De Fabel van de illegaal 60/61, najaar 2003

Auteur: Harry Westerink


(Dit de korte versie van dit artikel. Klik hier voor de lange versie.)

Christenfundamentalisten promoten "het einde der tijden"

Binnen 25 jaar breekt het einde der tijden aan. In een allesbeslissende laatste oorlog overwint de naar de aarde teruggekeerde Jezus Christus de Antichrist. Homo's, lesbo's, abortusartsen, ongelovigen, feministes, socialisten, liberalen, humanisten en andere "zondaars" gaan naar de hel. Alleen de "wedergeboren christenen" worden gered. Tientallen miljoenen mensen lezen dergelijke voorspellingen in apocalyptische thrillers als "De laatste bazuin". Die boeken vormen een voedingsbodem voor christenfundamentalistische groei.

De afgelopen drie decennia is het christenfundamentalisme wereldwijd snel gegroeid en bovendien veel militanter geworden. Die toenemende militantie weten de leiders van deze ultra-rechtse beweging onder meer te verkrijgen via het promoten van het geloof in de naderende eindtijd. In de twintigste eeuw is binnen het christenfundamentalisme het eerder nog populaire post-millennialisme steeds verder teruggedrongen. Post-millennialisme houdt in dat de mens "het duizendjarige Koninkrijk Gods" zelf moet opbouwen en dat Jezus pas lijfelijk naar de aarde terugkeert als heel de wereld christelijk is geworden. Het post-millennialisme geeft christenen zodoende de rust en de tijd om de wereld naar eigen inzicht in te gaan richten, omdat men denkt dat Jezus pas over een lange tijd terug zal komen.

Sinds de jaren 70 is het pre-millennialisme sterk in opmars. Volgens die leer keert Jezus op aarde terug voordat "Gods Koninkrijk" aanbreekt. Het pre-millennialisme zet aan tot christenfundamentalisme en tot een militante en zelfs militaristisch aandoende en uiterst gevaarlijke bekeringsdrang. Christenfundamentalisten voelen zich onder een zware tijdsdruk staan, want Jezus kan naar verwachting elk moment terugkeren. Daarom oefenen deze fundamentalisten zoveel mogelijk maatschappelijke invloed uit om mensen klaar te stomen tot "ware" christenen. Ze verkeren door de veronderstelling dat "het einde der tijden" binnen 25 jaar zal aanbreken in een opgefokte en oorlogszuchtige nu of nooit-stemming.

Samen met het pre-millenialisme is ook het pre-tribulationisme populair geworden. Dat gaat ervan uit dat Jezus niet alleen lijfelijk terugkeert voordat "Gods Koninkrijk" aanbreekt, maar dat hij zelfs al een keer eerder naar de aarde komt, namelijk om alle "ware gelovigen" mee te nemen naar de hemel, en wel voordat "de grote verdrukking" begint en de eindtijd losbarst. "De grote verdrukking" zou een voorspelde periode van 7 jaar van extreem grote ellende zijn, met een overstelpende hoeveelheid rampen, plagen en oorlogen. Dat zou christenfundamentalisten allemaal bespaard blijven, want die zouden dan inmiddels al in de hemel zijn.

Christenfundamentalisten vatten de bijbel letterlijk op, als Gods woord. Als ze het bijvoorbeeld hebben over "Satan", dan bedoelen ze een concreet wezen, waartegen ze oorlog aan het voeren zijn. Volgens hen zullen alle profetieën in de bijbel letterlijk uitkomen. Hoe meer mensen zo angst wordt aangepraat over een naderende eindtijd, hoe meer ze hun heil gaan zoeken bij leiders die beweren hen te kunnen redden.

Chaos

Het pre-millennialisme wordt sinds 1995 ook aan de mens gebracht via een populaire 12-delige serie thrillers getiteld "De laatste bazuin", in het Engels "Left behind". De boeken zijn geschreven door de Amerikanen Tim LaHaye en Jerry B. Jenkins. Wereldwijd zijn er al zo'n 55 miljoen exemplaren verkocht, en dat maakt het tot de best verkopende thrillerserie aller tijden. In Nederland worden ze vertaald en uitgebracht door uitgeverij Kok, die eveneens spreekt van een groot verkoopsucces.

