Reclame: "Had jij je nu ook maar met Dobbelmann's karnemelkzeep gewassen?"

Reclame: “Had jij je nu ook maar met Dobbelmann’s karnemelkzeep gewassen?”

“Hou nou eens op met zeuren over het racisme van Zwarte Piet!”

Het bovenstaande citaat vat ruwweg de reactie van veel mensen samen op het in hun ogen irritante debat over Zwarte Piet. En dan heb ik het niet over hardcore racisten. Nee, het zijn mensen in bijvoorbeeld linkse Facebook-groepen die volmondig verklaren tegen racisme te zijn, mensen van wie je het niet verwachtte dat ze hun kop zo in het zand zouden steken. En ik zeg hen: je kunt je kop wel in het zand steken, maar daarmee is racisme niet verdwenen.

Nu ja, in elk geval kun je je kop wel in het zand steken om de discussie over Zwarte Piet niet te hoeven horen of lezen, en dat doen veel mensen dus ook. Verbolgen opmerkingen dat het ineens niet meer zo gezellig is in de groep, nu de discussie deze heeft gespleten in voor- en tegenstanders van het verschijnsel Zwarte Piet, en dat het nu maar eens afgelopen moet zijn met al die postings erover, met al dat aankondigen van demonstraties en discussiebijeenkomsten. Ja, de mensen zijn het zat. Maar dit is nog maar het begin!

Tijdens een buitengewoon inspirerend debat in de Kargadoor in Utrecht opperde iemand dat we toch vooral op moeten letten dat we mensen niet voor het hoofd stoten met dat debat. Maar wie stoot nu eigenlijk wie voor het hoofd? Het is wat al te makkelijk om je druk te maken over mensen die aanstoot nemen aan dit debat, als je zelf geen last hebt van het dagelijkse in de samenleving, de politiek en de wet ingebedde racisme, als je geen last hebt van de vreemdelingenhaat verwerkt in de Vreemdelingenwet die van alle asielzoekers uit principe leugenaars maakt die hun verhaal van begin tot eind in detail moeten bewijzen. Lekker makkelijk als je geen last hebt van telkens gestopt worden in je auto omdat je vast wel drugs in je auto zult hebben, op je ID gecontroleerd worden omdat je een andere huidskleur hebt of er niet westers genoeg uitziet en dus wel illegaal zult zijn, omdat je gefouilleerd wordt op straat omdat je vast wel wapens bij je zult dragen, crimineel zult zijn. Nee, we moeten vooral mensen niet te hard confronteren ermee. Stel je voor dat mensen zullen zien dat dit beleid één grote selffulfilling prophecy is.

De politiek wíl graag ‘buitenlanders’ en ‘allochtonen’ afschilderen als crimineel om hen de schuld van crisis en misère te kunnen geven. Het is daarom dat ze meer worden gecontroleerd, en dús worden ze vaker ergens voor opgepakt, en dús zitten er meer niet-Nederlanders in de bak dan Nederlanders, en dús zijn zij inderdáád meer crimineel, en dús hebben we reden om deze racistische politiek door te blijven voeren, want zie je wel, het is écht zo. Dat is in een notendop hoe racisme op geheel legale en wettig verantwoorde manier in stand wordt gehouden, gesteund door de media die het steevast melden als ‘een buitenlander’ ergens van wordt verdacht, en nooit dat er ‘een Nederlander’ is gearresteerd wegens….

Hetzelfde mechanisme zien we in de discussie rond de racistische blackface-karikatuur Zwarte Piet. De tegenstanders ‘zeuren’, ze kwetsen de gevoelens van de voorstanders, ze veroorzaken júist racisme. Het lijkt wel alsof dat racisme zomaar uit de lucht is komen vallen. En omdat zij het veroorzaken, kunnen ze het krijgen ook. Had je maar niet zo moeten zeuren. Ze zijn dus zelf de schuld van racisme…

Wel… deze witte schrijfster zeurt ook over Zwarte Piet. Kom maar op! Of bedreigen en beledigen de o zo nette voorstanders liever alleen zwarte mensen? Ja, ik zet het expres even op scherp hier door de termen wit en zwart te gebruiken, dat heeft de lezer goed gezien. De discussie is namelijk wél zwart-wit want heel simpel: Zwarte Piet is racisme. Punt. Wil je er een einde aan maken of niet? Ja, maar… , “de discussie mag niet zo zwart-wit worden gevoerd”, horen we de hele tijd, want de voorstanders “zijn geen racisten, zij zijn óók tegen racisme”. Sterker nog, er wordt om het hardst geroepen dat de Surinaamse buurman ook gezellig Sinterklaas viert en ook wil dat de discussie ophoudt. Zou dat komen omdat het die buurman zijn hele leven zo is ingeprent dat als ie ‘zeurt’ over racisme, dat hij er dan nooit bij zou horen? Zou dat er zomaar iets mee te maken kunnen hebben? Zou het zomaar kunnen dat zoveel mensen bang zijn om gediscrimineerd te worden, dat zij zich volledig hebben aangepast aan de gewoonten en moraal van de witte ‘autochtonen’ dat zij zich ongemerkt volledig hebben laten assimileren en hun identiteit zijn kwijtgeraakt, om vervolgens als wapen in de discussie te kunnen worden ingezet (slaven vonden het toch ook niet erg dat ze slaven waren)? Zou dat zomaar kunnen?

Het ‘argument’ dat de Surinaamse buurman ook niet tegen Zwarte Piet is, zegt eigenlijk alles over wat hier aan de hand is. Het racisme in de samenleving is zo normaal, zo geaccepteerd, dat het wel heel erg grof moet worden, wil het opvallen. Dat racisme laat nu haar meest duidelijke gezicht zien, nu het zorgvuldig verborgen racisme van het masker wordt ontdaan dat het altijd draagt. Dat is pijnlijk voor de mensen die het niet willen zien, heel pijnlijk. En vooral voor die Surinaamse buurman, zo kan ik me voorstellen, die zich haast te zeggen dat hij ook hoopt dat het snel is afgelopen, want anders kijken de buren hem zo met scheve ogen aan. En zo wordt de Surinaamse buurman tegen zichzelf en tegen de tegenstanders van Zwarte Piet gebruikt.

