Teken ook de petitie tegen de intimidatie door anti-abortusactivisten bij abortusklinieken!

Actievoerders tegen de christenfundamentalistische “Mars voor het Leven” op 8 december vorig jaar in Den Haag.

Onlangs heeft het Humanistisch Verbond (HV) een petitie gelanceerd tegen de intimidatie van vrouwen die in abortusklinieken een abortusingreep willen ondergaan. Steeds meer worden deze vrouwen lastig gevallen door christenfundamentalistische anti-abortusactivisten. Daar komt bij dat de hulpverlening aan vrouwen die abortus overwegen, in de loop der jaren steeds meer in handen is gekomen van Siriz, een organisatie die is gelieerd aan de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VOBK). “Dit kan niet”, aldus het HV. “Vrouwen moeten kunnen rekenen op onafhankelijke hulp.” Het HV pleit voor “bufferzones rond de klinieken, zodat vrouwen ongehinderd naar binnen kunnen”. Ondersteun het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen en teken ook de petitie!

In het verleden hebben vrouwen van onderop hard gestreden voor het recht op abortus. “Baas in eigen buik” werd in die strijd een beroemde actieslogan. Maar in veel landen is het nog steeds lastig om op een legale en veilige manier zonder financiële belemmeringen een abortusingreep te laten verrichten. Daar komt bij dat de tijden zo zijn verrechtst dat het recht op abortus en de praktijk ervan steeds meer onder vuur is komen te liggen, ook in Nederland. Volgens het HV is er sprake van “een stille revolutie tegen abortus”. “Als je onbedoeld zwanger bent, moet je in alle vrijheid een keuze kunnen maken. De overheid moet die vrijheid waarborgen. Helaas is het taboe op abortus groeiende”, aldus de humanisten.

Pro-choice activisten

Uit undercoverbeelden (zie hieronder) blijkt hoe anti-abortusactivisten bij abortusklinieken te werk gaan en hoe ze vrouwen lastigvallen die een abortus willen laten verrichten. De intimidatie door anti-abortusactivisten is traumatiserend voor vrouwen die bij een kliniek komen voor een abortusingreep, zoals ook bleek uit het ervaringsverhaal van een van deze vrouwen. Maar gelukkig is tegen het christenfundamentalistisch geïnspireerde protest tegen abortus in het verleden en ook nu vaak actie gevoerd. Feministische en anti-fascistische pro-choice activisten zijn daarbij in de tegenaanval gegaan, hebben anti-abortusactivisten verjaagd, hun propagandamateriaal onschadelijk gemaakt, en hun gebouwen beklad en afgesloten. Zo voerde de autonome feministische actiegroep Kattenkwaad op 8 december 2018 in Den Haag actie tegen de jaarlijkse Mars voor het Leven van de christenfundamentalistische anti-abortusclubs Schreeuw om Leven en Civitas Christiana. Kattenkwaad ondersteunt verder het Abortion Network Amsterdam (ANA) via bijeenkomsten en benefieten. Dat netwerk helpt vrouwen die om financiële of andere redenen moeilijk toegang tot abortuszorg kunnen krijgen.

In het bijzonder vrouwen zonder verblijfsrecht kunnen zeer moeilijk de weg vinden naar een veilige abortusingreep zonder financiële drempels. Om een abortus vergoed te krijgen moeten vrouwen legaal in Nederland verblijven. Vrouwen zonder verblijfsrecht moeten een abortus dus zelf gefinancierd zien te krijgen, wat voor hen niet of nauwelijks valt op te brengen. Het recht op abortus is een mensenrecht dat voor alle vrouwen toegankelijk zou moeten zijn. Daarom startte Dokters van de Wereld vorig jaar een petitie “voor betere toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg voor vrouwen zonder verblijfsrecht”. Volgens de organisatie is er onder vrouwen zonder verblijfsrecht sprake van een hoog aantal ongewenste zwangerschappen en heeft tenminste 28 procent van hen te maken gehad met seksueel geweld. Voor vrouwen zonder verblijfsrecht is anticonceptie en de reguliere abortuszorg te duur, omdat ze maatschappelijk worden uitgesloten en niet over een eigen inkomen kunnen beschikken. Dat blijkt ook uit de ervaringen van bezoeksters van het Doorbraak-spreekuur De Fabel van de illegaal.

Onder het motto “anticonceptie en abortus zijn geen luxe” bood Dokters van de Wereld de petitie, die is ondertekend door meer dan 10.000 mensen, onlangs aan de Tweede Kamer aan. Daarmee deed de organisatie de dringende oproep aan het parlement dat anticonceptie en abortus toegankelijk moeten zijn voor letterlijk alle vrouwen in Nederland. Mede door deze druk is inmiddels binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een onderzoek aan de gang naar de toegang tot abortus voor vrouwen zonder verblijfsrecht en de problemen daarbij.

Stop de intimidatie van anti-abortusactivisten en teken hier de petitie van het Humanistisch Verbond.

Harry Westerink