"In één catastrofaal ogenblik verdwijnen op de hele wereld miljoenen mensen. Auto's, plotseling zonder bestuurder, raken van de weg. Mensen zien tot hun verbijstering geliefden voor hun ogen in het niets oplossen. Temidden van de wereldwijde chaos gaat piloot Rayford Steele op zoek naar zijn familie, naar antwoorden, naar de waarheid. Op dat moment kan hij nog niet vermoeden dat de zwartste dagen nog in het verschiet liggen... Een geheimzinnige Roemeen, Nicolae Carpathia, krijgt ondertussen in een mum van tijd enorme macht over de mensen. Op de achtergrond speelt een duistere samenzwering van internationale geldmagnaten." Aldus een reclamepraatje voor "Verlaten", het eerste deel van de thrillerserie.

In de serie ontdekt hoofdpersoon Rayford Steele dus dat plots veel mensen verdwijnen. Jezus Christus blijkt op aarde teruggekeerd en heeft de uitverkoren "ware" christenen meegenomen naar "Gods Koninkrijk". De rest van de mensheid blijft op aarde achter en moet de 7 jaar van "de grote verdrukking" ondergaan. Onder deze "achterblijvers" bevinden zich religieuze twijfelaars, die zich echter tijdig bekeren tot Christus. Ze vormen "het Verdrukkingscommando" en proberen te midden van de taferelen van de eindtijd - aardbevingen, watersnood, plagen, valse profeten en samenzweringen - te overleven en het "ware" geloof uit te dragen. Ze binden ook de strijd aan met de voormalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties Carpathia, die aan het hoofd staat van "de Wereldwijde Gemeenschap". Carpathia is de Antichrist. De leiders van het commando zijn meestal tot Christus bekeerde joden. De hoofdpersonen van de serie zijn heldhaftige mannen en voorbeeldige echtgenoten. Ze redden steeds de vrouwelijke personages die zich voortdurend in hulpbehoevende posities bevinden. Uiteindelijk winnen de christenen, met dank aan de tweede wederkomst van Christus.

Kalenders

De "Left behind"-website wordt dagelijks door ongeveer 100.000 mensen bezocht.1 Daar worden "Left behind"-t-shirts, -bijbeltassen, -mokken, -magneten, -sleutelhangers, -kalenders, -video's en -CD's te koop aangeboden. Men kan ook lid worden van de Left Behind Prophecy Club, waar men actuele gebeurtenissen leert interpreteren in het kader van de eindtijdvoorspellingen. De thrillerserie is verder ook wereldwijd in de bioscoop te zien en er bestaat een "Laatste bazuin"-hoorspel op cassettebandjes. En speciaal voor kinderen vanaf 10 jaar hebben de auteurs ook de serie "De laatste dagen op aarde" geschreven, die eveneens door Kok is uitgegeven.

Emeritus-predikant LaHaye is het ideologische brein achter het project en Jenkins heeft diens theologie omgewerkt tot christenfundamentalistische science-fiction. Dit type eindtijdscenario's is sinds de jaren 70 enorm populair en kan na de aanslagen van 11 september 2001 op nog meer aanhangers rekenen. In "De laatste bazuin" houden de auteurs zich zo letterlijk mogelijk aan het laatste bijbelboek, de Openbaring van Johannes. Ze willen zo de boodschap verspreiden dat er een strijd tussen goed en kwaad gaande is. Laat je niet verleiden door Satan, maar bekeer je tot God.