Toch zit er niks anders op dan die pijnlijke discussie voort te zetten tot de pijn van racisme uit de samenleving is verwijderd. Laat het maar pijn doen, want er is een andere pijn zoveel groter! Laat het vooral degenen die door het racisme worden bevoordeeld maar pijn doen. Het geklaag over het pijnlijke debat laat zien hoe diep het racisme in ons allemaal zit. Het dwingt ons witte Nederlanders tot nadenken over onze bevoorrechte positie, en het dwingt ons om ons af te vragen of er misschien wel iets is dat we er aan zouden kunnen doen. Weigeren om er zelfs maar over na te denken is niet alleen gemakzuchtig, maar ook laf. Het is het niet willen erkennen en inzien van het koloniale verleden van dit land, van de slavernij waarvoor dit land verantwoordelijk is, van de beeldvorming die wordt gecreëerd van iedereen die er eigenlijk niet bijhoort, en van wie wordt gezegd: Nou, vooruit, je mag hier zijn, als je je mond maar houdt. En als het je niet bevalt, dan ga je maar weer terug naar… het is tenslotte ‘ons’ land, en ‘onze’ traditie.

Laat het maar pijn doen! Voel het ook maar eens, hoe het is om in een hoek gezet te worden, want dat voelen de mensen die nu eindelijk hun mond open durven te doen al zo lang. Boehoehoe. Zet het nog maar eens op een jammeren omdat de discussie niet ophoudt, omdat je vrienden zich ineens tegen je keren en het nu ook wel genoeg vinden dat de discussie hun forum vervuilt. “Wij zijn geen racisten, en Zwarte Piet ook niet, en er zijn zoveel dingen veel belangrijker dan de discussie over Zwarte Piet.” Vervolgens komt die opsomming over andere verschijningsvormen van racisme waar men zegt tegen te zijn. Kunnen die oogkleppen alsjeblieft eens af worden gedaan, of we moeten we ze er vanaf trékken?

Het verband tussen beeldvorming, hetzij door Zwarte Piet, hetzij door stelselmatige hetze tegen ‘buitenlanders’ in de media, en de praktijk van het racisme op straat, op het internet en de praktijk in de politiek, dat is er. Onomstotelijk. De ‘zwarte’ is gevaarlijk, of hij is juist schattig, grappig of gedienstig, in het gunstigste geval een goeie sporter die medailles voor dit land verdient en dus: bruikbaar. Hij of zij kan niet verstandig zijn of intelligent, hij of zij kan geen mening hebben, want die mening is geklaag en gezeur. De ene vorm van racisme versterkt de andere en omgekeerd en zo ontstaat een vicieuze cirkel die ergens doorbroken moet worden, of dat nu is in de Zwarte Piet-traditie of in het ‘vreemdelingenbeleid’ dat mensen illegaal verklaart en opjaagt, of in de racistische opdrachten en gedragingen van de politie: ergens moet de ketting van het racisme worden doorbroken en het liefst op meerdere plaatsen tegelijk.

Het doorbreken van dat racisme is niet alleen een zaak van de mensen die er door worden getroffen en die weigeren nog langer slachtoffer te zijn. Het doorbreken van racisme is ook, of zelfs wel meer, een verantwoordelijkheid van degenen die ervan profiteren, en dat zijn wij, de witte bevoorrechte burgers met een paspoort voor dit land of voor een ander westers welvarend en geprivilegieerd land dat voordeel heeft van de internationale verhoudingen, van de kapitalistische wereldeconomie die mensen dwingt om een beter heenkomen te zoeken juist hier, waar het trappen naar beneden zo zorgvuldig en netjes is geregeld en mensen onzichtbaar worden gemaakt.

Laat het maar pijn doen dat racisme zichtbaar wordt! Laat het maar pijn doen dat slachtoffers geen slachtoffers meer willen zijn! Laat het maar pijn doen, die discussie. Racisme en vervolging, opgejaagd worden en geassimileerd, dat doet nog veel meer pijn. Je kunt het willen weten of je kunt het niet willen weten. Uiteindelijk is de keuze aan een ieder die de ogen en oren al die tijd heeft dichtgestopt: wil je nog medeverantwoordelijk zijn voor racisme, in welke verschijningsvorm dan ook, of niet? Ga je er wat van zeggen, als iemand een racistische grap maakt? Ga je de discussie over Zwarte Piet aan en durf je erstelling tégen te nemen? Ga je mee demonstreren met de geïllegaliseerde vluchtelingen? Ga je er wat van zeggen als je ziet dat mensen op grond van hun huidskleur worden uitgekozen om op straat of in het station te worden gecontroleerd?

Het is allemaal dezelfde strijd tegen racisme, tegen discriminatie, tegen vreemdelingenhaat. Het is een discussie die niet gaat over oorbellen of lippenstift of de kleur van een pruik. Dat is proberen de discussie oppervlakkig te maken, zodat de kern niet wordt geraakt. Dat is proberen het verzet in de kiem te smoren. Dat is zeggen tegen mensen: hier, nu hebben jullie je zin, nu verandert er wat, nu heb je geen recht van spreken meer. Het lijkt sterk op wat er gebeurt met het asielbeleid: we maken dat detentiecentrum ietsje humaner, we geven een beetje een pardon aan wat kinderen, en nu moet het maar eens afgelopen zijn met het verzet tegen de deportaties.

