dat het voor het succes van de christenfundamentalistische beweging van essentieel belang was om een organisatiestructuur op "grassroots"-niveau op te bouwen, van onderop dus.

In 1984 was LaHaye opnieuw druk bezig om christenen te bewegen om massaal op Reagan te stemmen, waarbij hij in tv-programma's opmerkingen maakte als: "Als de liberalen bij de komende verkiezingen de macht krijgen over de Senaat en het Witte Huis, dan zullen de volgende verkiezingen in 1988 niet vrij meer zijn. O, we zullen nog wel mogen stemmen, hoor, maar de liberalen zullen onze toegang tot de hoofden van de Amerikaanse bevolking hebben gesloten." LaHayes paranoia is gebaseerd op zijn idee dat de liberalen "de monopolistische controle" over de media hebben verkregen.5

In 1984 begon LaHaye ook met trainingen voor christenfundamentalistische leiders, wat later leidde tot de oprichting van Family Life Seminars, waarvan hij zelf de directeur is. Hij is ook betrokken bij de John Birch Society, genoemd naar de fundamentalistische missionaris John Birch en voortgekomen uit de beweging van de rabiate communistenjager McCarthy. Verder is hij lid van de Coalition on Revival, een fundamentalistische organisatie die de wetten van het Oude Testament wil toepassen op ongelovigen. Steniging van mensen bijvoorbeeld zou dan wettelijk zijn toegestaan. Ook de CC van Robertson hing in de jaren 90 deze ideologie van het "christelijke reconstructionisme" aan, de terugkeer naar de letterlijke toepassing van de Tien Geboden en naar de oudtestamentische samenleving.

Niet alleen LaHaye zelf, maar ook zijn vrouw Beverly LaHaye speelt al jaren een sleutelrol in de Amerikaanse christenfundamentalistische beweging. Ook zij studeerde aan de Bob Jones-universiteit. Ze staat aan het hoofd van de Concerned Women for America (CWA), een vrouwenorganisatie tegen abortus, tegen rechten voor vrouwen en tegen gelijke rechten voor homo's en lesbo's. Ze steunde de contra's in Nicaragua en de Christian Solidarity USA, een organisatie die zegt op te komen voor vervolgde christenen in communistische en islamitische landen. Samen met haar man schreef ze de bestsellers "The act of marriage", een christelijke handleiding voor echtparen, en "Nation without a conscience".

Zondebok

LaHaye heeft maar liefst 51 boeken geschreven, waaronder "How to study blible prophecy for yourself", "The beginning of the end", "No fear of the storm: why christians will escape the tribulation" en "The battle for the mind". "The battle for the mind" kan opgevat worden als een soort blauwdruk en actiegids voor conservatieve christenen om "Amerika terug te veroveren". LaHaye beschrijft daarin wat hij als de echte vijand van de Amerikaanse christenen beschouwt, namelijk "het seculiere humanisme". Door de val van de Muur en "het reeël bestaande socialisme" was "het rode gevaar" van het Oostblok voor uiterst rechtse christenen niet langer geschikt als gemeenschappelijke zondebok. Ze bedachten daarom een nieuw zwart schaap dat verantwoordelijk zou zijn voor alle rampspoed die de VS ten deel zou zijn gevallen, "het humanisme". Die term vat men veel uitgebreider op dan gangbaar is. "Een van de mantra's die we voortdurend horen herhalen door een aantal christelijke leiders in Amerika, is dat "er in Washington een sinistere elite van humanisten, liberalen en feministes is die als bewuste agenda hebben de vernietiging van de christelijke familie, de verwijdering van christelijke waarden, de intrekking van onze vrijheden en de inbeslagname van onze wapens!"." 3

