De Fabel van de illegaal 60/61, najaar 2003

Auteur: Gerrit de Wit


Nieuwe Nationale Jongeren (NNJ) tegen de islam

Jaren geleden waren uitspraken als "eigen volk eerst", "islamieten parasieten" en "assimileren of oprotten" goed voor een aanklacht wegens discriminatie. Sinds de moord op Pim Fortuyn en de rechtse revolte die daarop volgde, is het hek van de dam en lijkt de vrijheid van meningsuiting tot het allerhoogste goed verheven te zijn. Omdat het veelal onbestraft blijft, durven veel rechtse jongeren steeds openlijker voor hun vreemdelingenhaat uit te komen. De jongerenorganisatie van de extreem-rechtse Nieuwe Nationale Partij (NNP) vist in deze bruine poel naar zieltjes.

De NNP is de grootste extreem-rechtse partij van Nederland en is voortgekomen uit de verboden fascistische partij CP'86. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 haalde men twee deelraadszetels in de Rotterdamse wijk Feijenoord. De NNP wil "de Nederlandse cultuur, taal, soevereiniteit en identiteit" beschermen "ter meerdere eer en glorie en eeuwig voortbestaan van de gehele Nederlandse volksstam en natie". De NNP maakt onderscheid tussen bevolkingsgroepen op basis van culturele eigenschappen, zoals taal en religie. De multiculturele samenleving heeft volgens de "volksnationalistische" NNP "geen meerwaarde voor ons land, daar dit tot wereldburgerschap en uiteindelijk een vormeloze mensenbrei leidt die geen enkel nut voor ons land heeft en slechts chaos brengt". De partij pleit daarom voor een immigratiestop en wil dat "alle volksvreemde elementen in onze volksgemeenschap" uitgezet worden. Tegelijk zouden Nederland en Vlaanderen moeten samengaan in een "Diets Rijk". Dat zou "een waarborg tegen de huidige veramerikanisering van Europa" zijn.

Leuzen

In maart 2002 werd vanuit de NNP een jongerenorganisatie opgericht met de naam Nieuwe Nationale Jongeren (NNJ). De NNJ wil via scholing, uitstapjes, bijeenkomsten en acties jonge extreem-rechtsen verenigen. Het motto van de NNJ is "eigen volk eerst". Op de NNJ-website staat dat de NNP "alle potentie heeft door te breken in Nederland" en dat de partij "zich met recht mag meten aan het Vlaams Blok". Gelukkig zijn deze opmerkingen ver bezijden de waarheid.

De NNJ telt - of inmiddels: telde - 5 bestuursleden. De bekendste daarvan is Paul Peters, tevens NNP-secretaris. Peters loopt al jaren rond in de extreem-rechtse beweging en was medio jaren 90 veelvuldig te vinden op demonstraties van de CP'86 en de CD. Hij was voorheen lid van de neo-nazistische organisatie Stormfront Nederland (SFN).1 'Faam' verwierf hij toen hij in april 2001 met twee geestverwanten de joodse begraafplaats bij Oosterhout vernielde en bekladde met nazistische en antisemitische leuzen. Peters werd gearresteerd en verklaarde tijdens het proces dat hij geen spijt had van de gebruikte leuzen "Juden raus" en "Wir sind zurück". Hij werd daarop veroordeeld tot 35 dagen onvoorwaardelijk en een werkstraf. Onlangs toonde Peters in een interview begrip voor neo-nazi's die in Aalsmeer "Marokkaantje jagen". Daarbij noemde hij de islam een "vijandige godsdienst". Peters heeft nog steeds contacten met allerhande fascisten en neo-nazi's. Op 2 augustus 2003 organiseerde hij in Den Haag een bijeenkomst voor mensen die actief zijn op het forum van de neo-nazistische website Stormfront Nederland en Vlaanderen. Onder de ongeveer 15 aanwezigen bevonden zich collega NNJ-bestuurslid Marnix Middendorf, Michiel Bos en Patrick de Bruin van de Nederlandse Volks Unie (NVU), en Brigade M's ex-zanger Dave Blom.2 Ook Bas de Man, fotograaf van de nazistische website Weerwolf,3 was aanwezig.

Viking Jeugd
NNJ-secretaris Geoffrey Robbemond laat zien waar zijn loyaliteit ligt en brengt de Hitlergroet.

Secretaris van de NNJ is Geoffrey Robbemond. Net als Peters was Robbemond lid van SFN. Robbemond is een typische skinhead die voor partijgelegenheden zijn nette kleren uit de kast trekt. Voorzitter van de NNJ is Alex Neid. Die was ooit actief bij de Viking Jeugd.4 Neid kwam begin 2002 in het nieuws toen hij probeerde om op de kandidatenlijst van Leefbaar Nederland te komen voor de Kamerverkiezingen. Die poging mislukte omdat bleek dat hij het jaar ervoor actief was geweest op extreem-rechtse websites. Tegenover een lokale krant verklaarde hij CD-lid geweest te zijn.