Anti-racisme, het is een veelomvattende strijd. Deze vindt overal plaats, in de hoofden van mensen, op internet, op straat, in manifestaties, demonstraties, discussies of welke andere actie dan ook. Wij die geen last hebben van racisme, wij, de witte bevoorrechte burgers die er zelfs van profiteren, en heel vaak zonder dat door te hebben omdat je het niet merkt als je ergens géén last van hebt, wij moeten ons eigen bewustzijn vergroten en onze taak op ons nemen om in onszelf en in onze witte kringen het vuil van het racisme aan te pakken. Niets zeggen en niets doen is geen optie als je niet medeverantwoordelijk wilt zijn. Nu hebben we het over Zwarte Piet. Maar we hebben het ook over Marine Le Pen, de fascist van het Front National die met Wilders in de Tweede Kamer om de tafel gaat zitten, we hebben het ook over de gewelddadige racistische politie, we hebben het ook over de strafbaarstelling van ‘illegaliteit’ en over vluchtelingen die worden gedwongen op straat te leven. Eén probleem, één strijd: solidariteit!

Joke Kaviaar


 1. sonja du Pau # 1 
  5 jaar geleden

  Joke Kaviaar,
  Allereerst wil ik zeggen dat het niet aan het kindertjes plezier zal afdoen als de Piet zwart/wit /rood of geel of zelfs smerig van de schoorsteen is, als de cadeautjes maar komen!
  We leven in een land waar het racisme a.h.w. is uitgevonden. De appartheid in Zuid Afrika ook alweer zo`n denkwijze uit de Koloniale Tijd het onderscheid tussen alloch en autotoon , ook weer zoiets wat ik niet begrijp. Je bent Nederlander of niet als je hier geboren wordt. Eerst waren het de Italianen toen Turken en Surinamers en daarna weer de Marokkanen die het voor de kiezen kregen.Sinterklaas zal consessies moeten doen, hij heeft voornamelijk helpers nodig om het commerciel gewin profijtelijk te laten zijn.de volgende gestigmatiseerde groep zijn de asielzoekers of zelfs vrijheids /zoekers /denkers. Genoeg stof voor een goed gesprek aangaande fort Europa. En dan te bedenken dat we na 13 jaar nog geen internationaal Europa Netwerk/minimaal een zender per land op de kabel hebben ? Dank voor je artikel aangaande Piet.Laten we vooral wat gevoeliger zijn….(smile)

 2. Justin # 2 
  5 jaar geleden

  @Sonja Du Pau de apartheid is in 1994 officieel ten einde gekomen in Zuid Afrika hoor.

 3. Petra # 3 
  5 jaar geleden

  Dank je wel voor je artikel.
  Ik wil even terugkomen op dat ‘mensen voor het hoofd stoten’. Ik ben het daar helemaal mee eens, maar wordt hierin gecorrigeerd door anderen die er op wijzen dat hierdoor discussie wel moeilijk is. Iemand die zich alleen maar aangevallen en beledigd voelt, omdat ie voor racist wordt uitgemaakt, luistert niet meer naar je argumenten. Kruipt in zijn schildje en zal alleen maar feller vasthouden aan zijn eigen standpunt (verWildersing, zoals een vriendin van mij het noemt). Ik kan zeggen wat ik wil, maar dan wordt er niet meer geluisterd. Precies wat er gebeurde na Verene Shepherd’s opmerkingen. Hoe terecht ik ze ook vond, het heeft de discussie niet geholpen.
  Dat is wel heel concreet een probleem. En ik weet daar niet zo goed een antwoord op.

 4. Eric # 4 
  5 jaar geleden

  Hoi Petra, daar staat dan weer tegenover dat het lange tijd geprobeerd is zonder het keihard te zeggen en dat hielp ook niet. Twee jaar geleden begon de campagne “Zwarte Piet is racisme” en moet je kijken wat dat losgemaakt heeft!

  Ik vindt overigens wel dat je met je redenering de verantwoordelijkheid lijkt te leggen bij de activisten, dat ze zich anders/liever moeten opstellen, maar daar gaat het natuurlijk niet om: het gaat erom dat de racistische blackface-traditie weg moet (waar jij het mee eens bent) en dat een groep Nederlanders daar krampachtig aan vast wil houden. En dat die dus jaarlijks blackface blijven spelen en racisme zo actief in stand houden en reproduceren. Het lijkt me dat die zich liever moeten gaan opstellen.

 5. Petra # 5 
  5 jaar geleden

  Eric, je hebt helemaal gelijk dat er nu tenminste wat los is geraakt. Ik wil geen ‘verantwoordelijkheid neerleggen bij activisten die maar liever moeten doen’, ik geef alleen aan dat dat wel zo zijn eigen problemen oplevert. Veel mensen in een verkrampte stuiptrekking geschoten, waardoor discussie moeilijk(er) wordt.
  Als het aan mij lag veranderde heel Nederland gewoon van mening over Zwarte Piet en ging het met ingang van deze intocht gewoon helemaal anders. Alleen, zoals die vriendin van mij aangeeft, kan ik dat blijven vinden tot ik blauw zie, want ´ze´ luisteren niet.

  Maar liever dit nu zo opgeruid, waardoor Zwarte Piet in ieder geval niet meer vanzelfsprekend is, dan maar gewoon doen alsof er niets aan de hand is.

 6. Eric # 6 
  5 jaar geleden

  Ha Petra, ik begrijp dat je het strategisch bedoelde, hoor. En dat je de campagne van “Zwarte Piet is racisme” niet afkeurde. Ik vraag me alleen af of we als beweging rekening moeten houden met de gevoelens van de mensen die graag doorgaan met blackface omdat ze dan wellicht wel van gedachten en praktijk willen veranderen. Je zou ook het omgekeerde kunnen betogen: hoe zachter we het brengen, hoe minder ze luisteren.