Ook in de boeken, lezingen en trainingen van LaHaye krijgt "humanisme" een samenzweerderige inhoud. LaHaye voorziet het humanisme van een duivelse strekking, omdat die levensbeschouwing niet God, maar de mens in het middelpunt plaatst. Humanisme houdt volgens hem in dat mensen hun problemen onafhankelijk van God oplossen. Zoveel vrijheid en zelfbeschikking van de mens over zijn of haar eigen leven wijst LaHaye af, omdat het dan voor christelijke leiders veel lastiger wordt om de mens in het keurslijf van het fundamentalisme te persen en onder de knoet van God te brengen. Daarom voert hij het humanisme - waartoe hij ook het liberalisme, het socialisme en het feminisme rekent - op als een soort "Satan" die van buitenaf de VS bedreigt en niet minder dan het voortbestaan van "de christelijke Amerikaanse natie" en zelfs van de hele wereld op het spel zet. "De meeste mensen beseffen tegenwoordig niet wat humanisme werkelijk is en hoe het onze cultuur, onze families, ons land verwoest - en op een dag zelfs de hele wereld. Het meeste kwaad in de wereld vandaag de dag is terug te brengen tot het humanisme, dat onze regering, de Verenigde Naties, het onderwijs, de tv en de meeste andere invloedrijke dingen in het leven heeft overgenomen", aldus LaHaye in "The battle for the mind". In 1980 schreef LaHaye dat tenzij "christenen ontdekken wie de vijand werkelijk is, de humanisten hun doel zullen bereiken en de hele wereld in het jaar 2000 zullen hebben overgenomen".3 In de tv-show "Listen America" van zijn kameraad Falwell zei LaHaye een keer: "We zijn in een religieuze oorlog en we moeten ons agressief opstellen tegenover seculier humanisme: deze mensen zijn net zo religieus gemotiveerd als wij en ze zijn bezeten van de duivel." 6

Godsgruwelijk

Veel lezers van de romans van LaHaye en Jenkins hebben hen om uitleg gevraagd over allerlei theologische kwesties. LaHaye en Jenkins schreven daarom als vervolg op de fictie van "De laatste bazuin" het non-fictieboek "Het einde der tijden", dat ook door uitgeverij Kok is vertaald en uitgegeven. "Wie de romanserie "De laatste bazuin" kent en de achterliggende theologie nog eens overzichtelijk gepresenteerd en beargumenteerd wil zien, mag "Het einde der tijden" niet missen", aldus de achterflap. Lezers van "Het einde der tijden" hoeven zich gelukkig niet meer door de duizenden pagina's van "De laatste bazuin" heen te worstelen om te beseffen hoe godsgruwelijk het mens- en wereldbeeld van LaHaye is.

LaHaye voert in "Het einde der tijden" Rusland op als "het rijk van het kwaad" waartegen men zich moet wapenen. Irak en andere islamitische landen zouden inmiddels Ruslands bondgenoten zijn geworden. "De Hebreeuwse profeet Ezechiël kreeg 2.500 jaar geleden een gedetailleerde profetie waarin werd voorspeld dat Rusland een dominante rol zou gaan spelen op het wereldtoneel van de laatste dagen (Ezechiël 38-39). Hij voorspelde zelfs dat haar bondgenoten samen met haar zouden optrekken tegen de bergen van Israël. Hun doel zou zijn om het karwei te voltooien dat Adolf Hitler niet heeft kunnen voltooien, namelijk het wegvagen van de joden van het aardoppervlak."

De Russen zijn volgens LaHaye altijd "een achtergebleven volk" geweest. Meer dan 4.000 jaar zou Rusland "niets of nauwelijks iets" hebben bereikt. "De economie van het land is één grote puinhoop omdat regeringsleiders weigerden op grote schaal vrije ondernemingen toe te laten; Rusland heeft voldoende socialistische beleidsprincipes gehandhaafd om haar economie krachteloos te maken. Het land is er op dit moment slechter aan toe dan toen zij voor de eerste keer in 70 jaar tijd genoot van de vrijheid", zo verwoordt LaHaye zijn anti-communistische sentimenten. Overigens moet ook China het ontgelden. "Veel waarnemers erkennen dat China binnen 10 of, hoogstens, 20 jaar in staat is de hele wereld te bedreigen, en misschien wel een grotere bedreiging vormt dan Rusland zo'n 10 jaar geleden." China zou worden geregeerd door "de meest toegewijde communisten ter wereld". "Het gaat om een meedogenloze groep gangsters die nooit zijn afgeweken van hun plan om China als militair platform te gebruiken van waaruit ze de wereld willen veroveren." 4