Het vierde NNJ-bestuurslid is Marnix Middendorf. Nadat zijn naam en foto op de NNJ-website geplaatst werden, liet hij deze vrij rap verwijderen. Middendorf is mogelijk bang voor de maatschappelijke gevolgen van zijn activiteiten. Hij is een frequent bezoeker van de nazistische website Stormfront Nederland en Vlaanderen. Daar noemde hij migranten "springende apen" en schreef hij "blij" te zijn met een brandbomaanslag op een Venlose moskee. Het laatste bestuurslid van de NNJ is Virginia Kapic. Zij was eerder betrokken bij de NVU, noemt zichzelf "nationaal-socialist" en vindt het Vlaams Blok niet antisemitisch genoeg. Haar e-mailadres begint met "adversus judaeos", wat "tegen joden" zou betekenen. Medio augustus 2003 plaatste ze meerdere berichten in het gastenboek van SFN op internet. Ze nodigde SFN-mensen uit om een kameraadschapsavond van de NNJ te bezoeken.

Acties

Sinds de oprichting heeft de NNJ meerdere acties georganiseerd waarbij de opkomst overigens vrij minimaal was. Zo demonstreerden enkele NNJ-ers op 28 februari 2003 bij het Eijkhagen College in Landgraaf tegen het verbod dat die school instelde op het dragen van Lonsdale-kleding. Dat merk zou namelijk associaties met rechts-extremisme oproepen. Onder leiding van NNP-voorzitter Florens van der Kooi deelden de rechts-extremisten folders uit en overhandigden ze een schriftelijk protest aan de schooldirectie. Op 8 maart leverde de NNJ een delegatie aan de NNP-demonstratie tegen de bouw van een moskee in Rotterdam.5 Ondanks de breder levende rechtse weerzin tegen moskeeën wisten de NNP en de NNJ slechts een kleine 40 demonstranten op de been te brengen. Tijdens de tocht werden leuzen geroepen als "geen jihad in onze straat" en "islamieten parasieten".

Op 17 mei haalden leden van de NNP en NNJ 450 handtekeningen op in de wijk Waldeck in Den Haag tegen een uitdeelpost van heroïne aan chronisch drugsverslaafden. De NNP pleitte voor verplaatsing van het project naar een gebied buiten de bebouwde kom. Een groepje NNJ-ers werd klemgereden door de politie nadat een buurtbewoner alarm had geslagen. Op 2 augustus verspreidden aanhangers van de NNJ en de NNP duizenden folders in de Bredase wijk Geeren Noord. Daar zijn problemen met jongeren. De NNP probeerde om aan dat lokale conflict een extreem-rechtse draai te geven, en om partijleden te werven.

Korpschef

Op 9 augustus deelde een kleine groep NNJ-ers racistische folders uit in het centrum van Eindhoven. Alle bestuursleden waren daarbij aanwezig. In de folder werd beweerd dat Nederland wordt afgebroken door "linkse en volksvreemde mensen in ons land". Volgens de NNJ hebben "allochtone criminele jeugdbendes het in de grote steden voor het zeggen op straat". Ook werd gepleit voor de doodstraf voor drugsdealers, voor gratis openbaar vervoer, voor bescherming van flora en fauna en voor "hereniging" van Nederland en Vlaanderen. Ook sprak de NNJ zich uit tegen de vermeende "veramerikanisering van Nederland".

Na enkele klachten van voorbijgangers arresteerde de politie 6 NNJ-ers. De politie achtte de tekst "Tegen de islamisering van Nederland, eigen volk weer eens eerst" strafbaar. De jongeren werden na enkele uren vrijgelaten. NNP-voorzitter Van der Kooi stuurde een boze brief aan de korpschef waarin hij en passant opmerkte "fel" tegen het toewijzen van bouwvergunningen voor moskeeën te zijn. Steun kregen de NNJ-ers ook van de Jonge Fortuynisten Eindhoven. In een persverklaring schreven die het onbegrijpelijk te vinden dat de NNJ-ers opgepakt waren, want dat zou "de vrijheid van meningsuiting" ondermijnen. De zaak tegen de 6 arrestanten werd later geseponeerd. Maar de NNJ was niet blij met de kwestie. "We zijn ten onrechte opgepakt en zwartgemaakt. Het imago van de NNJ is beschadigd".