 7. Peter # 7 
  5 jaar geleden

  Sorry hoor, maar Nederland behoort tot de top 10 minst racistische landen ter wereld:
  http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/23494_nederland_het_minst_racistische_land_op_aarde/
  Hoeveel op het Afrikaans continent geboren burgemeesters zijn er in Europa, om maar eens wat te noemen? Camera’s discrimineren niet (we hebben er in de openbare ruimte 1 per 82 Nederlanders) en de redactie van Opsporing heeft al eens verzucht dat ze dolgraag meer blanken in beeld zouden brengen maar dat er gewoon veel te weinig beelden beschikbaar zijn. Nederlanders zijn niet of nauwelijks racistisch, wel zijn ze enorm gevoelig voor misbruik van gastvrijheid. Iets wat we gemeen hebben met alle andere volken op aarde.

 8. Nexus # 8 
  5 jaar geleden

  Stelselmatig hebben alle neoliberale regeringen en aanverwanten in Nederland het zwijgen over de heersende xenofobie gelegd. Er worden in de laatste tijden geen maatregelen tegen genomen, in tegendeel – sinds Fortuin werd het een soort wedstrijd wie heet meest aan het bagatelliseren van dit zwaar probleem zal gaan don. Wilders en PVV werden in de oud-Hollandse traditie van alle rechtse kanten volop aangemoedigd.

  Met de jaren is de spanning en ongenoegen over de heersende xenofobie, discriminatie en racisme normaliter opgelopen wat tegenover de algemene onverschilligheid van de heersende moraal ertoe geleid heeft dat deze druk op een symbolische voor de Nederlandse cultuur plekje, losgekomen is.

  Niettemin heeft Quincy Gario gelijk. Verena Shepherd ook.

  Wat we nu in Nederland hard nodig hebben is volledige transparantie en openheid over de veelal verborgen, onbesproken en zeer traditioneel Xenofobie-Racisme-Discriminatie probleem.

 9. Nexus # 9 
  5 jaar geleden

  @Peter, indien ik een keuze zou moeten maken tussen het willekeurige schrijfsel van ene Schut en de degelijke de Raad van Europa, zal ik zeker voor de betrouwbare bron van de Raad van Europa gaan kiezen.

 10. Harry # 10 
  5 jaar geleden

  Peter, de link waar je naar verwijst, betreft een hapsnap-broddelwerkje van een witte Nederlander die ook wel eens in het buitenland komt en daar dan wel eens als een buitenlander wordt behandeld. Het gaat dus helemaal niet om een representatief en statistisch verantwoord wetenschappelijk onderzoek. Toch presenteer je het roddelverhaaltje in de link als een objectief feit, in plaats van als de subjectieve beleving van zegge en schrijve 1 (lees: één) witte Nederlander. Ik zou zeggen: Nederlanders die er zo prat op gaan dat Nederland zou behoren tot de top zoveel “minst racistische landen ter wereld”, vallen wat mij betreft meteen in de categorie meest nationalistische mensen op aarde.

  Nog wat anders. Jij stelt: “Nederlanders zijn niet of nauwelijks racistisch”. Nu weet jij ook wel dat er in dit land Marokkaanse Nederlanders, Turkse Nederlanders, Afghaanse Nederlanders, Iraakse Nederlanders, Somalische Nederlanders, Chinese Nederlanders, Peruaanse Nederlanders, Angolese Nederlanders (en ga zo maar door) leven. Over welke categorie Nederlanders heb je het eigenlijk? Als Nederlanders niet racistisch zouden zijn, dan geldt dat feitelijk ook voor Marokkaanse Nederlanders, Turkse Nederlanders, Afghaanse Nederlanders, Iraakse Nederlanders (en ga zo maar door). Dat ondergraaft je stelling nogal, zoals je hopelijk begrijpt. Want jij wilt graag het zelfbeeld van de witte Nederlander versterkt zien die zich zo graag op de borst klopt dat Nederlanders (lees: witte Nederlanders) de beste mensen ter wereld zijn.

 11. Sir Derp # 11 
  5 jaar geleden

  Dat er veel racisme in Nederland is lijkt me duidelijk, in veel verschillende vormen. Van het niet ontvangen van sollicitanten tot uitschelden op facebook.

  Het is niet goed te praten, maar mijn vermoeden is toch dat er veel mensen zijn die een hekel hebben gekregen aan sommige bevolkingsgroepen omdat ze op straat er veel negatieve ervaringen mee hebben gehad.

 12. Sir Derp # 12 
  5 jaar geleden

  @Nexus: maak het zichtbaar! Ga met verborgen camera’s de straat op of film hoe het bij sollicitaties er aan toe gaat.

 13. Peter # 13 
  5 jaar geleden

  @Harry Jij schijnt wel heel goed te weten wat ik wil zeggen. Ondertussen zou ik Nederlanders van niet-Nederlandse afkomst en bloc van racisme beschuldigen wat pertinent niet waar is. Wat mij steekt is dat mensen die wij opgenomen hebben in onze samenleving, die hier een bestaan op kunnen bouwen voor zichzelf en hun kinderen, een bestaan waarvan ik oprecht hoop dat het een verbetering betekent, dat die mensen mij gaan vertellen hoe ik Sinterklaas zou moeten vieren, of Kerst. Terwijl ze wel de vrijheid opeisen hun eigen gebruiken (ik noem een ritueel slachten, ongelijke behandeling van vrouwen) waar een fors deel van de Nederlanders grote problemen mee heeft, te kunnen handhaven. Dat heeft helemaal niets te maken met racisme, ik ben en voel me niet superieur aan wie dan ook. Maar het heeft wel alles te maken met samenleven, geven en nemen. Ik heb niets op met mensen die denken dat ze in de samenleving alleen maar kunnen nemen, ongeacht kleur of afkomst.