Knecht van Satan

LaHaye draait helemaal door als hij de wereldpolitiek en de rol van Saddam Hoessein in de vermeende eindtijd bespreekt. "Lang voordat iedereen wist wie Saddam Hoessein was, was hij al bezig bijbelse profetieën te vervullen. Al in 1971 kreeg hij 30 miljoen dollar van een Irakese oliemagnaat om een begin te maken met de herbouw van de oude stad Babylon." Bagdad is volgens LaHaye namelijk de moderne versie van de zondige en heidense stad Babylon uit de bijbel. En daarom is in "De laatste bazuin"-romans het hoofdkwartier van de Antichrist Nicolae Carpathia in Bagdad gevestigd.

"Babylon is de plaats waar Satan zijn hoofdkwartier had en begon met zijn eeuwenoude strijd tegen God om mensenzielen te winnen", aldus LaHaye. "Babylon" en "Babylonië" vormen voor hem de trefwoorden waarmee hij alles en iedereen aanduidt die afwijkt van de ideologie van het christenfundamentalisme. Nebukadnessar, "de meest autocratische dictator uit de geschiedenis", heerste in de oudtestamentische tijd over het oude Babylon, dat lag op de plaats van het huidige Bagdad. Saddam Hoessein, "de knecht van Satan", zou tegenwoordig heersen over "het nieuwe Babylon". "In religieus opzicht bewijst Saddam dan misschien wel lippendienst aan Mohammed en doet hij zich voor als een toegewijde islamiet, maar er zijn aanwijzingen dat hij in feite een satanist is. Saddam Hoesseins abnormale haatgevoelens voor de joden, Jezus Christus, Zijn volgelingen en iedereen die zijn doel om de wereld te veroveren in de weg staat, zijn waarschijnlijk het best te begrijpen als iemand bezeten is door de duivel - eigenlijk een voorproefje van de Antichrist, waar Satan zelf in zal huizen." Babylon vormt in de ogen van LaHaye een broedplaats van "afgodendienst", "geheime genootschappen" en "valse religies", zoals "hindoeïsme, boeddhisme, taoïsme, verering van Gaia en een enorme hoeveelheid andere cultische systemen". Hij verlekkert zich eraan dat Jezus aan het einde der tijden korte metten gaat maken met die "afgoderij".

Uiteraard verzet LaHaye zich tegen "vereniging van wereldreligies". "Religieuze tolerantie" is uit den boze. "Hoezeer we het ook eens zijn met paus Paulus II wat betreft zijn standpunten over abortus, homoseksualiteit en andere morele aspecten, toch moeten we ons uitspreken tegen zijn bevordering van de eenheid onder wereldreligies die Christus ontkennen. In 1986 belegde hij in Iccese in Italië een conferentie voor 130 religieuze wereldleiders om "te bidden voor wereldvrede". Deze conferentie werd bijgewoond door islamieten, boeddhisten, hindoes, pantheïsten, de Dalai Lama en vele anderen die Jezus Christus afwijzen. Tot wie zouden zij moeten bidden? Zij zijn het niet eens over wie (of zelfs wat) God is en in wiens naam we zouden moet bidden. Een ding weten we zeker: u kunt Gods Zoon niet afwijzen of negeren en toch verwachten dat uw gebeden worden verhoord. Het standpunt dat alle religies naar dezelfde god wijzen, is godslastering. Dit geldt ook voor het idee dat er vele wegen zijn die naar God leiden. Boeddha, Maria, Gaia, Mohammed en Christus behoren niet tot dezelfde categorie. Zij leggen bij de drie-enige God van de bijbel niet allemaal evenveel gewicht in de schaal. Slechts een van hen was Gods "Eniggeboren Zoon" en alleen Hij geeft ons toegang tot God door middel van het gebed." 4