Bush

De christenfundamentalisten hebben een flink aandeel gehad in het aan de macht brengen van presidenten als Reagan en Bush. De 76-jarige LaHaye is een van de machtigste christelijke leiders in de VS. Hij richtte allerlei christenfundamentalistische lobby-organisaties op en hamert voortdurend op de noodzaak van een culturele oorlog tegen alles dat in zijn ogen verderfelijk is.2 Hij streeft naar een christelijke theocratie, en beseft dat eindtijdpropaganda daarbij erg nuttig kan zijn. "De geschiedenis laat zien dat telkens als de kerk zich gedroeg alsof de Heer elk moment zou kunnen terugkomen, haar leden hun leven aan God wijdden en vurig gingen evangeliseren om de verlorenen te bereiken." 3

LaHaye heeft 51 boeken geschreven, waaronder "The battle for the mind". Dat is een actiegids voor conservatieve christenen om "Amerika terug te veroveren". LaHaye wijst daarin "het seculiere humanisme" aan als de grootste vijand. Humanisme zou duivels zijn omdat het de mens in het middelpunt plaatst, in plaats van God. Het humanistische pleidooi voor zelfbeschikking maakt het voor christelijke leiders natuurlijk veel lastiger om mensen in het keurslijf van het fundamentalisme te persen en onder de knoet van God te brengen. Het humanisme - waartoe LaHaye ook het liberalisme, het socialisme en het feminisme rekent - zou de VS en zelfs de hele wereld bedreigen. "We zijn in een religieuze oorlog en we moeten ons agressief opstellen tegenover seculier humanisme: deze mensen zijn net zo religieus gemotiveerd als wij en ze zijn bezeten van de duivel." 4 In Nederland zijn het christenfundamentalisten als Feike ter Veld en Willem Ouweneel die dit soort eindtijdtheorieën verder hebben verspreid. Het geloof in het einde der tijden viert in pinkstergemeenten, baptistengemeenten en evangelische groeperingen inmiddels hoogtij en oefent ook binnen de traditionele kerken grote aantrekkingskracht uit.

Communisme

LaHaye en Jenkins schreven later het vervolg "Het einde der tijden", waarin de achterliggende theologie nog eens wordt uitgelegd. Dat boek is eveneens uitgegeven door Kok. LaHaye toont zich daarin een virulente anti-communist.3 Naast "het rijk van het kwaad" Rusland moet ook China het ontgelden. En Bagdad zou volgens hem de moderne versie zijn van de zondige stad Babylon. Daarom heeft Antichrist Carpathia in de thrillerserie zijn hoofdkwartier in Bagdad. "Babylon is de plaats waar Satan zijn hoofdkwartier had en begon met zijn eeuwenoude strijd tegen God om mensenzielen te winnen", aldus LaHaye. "Babylon" en "Babylonië" zijn voor hem trefwoorden waarmee hij alles aanduidt waar hij tegen is. "Het nieuwe Babylon" zou nu beheerst worden door Saddam Hoessein, ook een "knecht van Satan".

LaHaye ziet ook het jodendom niet zitten. Volgens hem zal slechts een zeer klein deel van de joden - 144.000 om precies te zijn - "de grote verdrukking" overleven, en wel door zich te bekeren.3 Het overgrote deel zal aan het einde der tijden ten onder gaan. Zo moeten ze van hem boete doen omdat ze Jezus niet erkend hebben als "de Zoon van God". Bekeer je of sterf, dat is de antisemitische boodschap die LaHaye de joden meegeeft. Het quotum van 144.000 geredde joden komt overeen met minder dan 1 procent van alle joden. Voor het aantal niet-joden dat naar de hemel mag geldt overigens geen maximum.

Snode plannen

"De opperste zondigheid wordt zelfs weerspiegeld in het economische systeem dat door de Antichrist wordt opgezet. Handelscentrum Babylonië, zoals ik het noem, zet zich wat het dagelijkse leven betreft net zo sterk af tegen God als het religieuze Babylonië dat doet op geestelijk gebied - en zal ook net zo streng worden geoordeeld", schrijft LaHaye. Volgens hem is "Satan" al eeuwenlang bezig om een samenzwering te smeden die zou moeten leiden tot de komst van "een wereldregering" en "een wereldleider". "Satan" zou daarbij gebruik maken van de Council on Foreign Relations, de Trilaterale Commissie, de Bilderberg-groep, de Club van Rome, en de Verenigde Naties.5 De VN zou gebruikt worden als "springplank" door de Antichrist om "wereldleider" te worden. "Satan" zou ook president Bush gebruiken. "De recente goedkeuring van GATT, NAFTA en andere handelsovereenkomsten in de Verenigde Staten bewijst dat we een punt hebben bereikt waarop we niet meer terug kunnen. Deze wereld heeft binnenkort een wereldhandel omdat de mensen die de macht hebben over de media, bankwereld, regering en handelsovereenkomsten dat willen. Waarschijnlijk hebben ze niet in de gaten dat ze zo de weg banen voor het binnenhalen van de meest charismatische, gladde politicus die de wereld ooit heeft gezien." 3 De Antichrist dus.