 14. Eric # 14 
  5 jaar geleden

  @Peter. Een paar heel merkwaardige redeneringen
  1. Het gaat er niet om dat mensen die hier zijn komen wonen jou gaan vertellen hoe je Sinterklaas moet vieren. Ook veel witte Nederlanders zijn tegen de blackface-traditie. Het gaat om racisme en racisme is iets waar we vanaf moeten. Sowieso maakt het niet uit wie kritiek levert op Nederlands racisme, of iemand z’n voorouders hier al eeuwen leven, of iemand hier een paar jaar woont, of net de grens overkomt, of zelfs vanuit het buitenland kritiek levert. Dat is het punt niet. Het gaat erom dat racisme een misdaad is, en moet stoppen. Klaar.

  2. “Ongelijke behandeling van vrouwen” is niet iets van mensen die van buiten Nederland komen. Patriarchaat en seksisme zijn iets van overal en alle tijden. Nederland loopt bij veel andere landen achter als het gaat om emancipatie. Iran heeft meer vrouwelijks hoogleraren dan Nederland bijvoorbeeld. Hoeveel vrouwelijke premiers hebben we hier gehad? Vrouwen verdienen nog altijd minder, worden nog steeds in grote getale mishandeld enz. Maar door bijvoorbeeld te doen alsof een man die zijn vrouw vermoord schuldig is aan “eerwraak” als hij van buiten komt, maar aan “een familiedrama” als hij wortels in Nederland heeft, wordt voortdurend gehetzt tegen migranten.

  3. Je hebt kritiek op ritueel slachten (kritiek op slachten is terecht vind ik, als vegetariër), maar waarom de ene vorm van slachten erger vinden dan de andere? Lees je wel eens rapporten van dierenrechten-organisaties over de bio-industrie? Over de wreedheden daar? Of doen die er minder toe omdat je die niet kunt koppelen aan ‘minderheden’?

  Kortom, je voorbeelden zijn nogal selectief, en dat doet toch de verdenking op je laden dat je je toch “superieur” voelt. Of je kletst gewoon Wilders en consorten na.

 15. Peter # 15 
  5 jaar geleden

  Ik heb overigens nog een paar fundamentele vragen aan de schrijfster of wie zich maar geroepen voelt te reageren:
  Wat nu als we Zwarte Piet wel afschaffen? Jullie blij, een paar miljoen Nederlanders minder blij en de rest haalt zijn schouders op en gaat door met zijn leven. Denken jullie echt dat er dan iets verandert aan de Nederlandse samenleving in vergelijking met de huidige situatie. Misschien verslechtert de situatie nog wel meer, omdat de nu nog zwijgende meerderheid zich veel duidelijker zal laten horen?!
  En tweede vraag: Stel dat we een einde maken aan de bevoorrechte positie van de mensen met een Nederlands paspoort. Dat is toch wat jullie nastreven? Dus geven we iedereen die maar wil en die hier komt zo’n felbegeerd rood vodje. Wat gebeurt er dan? Van verzorging van zieken en ouderen, huisvesting, onderwijs etc. etc. via de overheid kan dan geen sprake meer zijn, 8 miljoen werkenden kunnen dat niet betalen voor zeg 20 miljoen (of misschien wel veel meer) niet werkenden. Hoe denken jullie dat de Nederlandse samenleving er dan uit zal zien?

 16. Eric # 16 
  5 jaar geleden

  Ik heb een paar vragen aan jou, Peter.

  1. Stel dat we Zwarte Piet niet afschaffen, dan zijn jullie blij, en blijft een deel van de Nederlanders extra racistisch behandeld worden rond Sinterklaas. De zwijgende meerderheid (die de afgelopen tijd helemaal niet zo zwijgend was, integendeel, die zich te buiten ging aan openlijk racisme) zal dan denken dat ze met alles weg kunnen komen, en helemaal geen rekening meer hoeven te houden met anderen.

  2. Stel dat we geen gelijke rechten geven aan iedereen, maar wel de landen van buiten Europa blijven uitbuiten en leegroven via Nederlandse en andere multinationals en banken, en we wel regelmatig het Nederlandse leger blijven sturen naar die landen voor politionele acties, o sorry, ‘vredesmissies’, dan blijven de redenen aanwezig voor mensen om hier heen te komen. En dan blijven Nederland en Europa op massale schaal vluchtelingen verdrinken aan de grenzen, dan blijven ze honderdduizenden onschuldigen opsluiten in bajessen, met geweld deporteren naar oorlog, honger en geweld. Hoe denk je dat de Nederlandse samenleving er dan uit ziet? Als als het racistisch gedrocht dat ie nu is, en dat is precies wat wij en andere anti-racisten al een poosje proberen te veranderen.

 17. Peter # 17 
  5 jaar geleden

  @Eric
  1. Twee miljoen mensen hebben even op een ‘like’ knopje gedrukt, gewoon omdat het kon. Dat is a) geen meerderheid en b) geen racisme. Racisme is niet alleen mensen indelen in rassen maar ook het vervolgens rangschikken van die rassen op een schaal van goed naar slecht. Als dit in Nederland gebeurt is het vrijwel uitsluitend naar aanleiding van negatieve ervaringen. Zoals ze ook in Antwerpen een hekel hebben aan Nederlanders in het algemeen omdat groepen Nederlanders er de uitgaansgelegenheden verstoren.
  2. Dat uitbuitingsverhaal daar kan je echt niet meer mee aankomen. Twee landen die in het verleden fors uitgebuit zijn, India en Brazilië, zijn op weg economische wereldmachten te worden. We ondersteunen Afrika op belangrijke fronten als voedselvoorziening, gezondheidszorg en onderwijs. Wat wel moet stoppen zijn de importbeperkingen die vooral de EU oplegt op producten van buitenaf, de wereldmarkt moet eerlijker en vrijer. Maar oorlogvoeren doen de volkeren in Afrika toch hoofdzakelijk zelf, zij het helaas te vaak met in Rusland, Amerika en Europa vervaardigde wapens. Ook dat moet anders. Maar hou op mensen hier een schuldgevoel aan te praten voor vluchtelingenstromen die op gang komen uit Syrië, Mali, Somalië of andere brandhaarden want daar hebben wij part noch deel aan.