Babylonische hoer

Verongelijkt beklaagt LaHaye zich over de houding van anderen tegenover christenfundamentalisten, waarbij hij vervalt in die typische door zichzelf in het leven geroepen underdog-positie die allerlei uiterst conservatieve personen innemen die beschikken over veel invloed en macht, maar desondanks ontevreden blijven. "Wat wij opvallend vinden, is het feit dat de enige religieuze groep die tegenwoordig niet wordt getolereerd, de bijbelgetrouwe christenen zijn. Zij worden beschouwd als intolerant omdat zij volhouden dat "Jezus de enige weg is". Wanneer we na de opname verdwenen zijn, houdt niets de afgodendienaars van de wereld meer tegen om zich te verenigen en de Babylonische hoer te worden die al eeuwenlang "dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus" is (Openbaring 17:6). In Openbaring blijkt duidelijk dat deze afgodendienaars Jezus Christus en Zijn volgelingen tot in de verdrukking zullen blijven haten. In feite worden de enorme vervolging en het martelaarschap van de heiligen van de verdrukking gedurende die periode veroorzaakt door het religieuze systeem dat de apostel Johannes bestempelde als "een geheimenis, Babylon"."

LaHaye ziet ook het jodendom niet zitten. Volgens hem zal slechts een zeer klein deel van de joden - 144.000 om precies te zijn - "de grote verdrukking" overleven, en wel door "wedergeboren christen" te worden, dus door zich te bekeren. "Sommige joden beginnen in te zien dat hun Messias op Jezus Christus zal lijken! Zo dicht is het volk bij de "geest"-fase gekomen. Israël is slechts een fractie verwijderd van een ommekeer naar haar Messias", aldus LaHaye.4 Het overgrote deel van de joden zal volgens hem aan het einde der tijden ten onder gaan. Zo moeten ze van hem boete doen voor "de zonde" om Jezus niet te erkennen als "de Zoon van God". Bekeer je of sterf, dat is de antisemitische boodschap die LaHaye de joden meegeeft. Het aantal van 144.000 geredde joden komt overeen met minder dan 1 procent van de joden in de wereld. Het gaat om een strikt quotum; voor het aantal niet-joden dat naar LaHaye naar de hemel wil laten gaan, geldt geen maximum.

Snode plannen

Babylon en Babylonië zouden niet alleen in religieus opzicht zondig zijn. "Al de zonden van de Antichrist komen voort uit één enkele verdorvenheid: de wens om een leven te leiden los van God en Hem te verdringen. Deze opperste zondigheid wordt zelfs weerspiegeld in het economische systeem dat door de Antichrist wordt opgezet. Handelscentrum Babylonië, zoals ik het noem, zet zich wat het dagelijkse leven betreft net zo sterk af tegen God als het religieuze Babylonië dat doet op geestelijk gebied - en zal ook net zo streng worden geoordeeld."

"Handelscentrum Babylonië" lijkt voor LaHaye een soort verzamelnaam te zijn voor de huidige internationale machtsverhoudingen, ook wel "nieuwe wereldorde" genoemd. "Toen voormalig president George Bush tijdens de Golfoorlog de landen van de wereld aanvoerde in de aanval op Saddam Hoessein en het Irakese leger was hij niet degene die het idee van een "nieuwe wereldorde" in het leven riep. Hij heeft die uitdrukking alleen maar bekendheid gegeven. Satan, de meestersamenzweerder, had eeuwen geleden precies een zelfde wereldregering in gedachten. God openbaarde dit helse plan 5 eeuwen voor de geboorte van Christus aan Zijn profeet en dienstknecht Daniël - en de geschiedenis heeft zich ontvouwd precies zoals was voorspeld." Daniël zou de eerste profeet zijn geweest die schreef over "de wereldregering van de Antichrist".

Volgens het conspiracy-geloof van LaHaye is "Satan" al eeuwenlang bezig om een samenzwering te smeden die zou moeten leiden tot de komst van "een wereldregering" en "een wereldleider". "Satan" zou daarbij vroeger en nu gebruik hebben gemaakt van internationale organisaties als de Volkerenbond, de Council on Foreign Affairs, de Trilaterale Commissie, de Bilderberg-groep, de Club van Rome, en de Verenigde Naties.7 "Satan" zou vooral de VN als "springplank" inzetten om binnenkort de Antichrist "wereldleider" te laten worden, een ontwikkeling die LaHaye ook in "De laatste bazuin"-romans omstandig heeft beschreven. "Satan" zou bij de uitvoering van zijn snode plannen ook Bush als werktuig inzetten. Bush zou namelijk door deelname van de VS aan de VN meewerken aan de opbouw van de "wereldregering" van "Satan", overigens zonder dat zelf te beseffen. "De recente goedkeuring van GATT, NAFTA en andere handelsovereenkomsten in de Verenigde Staten bewijst dat we een punt hebben bereikt waarop we niet meer terug kunnen. Deze wereld heeft binnenkort een wereldhandel omdat de mensen die de macht hebben over de media, bankwereld, regering en handelsovereenkomsten dat willen. Waarschijnlijk hebben ze niet in de gaten dat ze zo de weg banen voor het binnenhalen van de meest charismatische, gladde politicus die de wereld ooit heeft gezien." 4 De Antichrist dus.