Volgens Lahaye gaan alle regeringen hun soevereiniteit overdragen aan een wereldleider. "Vele geheime genootschappen en organisaties houden zich onvermoeibaar bezig met de verwezenlijking hiervan. Gedurende de afgelopen paar jaar hebben schokkende onthullingen bevestigd dat veel invloedrijke leiders van een aantal van de machtigste landen ter wereld zich al meer dan 200 jaar lang inzetten voor het inluiden van een wereldregering." Tijdens de 7 jaar van "de grote verdrukking" zullen New York, Londen en Brussel niet langer de handelscentra van de wereld zijn, stelt LaHaye. "De Antichrist zal het wereldhandelscentrum verhuizen naar het hoofdkwartier van zijn nieuwe wereldrijk, Nieuw Babylonië." Hij zal de wereldeconomie dan volledig beheersen en bij alle mensen "het teken van het beest", "666", op het voorhoofd of de hand plaatsen. Alleen mensen met dat teken kunnen dan nog kopen en verkopen. "Alle mensen die het teken niet hebben, worden gedood." De Antichrist zou de volledige macht over miljarden mensen kunnen krijgen door bij hen microchips in te planten. Iedereen zal met creditcards en andere betaalpasjes betalen en zo zou hij de bevolking voortdurend in de gaten kunnen houden. Die ontwikkelingen zijn volgens Lahaye nu al volop aan de gang.3

Een gruwel

"Van het Witte Huis tot de bioscoop is het tegenwoordig algemeen aanvaard dat er geen acht meer wordt geslagen op seksuele reinheid voor het huwelijk en seksuele trouw na de huwelijksvoltrekking." LaHaye gaat enorm tekeer tegen "seksuele zonden" en een veronderstelde verloedering van de normen en waarden. Net als bijvoorbeeld de christen-democratische minister-president van Nederland en de christenfundamentalisten van de SGP 6 en de ChristenUnie. LaHaye klaagt er ook steen en been over dat homoseksualiteit "van hogerhand" als "normaal" wordt geaccepteerd, terwijl de bijbel het "een gruwel" en "onnatuurlijk" noemt. "Het is bijna niet te geloven dat degenen die de seksuele wetten van God afwijzen, erin zijn geslaagd een van de grootste seksuele zonden - sodomie - respectabel en zelfs acceptabel te maken."

"Maar het belangrijkste bewijs dat een verdrukking-achtig leven onze maatschappij al beheerst, is de houding van de regering ten opzichte van de moord op de meest onschuldige en zwakste wezens onder ons, het ongeboren leven." De strijd tegen het recht op abortus en het recht van de vrouw op zelfbeschikking over haar lichaam vormt wereldwijd al jarenlang een politiek speerpunt van christenfundamentalisten.7 "Ons eigen land heeft zoveel ongeboren kinderen vermoord dat we niet alleen Gods toorn over onszelf hebben afgeroepen, maar ook ons sociale zekerheidsstelsel om zeep hebben geholpen. De generatie van de geboortegolf maakt zich zorgen dat er niet genoeg betalingbetalers en kostwinners meer zijn wanneer zij in aanmerking komen voor sociale zekerheidsuitkeringen." 3 Laten wij ons op onze beurt maar eens zorgen maken over de groeiende invloed en macht van het christenfundamentalisme.

Noten

Terug