 18. Eric # 18 
  5 jaar geleden

  1. Het ging niet alleen om op het like-knopje te drukken, maar ook om de tsunami aan haat-mails en facebook-reacties, etc. Om nog maar te zwijgen van wat je op straat en in winkels hoort. Die vermeende hekel aan Nederlanders in België kun je niet op een lijn zetten met de eeuwenoude Nederlandse traditie van racisme, die ontstaan is in de tijd van kolonialisme en slavenhandel en slavernij. Dat zie je veel deze dagen: het zo depolitiseren en uit de geschiedenis halen van het debat.

  2. Je bent simpelweg niet goed geïnformeerd, sorry. Maar er gaat nog steeds vele malen meer geld van Afrika naar Europa, ‘ontwikkelingssamenwerking’ is niet meer dan een schaamlapje. Daarnaast vissen Nederlandse trawlers de zeeën rond dat continent leeg waardoor mensen daar geen werk meer hebben, stoken westerse landen oorlogen op in landen als Congo om er goedkoop de grondstoffen te kunnen wegroven. Westerse bedrijven laten veel van hun spullen maken in lagelonenlanden omdat, het woord zegt het al, de lonen daar laag zijn. Lokale vakbonden en bewegingen die daar iets aan willen doen worden, net steun van westerse regeringen, onderdrukt of uitgemoord. Dat gaat al zo sinds de dekolonisatie. Wie er dan voor pleit om de mensen die de van hen geroofde spullen en arbeid achterna reizen, tegen te houden, is ofwel onwetend, ofwel volkomen immoreel en racistisch.

 19. Klaas # 19 
  5 jaar geleden

  Ik was bij het debat aanwezig geweest en heb het leuk gevonden. Ik was het lang niet overal mee eens, maar dat was te verwachten. En eigenlijk ging ik daarom ook. Het is leuker om te debatteren over iets waar je het (een beetje) oneens over bent. En ik was benieuwd om te horen wat academische sprekers erover te zeggen hadden. Het nadeel van een debat vs internetforum werd ook duidelijk. Op internet kan je een lap tekst schrijven en gedetailleerd op elkaar ingaan. Bij een debat moet het allemaal net wat oppervlakkiger en kan je niet altijd opnieuw reageren. Het leuke is weer wel dat het live is en dat we ons niet achter een naampje kunnen verschuilen.

  De opmerking dat men moet oppassen om niet een (groot) deel van de bevolking tegen henzelf in het harnas te jagen werd inderdaad niet goed ontvangen. Patricia schor zei daarop: de tegenstanders va Zwarte Piet krijgen een enorme shitload over zich heen, moeten wij dan vriendelijk blijven?

  Ja, ik vrees van wel. Tenminste als je als doel hebt om Zwarte Piet anders te krijgen, en ook als je niet de nevenschade wilt hebben dat mensen in een xenofobe stuip schieten. De redenatie is dat het gewoon anders moet omdat het discriminerend is, en in dat licht zouden witte Nederlanders dus uit zichzelf direct Zwarte Piet uit eigen wil moeten aanpassen.

  Maar de werkelijkheid is dat een heel groot deel van de witte bevolking Sinterklaas viert zonder enige racistische bedoeling en ook niet bekend is met de blackface. Voor Patricia en andere tegenstanders is het klip en klaar dat Zwarte Piet racistisch is, maar voor miljoenen mensen niet.

  Om dit punt op de agenda te brengen is het goed geweest dat er geshockeerd is: de t-shirts op de intocht in Dordrecht. En hoewel ik vind dat je zulke onderwerpen toch echt niet op een kinderfeest moet inbrengen snap ik dat gewoon praten geen zoden aan de dijk zette en je dus tot zoiets over gaat.

  Maar het doel is dat er een breed draagvlak ontstaat onder de hele bevolking (of dat het opgelegd wordt door de overheid of instanties, maar dan krijg je dus een morrende bevolking. Dit is geen dreigement, maar in tijden van crisis en al aanwezige maatschappelijke onvrede kan dat gevaarlijk worden). Als je draagvlak wilt creëren dan moet je rekening houden met de doelgroep, dat kan niet anders.

  En deze doelgroep die ziet op dit moment dus Zwarte Piet nog niet als iets racistisch. Of je het er mee eens bent of niet, zo zien veel mensen het. Je moet dus een strategie gaan bedenken om hen wel dat inzicht te geven. Ik persoonlijk denk dat de harde manier niet de juiste is. Je kan dat doen in reactie op de vele negatieve reacties en bedreigingen, maar dan ga je er aan voorbij dat er ook een miljoenenmenigte is die niet bedreigt en zich soms niet eens in de discussie mengen.

  Dat is ook een beetje wat ik bezwaarlijk vond aan het debat, en heb uitgesproken: de ‘witte Nederlander’ werd wel heel erg als één blok gezien. De indruk ontstond dat ook de moeder die met 2 kinderen bij de intocht staat te zwaaien met een vlaggetje gelijk werd gesteld met mensen die op internet dreigingen uiten. En misschien vinden sommige tegenstanders dat ook wel: als je Sinterklaas viert ben je een racist. Maar met die opvatting zal je de moeder niet gaan overtuigen. Die is zich van geen kwaad bewust en zal zich afkeren van iemand die haar een racist noemt.