Het was niet toevallig dat de NNJ Eindhoven uitkoos om te folderen. Een tiental NNJ-leden komt namelijk uit de omgeving en volgens Peters heeft de NNJ een "goede verstandhouding" met de extreem-rechtse krakers van de Eindhovense Constant Rebecquekazerne.6 Die krakers zijn mede verantwoordelijk voor veel extreem-rechtse plak- en kladacties in de stad. Op 16 augustus ging de NNJ opnieuw folderen in Eindhoven. Onder de folderaars bevond zich ook Van der Kooi. Die actie werd vrij kritiekloos gefilmd en uitgezonden door het actualiteitenprogramma NOVA. In de uitzending keerde Meindert Fennema, hoogleraar migratie en etnische studies aan de Universiteit van Amsterdam, zich tegen het oppakken van de jongeren. Ook volgens hem viel de gewraakte NNJ-leus onder de vrijheid van meningsuiting. Fennema ligt al jaren onder vuur van anti-racisten die zijn ideeën over discriminatie veel te liberaal vinden. Het Steunpunt tegen Discriminatie West-Brabant stelde in een brief aan NOVA dat Fennema "het schijnbaar niet meer nodig vindt om discriminatoire uitlatingen strafbaar te stellen". Volgens het steunpunt kwamen de NNJ-jongeren er in de uitzending "bijna vanaf als arme slachtoffers van rigide antidiscriminatie-wetgeving". Ook had men er kritiek op dat NOVA geen aandacht besteedde aan de extreem-rechtse en fascistische achtergronden van de NNP.

Ordinaire ruzie

De NNJ-website wordt gemaakt en onderhouden door Jan Teijn. Die bezette korte tijd met Van der Kooi de twee Rotterdamse deelraadszetels. De twee maakten ruzie en daarop werd Teijn uit de NNP gegooid. Hij stond zijn zetel echter niet af en richtte de Lijst Jan Teijn op. Voor het maken van de NNJ-website zou Teijn 100 euro krijgen. Maar nadat hij na herhaaldelijk aandringen zijn geld niet had gekregen, haalde Teijn medio september de website van het net. Hij eiste betaling binnen een week.

NNJ-bestuurslid Kapic sprong uit haar vel. Ze vond het te stom voor woorden dat de NNJ-penningmeester Teijn niet betaald had, hekelde de slechte communicatie binnen de partij, trad uit het bestuur en trok haar lidmaatschap in. Daarna spuide ze openlijk haar gal op de website Stormfront Nederland en Vlaanderen. De NNJ noemde ze "FC Knudde" en haar medebestuurslid Middendorf maakte ze uit voor "kleine jood". Verder schreef ze dat de NNP verworden is tot "een groot zionistisch festijn".7 Daarmee doelde ze op de samenwerking van de NNP met onder andere de partij NieuwRechts van Michiel Smit. Die samenwerking mondde in 2002 uit in een tweetal demonstraties tegen terrorisme en voor militair ingrijpen in Irak. Op beide acties kwam een handjevol joden opdagen, vandaar. Op zijn beurt verweet Middendorf Kapic dat ze zich bij het minste of geringste "op de kast laat jagen en volledig over de rooie gaat". Andere gebruikers van de website gingen juist tekeer tegen Teijns "kinderachtige" actie en tegen het feit dat hij geld vroeg aan gelijkgezinden. De beheerder van de website kon de soap niet langer aanzien en verordineerde de betrokkenen om de ruzie op een andere, niet openbare plek verder uit te vechten.

Noten


Anti-racistische snackbareigenaar

De afgelopen maanden werden de muren in Oegstgeest op grote schaal ondergekalkt met antisemitische en fascistische leuzen en tekens. De Oegstgeestse stichting UriaH, die activiteiten voor jongeren organiseert, zette de gemeente onder grote druk om het probleem eindelijk eens aan te pakken. De gemeente beloofde om bekladdingen voortaan zo snel mogelijk weg te halen, en om altijd aangifte te doen bij de politie. Onlangs werd een 19-jarige Oegstgeestenaar opgepakt. Die bekende racistische leuzen te hebben aangebracht en verklaarde dat ook andere jongeren zich daaraan schuldig maken. De politie hoopt op basis van zijn verklaring nog een stuk of 4 andere jongeren te kunnen arresteren. Ook de ondernemers aan het Boerhaaveplein in Oegstgeest waren de grote hoeveelheid hakenkruizen zat. Eind september 2003 loofde ondernemer Heemskerk van snackbar 't Haasje een beloning uit van maar liefst 500 euro voor de tip die leidt tot de aanhouding en vervolging van de bekladderaars. De gemeente heeft inmiddels aangifte gedaan van vernieling. UriaH zei blij te zijn dat men niet meer de enige is die het antisemitisme en fascisme in Oegstgeest aan de kaak stelt en aanpakt. Ook in Leiden en in de rest van Nederland worden met regelmaat fascistische leuzen en tekens gekalkt door veelal jonge mensen, die al dan niet in georganiseerde extreem-rechtse kringen actief zijn.

Terug