10 februari, Den Haag: steunactie voor Hagenaar die door woningcorporatie dakloos dreigt te worden gemaakt

Ben

De 54-jarige Ben uit Den Haag dreigt op 13 februari door woningcorporatie Hof Wonen (Vestia) uit zijn huis te worden gezet. In samenwerking met hem organiseert de Bond Precaire Woonvormen (BPW) op 10 februari een eisenoverhandiging bij het hoofdkantoor van Hof Wonen in Moerwijk.

Ben woonde in bij zijn ongeneeslijk zieke tweelingzus Hellen, die hij 24 uur per dag verzorgde, totdat zij vorig jaar overleed aan kanker. Na het overlijden hoopte hij in de woning, waar zijn ouders in 1986 naartoe verhuisden, te mogen blijven. Hof Wonen negeerde zijn hulpvraag en vorderde Ben de woning te verlaten. Nu dreigt hij over een week definitief dakloos te worden gemaakt. De BPW eist stopzetting van huisuitzetting en dus voorkoming van dakloosheid.

Vrijdag 10 februari
Vanaf 10:00 uur
Hoofdkantoor Hof Wonen
Loevesteinlaan 627, Den Haag
Facebook

In 2021 verhuisde Ben terug naar zijn ouderlijk huis om zijn tweelingzus te verzorgen tot haar dood op 2 mei 2022. Precies 2 weken na het overlijden van zijn zus kreeg hij de mededeling van de toenmalige woningcorporatie Vestia dat men het huurcontract niet met Ben wilde voortzetten. Er werd van hem verwacht dat hij per 30 september 2022 zelf de huurovereenkomst zou gaan opzeggen. Uiteraard kon hij daar niet aan voldoen, omdat hij anders dakloos zou worden en zich bij de toch al overvolle daklozenopvang zou moeten melden. Een juridische procedure volgde en uiteindelijk werd er op 21 december door de rechter een ontruimingsvonnis uitgesproken. Dat hield in dat hij binnen vier weken de woning diende te verlaten.

Zorgplicht corporaties en gemeente

“Wat we wederom terug zien in de situatie van Ben, is dat mensen met huisvestings- en schuldenproblematiek aan de kant worden geschoven door overheidsinstanties en sociale huisvesters”, aldus de BPW. “Ben je niet in staat om deel te nemen aan de samenleving, pas je niet in het goede hokje of heb je niet de juiste juridische stappen doorlopen? Dan beland je uiteindelijk zonder hulp op straat. Ben staat onder bewind en we kunnen niet verwachten dat iemand binnen twee weken na overlijden van zijn zus de juiste juridische procedures in gang zet. Ondertussen stapelen de aanmaningen, schulden en juridische kosten zich op. Straks is hij dakloos, maar heeft Hof Wonen wel het ‘woonruimteverdeelsysteem’ in stand gehouden. Het wordt tijd dat de politiek en woningcorporaties gaan inzien dat iemand dakloos maken om ruimte vrij te houden in het ‘woonruimteverdeelsysteem’ water naar de zee dragen is en de schade aan individuen en de samenleving veel groter is wanneer deze mensen dakloos gemaakt worden. Enerzijds worden zo levens van mensen als Ben verwoest, anderzijds zijn er hoge maatschappelijk kosten verbonden aan dakloosheid en hulpverlening. Wij roepen ook de gemeente Den Haag en wethouder Balster op om zorgplicht te nemen voor de inwoners van deze stad en herhuisvesting te garanderen.”

Herhuisvesting na sloop

De woningen aan de Stuwstraat, waar Ben woont, zijn oud en in slechte staat. Er is schimmel, vocht en lekkage, en daarom zijn de woningen onderdeel van een sloop-nieuwbouwproject. Alle buren van Ben kunnen aanspraak maken op herhuisvesting via een urgentie-aanvraag en een verhuisvergoeding. Ben is van deze sociale rechten uitgesloten, aangezien hij door Vestia niet als (mede)huurder wordt erkend. Hof Wonen als rechtsopvolger van Vestia is een woningcorporatie die is opgericht om kwetsbare bewoners te huisvesten, en dus niet om hen op straat te zetten.

Ben en BPW Den Haag eisen van Hof Wonen en de gemeente:

  • 1. Stop de geplande ontruiming en voorkom dakloosheid.
  • 2. Bied Ben herhuisvesting, net zoals de rest van de bewoners in zijn straat.

“Als Hof Wonen de ontruiming doorzet op maandag 13 februari, roepen wij alvast iedereen op om Ben te steunen bij zijn woning en de ontruiming tegen te houden. Kom op 13 februari tussen 9:00 en 12:00 uur naar de Stuwstraat en stop deze ontruiming!”, aldus de BPW.

Harry Westerink