  En verder moet je er toch ook rekening mee houden dat Sinterklaas een geliefd feest is. Ook al vind jij het zelf misschien verschrikkelijk, het is een traditie die al eeuwen (!) bestaat. Stel je voor dat iemand plotseling bij jou aanklopt en overtuigend aantoont dat een eeuwenoude traditie die jij viert eigenlijk heel negatief is. Je wilt het misschien wel veranderen, maar het doet ook pijn omdat het zo’n oude traditie is die je het liefst hetzelfde had gelaten.

  Samengevat: de witte Nederlanders zijn verdeeld in allerlei groepen. En hoewel er veel rotzooi op internet is geplaatst door één groep, zijn er ook genoeg mensen die dat niet gedaan hebben. Deze mensen vormen -denk ik- de meerderheid en die wil je met je meekrijgen. Ik denk dat dat niet lukt met nog hardere acties, maar juist met een slimme aanpak. Het gevaar is namelijk ook dat ze met hardere acties in het verkeerde kamp terecht komen. Daarnaast kan je Sinterklaas vanwege Zwarte Piet zelf walgelijk vinden, maar leef je ook in in wat de traditie voor de mensen betekent. Geert Wilders zal nooit Moslims met zich meekrijgen omdat hij zich niet inleeft in hun beleving van hun religie. Hij vindt misschien een hoofddoek een symbool van vrouwenonderdrukking, maar door het een ‘kopvod’ te noemen keert zijn doelgroep zich van hem af.

  Er wordt hier ook gesproken over harder of zachter actievoeren. Maar acties liggen natuurlijk niet maar op één as van hard/zacht. Je kan ook slimmer, beter, leuker, gekker, sympathieker, enz actievoeren.

  Knowledge vertelde dat hij 1-op-1 zelfs de felste tegenstanders kon overtuigen. Maar het is niet te doen om zo miljoenen te overtuigen. Hoe hij de effectiviteit kan vergroten weet ik niet zo één twee drie. Ik heb twee ideeën die zouden kunnen helpen:

  1) Film een goed 1-op-1 gesprek en verspreid die. Het liefst een echt gesprek waarbij een voorstander daadwerkelijk in gaat zien hoe dit feest door Quinsy en Knowledge wordt ervaren en overtuigd raakt.

  2) Maak een film (of afbeeldingen) van een Sinterklaasintocht, waarbij halverwege een andere bril wordt opgezet: jij ziet het zo, maar kijk eens door mijn bril. Als die bril op staat zie je geen Zwarte Pieten meer, maar mensen die actief donkere mensen belachelijk maken. Of nazi’s en karikaturen van Joden.

  3) Of draai het eens helemaal om: in een land X, waar de meerderheid donker is, hebben witte mensen last van (latent) racisme. Daar bovenop wordt ieder jaar een een boot met blanke mensen die gek doen feestelijk wordt binnengehaald. Zou jij dat leuk vinden?

  4) Geen harde actie op 5 december, maar een ludieke actie. Wat voor weet ik niet. Maar humor vinden mensen leuk.

 20. klaas # 20 
  5 jaar geleden

  Geert Wilders zal nooit Moslims met zich meekrijgen omdat hij zich niet inleeft in hun beleving van hun religie. Hij vindt misschien een hoofddoek een symbool van vrouwenonderdrukking, maar door het een ‘kopvod’ te noemen keert zijn doelgroep zich van hem af.
  ——
  Hoewel Moslims natuurlijk niet zijn doelgroep zijn. Hij wil ook geen echte verandering (behalve dat de Islam in zijn geheel verdwijnt) want als die verandering er komt verliest hij zijn electoraat.

 21. Julius Jooker # 21 
  5 jaar geleden

  Goed gesproken. Het grootste deel van het artikel onderschrijf ik qua verwoording van waarnemingen.

  Sluit me aan bij Klaas: dit zijn creatieve goede ideeen. Wat dacht je verder van Oranje Piet. In zichzelf ook weer een soort parodie, maar hee oranje was toch ons verbindende gevoel. Zowiezo laat ik me die kleur ook niet zomaar afpakken.

  Volgende heb ik gemaild naar de organisatie van de demonstratie van vandaag:
  Ikzelf vind alleen de oproep tot VERBOD van o.a. de VN e.a. serieus ONWIJS.
  Omdat het de zaak erger maakt. Je krijgt dan dat bevolkingsgroepen tegenover elkaar komen te staan. Ik begrijp de reflex vanuit het verlangen naar een snelle oplossing, alsook geloof in dit middel. In de praktijk kunnen we beter creatiever te werk gaan. En, al is het mogelijk tegen het zere been, ook proberen ons in de ander te verplaatsen. Nar de Nederlander toe die argeloos sinterklaas viert en zwarte piet ervaart als iets leuks. De confrontatie is echter wel hard nodig omdat Zwarte Piet een soort grote zwarte blinde vlek in de herinnering van het verleden symboliseert.

  Ik zet even wat quotes uit de vorige reacties achter elkaar.
  “En verder moet je er toch ook rekening mee houden dat Sinterklaas een geliefd feest is”. “Deze mensen vormen -denk ik- de meerderheid en die wil je met je meekrijgen. Ik denk dat dat niet lukt met nog hardere acties, maar juist met een slimme aanpak”. “Als je draagvlak wilt creëren dan moet je rekening houden met de doelgroep, dat kan niet anders.”
  “Dat is ook een beetje wat ik bezwaarlijk vond aan het debat, en heb uitgesproken: de ‘witte Nederlander’ werd wel heel erg als één blok gezien.”

  “De opmerking dat men moet oppassen om niet een (groot) deel van de bevolking tegen henzelf in het harnas te jagen werd inderdaad niet goed ontvangen. Patricia schor zei daarop: de tegenstanders va Zwarte Piet krijgen een enorme shitload over zich heen, moeten wij dan vriendelijk blijven?”
  “Het ging niet alleen om op het like-knopje te drukken, maar ook om de tsunami aan haat-mails en facebook-reacties”

  Toch zijn die laatsten niet de miljoenen. Alleen extremer rechts is direct racistisch, verder heerst vooral de onwetendheid.

