Joke Kaviaar: “Dode onder politiemensen mag af en toe best”

Hero Drinkman, a.k.a. Dirty Drunk Hero.
Als Hero Brinkman het mag, mag ik het ook, het doen van harde uitspraken. Ter vergelijking: “Dode door politiekogel mag af en toe best”. Take no prisoners!

Ja, je leest het goed: verdachten mogen worden doodgeschoten, zegt Brinkman. Kijk dus maar uit als je nog eens van een stel agressieve smerissen zodanig schrikt dat je terug slaat of het op een rennen zet, want je bent zo verdacht als wat en zo goed als dood. Of stel je voor dat je je verzet tegen arrestatie omdat je geen papieren hebt, uit angst voor deportatie. De stopkogel mag dan van Brinkman, ofwel: eerst schieten en dan vragen stellen. Wild West aan de Noordzee. Shoot to kill.

Dirty Hero Brinkman zat zelf ooit bij de politie. Dat verklaart zijn wraakzuchtige law & order mentaliteit. Ook toen al was hij onverholen voorstander van keihard politiegeweld. Nu mag ook het leger er aan te pas komen, “om de openbare orde te handhaven”. En wij, die af en toe die openbare orde in zijn ogen bedreigen door spontaan te demonstreren, of door een terrein of gebouw te blokkeren of bezetten, mogen dus naar hartelust worden neergeknuppeld, tegen de muur gezet door soldaten met de wapens in de aanslag en als binnenlandse oorlogsvijand krijgsgevangen worden genomen. We dienen het ons te laten welgevallen omdat we bij voorbaat misdadigers of, erger nog, terroristen, zijn in de ogen van deze machtswellusteling, die met uitspraken als deze het gras voor concurrent Wilders’ voeten weg wil maaien om alle PVV-stemmers naar zich toe te trekken voor zijn Onaantastbare Bullebakken Partij.

Dirty Hero Brinkman. Knokploegen waren zwaar oké volgens onze held Hero, en de ME mocht er met gemak nog wel harder op slaan dan ze al deden. De politie heeft natuurlijk ook altijd gelijk. Nooit zal het OM een smeris vervolgen die iemand doodgeslagen, doodgedrukt, of doodgeschoten heeft, of heeft laten creperen. En áls het al lukt dit toch door veel doorprocederen gedaan te krijgen, volgt de onvermijdelijke eis van de officier van Justitie: vrijspraak. Dat doet geen gewone ‘burger’ namens wie Brinkman wenst op te treden de smeris na: ongestraft moorden.

Denk maar niet dat er geen politiekogel zal bestaan met jouw naam erop, jij de man met de pet of de vrouw met de hoofddoek, of je nu Henk heet of Mohammed, Ingrid of Fatima. Het kán je overkomen, omdat je een te enthousiaste voetballer bent met een slokje teveel op bijvoorbeeld. Waag het niet te protesteren tegen de dienders, laat geen onvertogen woord vallen, vlucht niet en wees nederig. Zo hoort het. Het geweldsmonopolie ligt niet voor niks bij de staat, en het wordt wel eens tijd dat de ongehoorzame burger dat voor eens en voor altijd leert. Doden, dat hoort erbij, bij het vak van agent. Maar het nadeel is, Dirty Hero, dat verzet en protest er óók bij hoort. En dat mensen soms hevig geëmotioneerd raken van de confrontatie met politiegeweld, en boos worden, heel boos. Dan zijn de rollen ineens omgedraaid. Kun je het de burger kwalijk nemen? Niet echt, want waarom zou een burger zich niet mogen verdedigen tegen politiegeweld? Dat heet toch noodweer? Of: noodweerexces?

De schietende smeris zet zonder enige reserve het pistool in tegen een aardappelschilmesje. Als het nodig is, liegt hij in zijn proces-verbaal en daar kan geen getuige tegenop. De smeris heeft dus niet alleen het geweldsmonopolie, maar ook de waarheid in pacht. De smeris heeft carte blanche om Dirty Hero-style op te treden. Over dirt gesproken. Er valt over Hero zelf ook nog wel het een en ander op te graven: Februari 2001: Dirty Drunk Hero probeert een alcoholcontrole te ontwijken en wordt thuis opgepakt. 23 september 2009, Nieuwspoort: Dirty Drunk Hero slaat een barman in het gezicht die hem geen drank meer wil serveren. Maart 2010: Dirty Drunk Hero mishandelt een aannemer met wie hij onenigheid heeft over een verbouwing. De man doet aangifte van poging tot doodslag. De zaak wordt voorwaardelijk geseponeerd.

Dirty Drunk Hero.
Dat is nogal wat dirt voor een politicus die pleit voor heropvoedingskampen, het sluiten van alle koffieshops, en nu dus: legerinzet tegen de burgerbevolking en het afschieten van lastige
verdachten!

Take no prisoners!

Als Dirty Hero Brinkman durft te zeggen: “Dode door politiekogel mag af en toe best”, dan zegt hij in feite ook datgene waarmee ik dit stuk begon: “Dode onder politiemensen mag af en toe best”. Het een bestaat niet zonder het ander. Maak je mensen beducht voor een trigger happy politie, dan zullen zij zich wapenen tegen die politie.

So… Do you feel lucky, Hero? Well, do ya, punk?

Joke Kaviaar