Het teken van het beest

"Onder insiders", legt LaHaye verder uit, "wordt het idee dat de regeringen van de wereld hun soevereiniteit zullen overdragen aan een hoofd, een internationale wereldleider, al bijna algemeen geaccepteerd. Vele geheime genootschappen en organisaties houden zich onvermoeibaar bezig met de verwezenlijking hiervan. Gedurende de afgelopen paar jaar hebben schokkende onthullingen bevestigd dat veel invloedrijke leiders van een aantal van de machtigste landen ter wereld zich al meer dan 200 jaar lang inzetten voor het inluiden van een wereldregering. Wat zo belangrijk is aan deze organisaties is het feit dat, telkens wanneer het lidmaatschap hiervan aan het licht komt, er altijd mensen in zitten die de regering, het bankwezen, het onderwijs en de media controleren. Christenen worden zelden in dergelijke groepen aangetroffen, die vaak openlijke vijandigheid tentoonspreiden jegens de judeo-christelijke cultuur en normen en waarden. Al deze groepen zetten zich op enigerlei wijze in voor een wereldregering. Wanneer satan de wereld voorbereidt op een meesterheerser, zal hij ongetwijfeld een systeem van nauw met elkaar verbonden geheime organisaties gebruiken die proberen de economie, het geloof en de media van de wereld in handen te krijgen. Met deze macht aan zijn zijde zal hij in staat zijn alle wereldleiders in zijn greep te krijgen." Conspiracy-geloof van het engste soort.

Tijdens de 7 jaar van "de grote verdrukking" zullen New York, Londen en Brussel niet langer de handelscentra van de wereld zijn, stelt LaHaye. "De Antichrist zal het wereldhandelscentrum verhuizen naar het hoofdkwartier van zijn nieuwe wereldrijk, Nieuw Babylonië." De Antichrist zou de wereldeconomie dan volledig beheersen. "Zijn belangrijkste hulpmiddel daarbij zal de absolute heerschappij over de geldvoorraad zijn. En hoe krijgt hij dat wapenfeit voor elkaar? Met behulp van iets wat algemeen bekend is als "het teken van het beest". Een van de bekendste profetieën over de verdrukking is dat "het beest", of de Antichrist, in staat zal zijn het teken 666 op het voorhoofd of de hand van de mensen te plaatsen. Volgens Openbaring 13:17 zal de Antichrist tijdens de tweede helft van de verdrukking zoveel macht op aarde hebben "dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft"." Openbaring 13:13-18 zou leren "dat na de eerste helft van de verdrukking alle mannen en vrouwen de opdracht krijgen te buigen voor het teken van het beest en hem te vereren. Degenen die dat doen, krijgen "een merkteken op hun voorhoofd" dat "de naam van het beest of het getal van zijn naam" - later genoemd 666 - zal zijn. Hierdoor zullen zij herkend worden als de aanbidders van het beest. Alle mensen die het teken niet hebben, worden gedood."

De vraag is hoe de Antichrist zo volledig de macht over miljarden mensen zou kunnen krijgen. Hoe zou het geregeld kunnen worden dat zij zonder "het teken van het beest" niet kunnen kopen of verkopen? Ook daar heeft het conspiracy-geloof van LaHaye een antwoord op. "Voor het eerst in 2.000 jaar tijd is het technisch gezien mogelijk een dergelijk systeem af te dwingen. Er bestaan al microchips die in vetweefsel achter het oor of in andere lichaamsdelen geïmplanteerd kunnen worden om zo personen te traceren. Wij zijn allemaal bekend met de scanners die tegenwoordig bij de kassa's worden gebruikt. Het enige dat ervoor nodig is om mensen te laten "kopen en verkopen", is een computerprogramma dat het nummer 666 op betaalpasjes plaatst (of op handen of voorhoofden). De teken-van-het-beest-technologie bestaat al!"

