De Fabel van de illegaal 54/55, najaar 2002

Auteur: Gerrit de Wit


Ontneemt gemeente Leiden extreem-rechtse band oefenruimte?

In oktober 2002 werd bekend dat de fascistische band Brigade M 1 al ruim een jaar lang gebruik maakt van de oefenfaciliteiten van het door de gemeente Leiden gesubsidieerde Muziekhuis. Het Muziekhuis was daar al geruime tijd van op de hoogte, maar ondernam geen stappen. Ook de verantwoordelijke D66-wethouder Alexander Pechtold wilde Brigade M de toegang niet direct ontzeggen. Hij verklaarde in gesprek te willen gaan met de bandleden.2 Diverse politieke partijen waren het daar niet mee eens en vroegen het college van B&W om de band te weren uit het Muziekhuis.

Brigade M is geformeerd rond Tim Mudde uit Sassenheim. Mudde was bestuurslid van de verboden CP'86. Drummer van de band is Jasper Velzel van het extreem-rechtse platenlabel Berzerker Records uit Oegstgeest. Die werd op 27 mei 2002 nog veroordeeld wegens het verspreiden van muziek met racistische, nazistische en negationistische teksten.3 De zanger van de band is Dave Blom. Die is veroordeeld wegens het bekladden van een joodse begraafplaats in Den Haag in november 1999. De nummers van Brigade M hebben titels als "Schande voor ons ras", "Eigen volk eerst" en "Voor volk en vaderland". In het nummer "50.000 helden" brengt de band een ode aan de Nederlandse leden van de Waffen-SS die aan het Oostfront vochten.

Brigade M treedt veelvuldig op in het extreem-rechtse centrum De Kazerne in Eindhoven, en in Vlaanderen en Duitsland. Op 13 april 2002 speelde de band tijdens een Vlaams "Blood and Honour"-festival. Ondanks waarschuwingen van het "Vlaams centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding" greep de politie niet in. Het centrum wil bij volgende optredens van Brigade M opnieuw protest aantekenen. Op 31 augustus zou Brigade M optreden tijdens een festival van de Duitse neonazi-partij NPD in Ramstein. Tim Mudde zou hier ook een toespraak houden.

"Politiek correcte kramp"

Wethouder Pechtold verklaarde op 3 oktober naar aanleiding van de commotie "dat we er voor moeten waken om direct in een politiek correcte kramp te schieten. Dit is muziek van extreem-rechts, maar er zijn ook andere extremen", zei hij, waarna hij een vergelijking maakte met rappers die teksten zingen over het uitroeien van homo's. Nadat Pechtold aangaf met de bandleden te willen praten, schreven De Fabel en Anti-Fascistische Actie (AFA) Nederland aan alle raadsleden dat ze zich afvroegen "of de wethouder wel voldoende beseft met welke mensen hij om tafel wil gaan zitten". Beide organisaties stelden het uitermate ongepast te vinden als een wethouder de racistische en antisemitische leden van Brigade M als serieuze gesprekspartner zou erkennen.4

Slappe opstelling

De slappe opstelling van Pechtold werd in het fascistische kamp met gejuich ontvangen. Op de extreem-rechtse website Stormfront stond: "Hulde aan de beste man". "En dat voor een wethouder van D66 (!). De man heeft natuurlijk helemaal gelijk! Luister maar eens naar de teksten van Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg of hoe die gasten ook allemaal mogen heten, daar lusten de honden geen brood van!" Ook pleitte iemand voor het afbranden van het Leidse actiecentrum Eurodusnie ("Eurodusnie, de fik erin"). De beheerder van het Muziekhuis had namelijk in het Leidsch Dagblad gezegd dat hij over Brigade M getipt was door iemand van Eurodusnie.

De fascisten juichten echter te vroeg. Enkele dagen na Pechtolds uitspraken schreven GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie, SP, LWG/De Groenen en Leefbaar Leiden een brief aan het college van B&W. Daarin vroeg men het college om ervoor te zorgen "dat het huurcontract met Brigade M beëindigd wordt". Volgens Pechtold zou het gaan om een besloten oefenruimte, waardoor niemand last van de band zou hebben. GroenLinks merkte daarover op dat "het toch niet zo kan zijn dat de gemeente ruimte biedt aan Brigade M zodat deze kan oefenen op extreem-rechtse teksten".5 Gezien het raadsbrede pleidooi om Brigade M te weren uit het Muziekhuis, lijkt de kans aanwezig dat de band binnenkort een toontje lager zal moeten zingen. Maar op het moment van schrijven is nog niet bekend of Brigade M daadwerkelijk de wacht wordt aangezegd.

Noten

Terug