  “Het gaat er niet om dat mensen die hier zijn komen wonen jou gaan vertellen hoe je Sinterklaas moet vieren. Dat die mensen mij gaan vertellen hoe ik Sinterklaas zou moeten vieren, of Kerst. Terwijl ze wel de vrijheid opeisen hun eigen gebruiken”
  Wel bvb ritueel slachtem wordt al langer aangevallen. En hun feesten: prima in eigen groep. Het verschil is dat dit sinterklaasfeest een algemeen gepropageerd feest betreft. Zogezegd voor ons allen.

  Maar Verona Shepherd heeft geen gelijk vind ik met de oproep tot verbod. Het is niet zo zwart-wit. Zwarte Piet is vooral subliminaal racisme.

  “Ik vindt overigens wel dat je met je redenering de verantwoordelijkheid lijkt te leggen bij de activisten”
  Ja want dat is waar je direct invloed op uitoefent, hoe je het zelf brengt. Inlevingsvermogen moet van 2 kanten komen. Ikzelf heb daarbij het voordeel dat ik vroeger zelf een sinterklaasverslaafde was. Die zwarte piet dat vond ik gewoon wel geinig, dat was alles. Toen mij vertelt werd dat Sinterklaas een slavendrijver is, zag ik dat aspect wel in. Maar door mensen botweg neer te zetten als racist, draag je bij aan de sfeer van verdeel-en-heers. Drijf je ze eerder de verdediging in.

  “Z.P. is racisme” is prima als slogan, maar laten we er geen DOGMA van maken.

  Zwarte Piet moet mogen… Verbieden is primitief. We moeten vrijheid niet willen weggooien. Vrijheid om te discrimineren? Laat die mensen die het in woorden doen zichzelf voor aap zetten! Wat betreft beleid: als we het accepteren dienen we het aan te vallen. Ik weet, dit is heikel terrein. Toch ben ik meer voor bijlichten dan verbieden. Voor oplossen ipv onderdrukken.

  Ik wil er nog wel even fijntjes op wijzen dat de actie van QG en consorten niet hard van aard was. Met een Tshirt aan langs de openbare weg staan lijkt me niet extreem. Wat de pliessie deed is hun actie.

  “Laat het vooral degenen die door het racisme worden bevoordeeld maar pijn doen.”
  OK, maar als je die pijn niet begeleid door gegronde uitleg en je steeds harder gaat schreeuwen dat ze racisten zijn om het enigszins te chargeren, dan stimuleer je de neiging tot afreageren. En dan krijg je dus dat bevolkingsgroepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan. O, de orde moet dan gehandhaafd worden. Verdeel-en heers. Wie profiteert?!

 22. Julius Jooker # 22 
  5 jaar geleden

  oja MIJN ANALYSE: http://juliusjoker.blogspot.nl/2013/11/sint00.html
  CREATIEVE TOEGIFT: http://www.plakkaattraktaat.blogspot.nl/2013/11/zwarte-piet-tegels.html
  “Eén probleem, één strijd: solidariteit!”
  Klinkt als een strijdkreet, maar laten we dit probleem nog wat diepgaander analyseren:
  http://www.anarchiel.com/display/de_aard_van_externe_heerschappij

 23. Julius Jooker # 23 
  5 jaar geleden

  3,2,1 nog niet helemal klaar. “Wat betreft beleid: als we het accepteren dienen we het aan te vallen.” Ik wil dit uitleggen! Bedoel ermee actief mee te werken voor verandering. Niet negeren zoals de meesten, de kop in het zand of nog braaf stemmend. Maar ook niet met geweld aan te vallen, die nuance wil ik met nadruk aanbrengen, aangezien geweld averechts uitwerkt behalve in een directe oorlogssituatie. Die dient juist te worden voorkomen. Door sterke bijlichting. En door creatieve voorbeelden te geven van andere mogelukheden:
  http://wijblijvenhier.nl/wp-content/uploads/Zwarte-Pieten-in-Cura1-560×391.jpg

  Witten neerzetten als 1 blok komt m.i. voort uit de “anti”-geest. Een eerste stap op weg naar sociaal-anarchist. Met voortschrijdend inzicht als leidende principe.
  https://2.bp.blogspot.com/-KPOFWwshy4g/Uo2v2TEJf_I/AAAAAAAAE2A/dXeOPuyXOBw/s1600/ZPnietverbieden.jpg

  Betreffende Verona Shepherd heb ik vernomen dat zij ijvert voor herstelbetalingen. Ook daar ben ik het niet mee eens, om hele goede redenen
  http://www.beurs.com/2013/10/23/het-draait-niet-om-zwarte-piet-maar-om-geld-de-waarheid-onthult/33186
  http://www.juliusjoker.blogspot.nl/2013/06/slavernij-herdenking.html

  HERSTELBETALINGEN:
  Hoewel het idee voor de nazaten die ermee te maken hadden sympathiek lijkt, is het volgens mij onpraktisch. Het zou erop neerkomen dat de NL-bevolking (van nu, waaronder een vrij grote groep Surinaamse (e.a.) nazaten van slaven) dat zou moeten ophoesten. We zien in deze tijd dat de regering eigen koers vaart ondanks parlementaire democratie. In de tijd van de slavenhandel heerste de vorst nog soeverein, de winsten gingen naar de elite, dus is de NL bevolking daar dan verantwoordelijk voor? Los nog van dat er geen geld is. Dat doet echter niets af aan het belang van de berekeningen. Terwille van erkenning. Laten we voorts vooral ook kijken wat er met het slavenarbeidgeld gebeurd is.

0

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*