Die technologie zal volgens LaHaye uiteindelijk leiden tot "een plastic-geld-maatschappij", zonder contant geld, maar wel met creditcards en andere betaalpasjes waarmee de regering de bevolking voortdurend in de gaten zou kunnen houden. Die ontwikkelingen zijn volgens hem nu al volop aan de gang. "Wanneer de regering eenmaal haar goedkeuring heeft gegeven aan een plastic-geld-maatschappij, zal ze volledige controle hebben over koopgedrag, arbeid, salarissen en nog veel meer. Financiële controle over de mensen staat gelijk aan volledige controle. Daarnaast zal "Big Brother" alles over u weten. En een nationale "Big Brother" is slechts een stap verwijderd van een "Internationale Big Brother" - het getal van zijn naam is 666!" 4

Zwaarlijvigen

"Van het Witte Huis tot de bioscoop is het tegenwoordig algemeen aanvaard dat er geen acht meer wordt geslagen op seksuele reinheid voor het huwelijk en seksuele trouw na de huwelijksvoltrekking." Als rasechte christenfundamentalist gaat LaHaye enorm tekeer tegen "seksuele zonden" en een veronderstelde verloedering van de normen en waarden, overigens ook een geliefd tijdverdrijf van de christen-democratische minister-president van Nederland en de christenfundamentalisten van de SGP 8 en de ChristenUnie. "Hoewel ons land gebouwd is op zelfdiscipline, nijver en persoonlijke integriteit", aldus LaHaye, "zijn we tegenwoordig een land van zwaarlijvigen, alcoholische drugsgebruikers en seksueel geperverteerden die niet in staat zijn hun verlangen en begeerten in de hand te houden - en daartoe ook geen enkele poging ondernemen." Volgens hem zijn "seksuele zondaren bedreven leugenaars en misleiders; het zal u dus niets verbazen dat mensen die voor zichzelf op zoek zijn naar bevrediging liegen, bedriegen en stelen (of erger) om zichzelf op allerlei terreinen in het leven vooruit te helpen."

LaHaye klaagt er steen en been over dat homoseksualiteit "van hogerhand" als "normaal" wordt geaccepteerd, terwijl de bijbel het "een gruwel" en "onnatuurlijk" noemt. "Het is bijna niet te geloven dat degenen die de seksuele wetten van God afwijzen, erin zijn geslaagd een van de grootste seksuele zonden - sodomie - respectabel en zelfs acceptabel te maken. Het is zelfs zover gekomen, aldus LaHaye, dat discriminatie van een homoseksueel "in een selectie- of ontslagprocedure" wordt beschouwd als "een wetsovertreding". "Als u weigert uw huis te verhuren aan een homoseksueel paar, bent u een wetsovertreder!" LaHaye spreekt er schande van.

"Maar het belangrijkste bewijs dat een verdrukking-achtig leven onze maatschappij al beheerst, is de houding van de regering ten opzichte van de moord op de meest onschuldige en zwakste wezens onder ons, het ongeboren leven." De strijd tegen het recht op abortus en het recht van de vrouw op zelfbeschikking over haar lichaam vormt al jarenlang een politiek speerpunt van christenfundamentalisten, overal ter wereld.9 "Ons eigen land heeft zoveel ongeboren kinderen vermoord dat we niet alleen Gods toorn over onszelf hebben afgeroepen, maar ook ons sociale zekerheidsstelsel om zeep hebben geholpen. De generatie van de geboortegolf maakt zich zorgen dat er niet genoeg betalingbetalers en kostwinners meer zijn wanneer zij in aanmerking komen voor sociale zekerheidsuitkeringen." 4 Laten wij ons op onze beurt maar eens zorgen maken over de groeiende invloed en macht van het christenfundamentalisme.

Noten

Terug