Leiden: spuitkrijt en bebloede handen voor Shell-collaborateurs

De muur van een oud gebouw met een toegangspoort met daarboven een stadswapen. Naast de poort staat in knalpaars "Shell kills - zij helpen" met ernaast een pijl richting de poort.

Afgelopen dinsdag was de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell. In heel Nederland en daarbuiten voerden mensen actie tegen de oliegigant. De actiegroep “Shell Must Fall” riep mensen overal op om deze acties te organiseren, en eist dat die grote vervuiler wordt ontmanteld met alle juridische, economische en politieke middelen die nodig zijn. In Leiden hebben mensen in de nacht van dinsdag op woensdag leuzen gespoten en bloedige handen achtergelaten bij twee openbare instellingen die samenwerken met Shell: Museum Boerhaave en de Universiteit Leiden. Vandaag ontving Doorbraak deze foto’s van de actie en ook de Engelstalige tekst die de actievoerders bij deze instellingen achterlieten. Hieronder onze vertaling.

Fossielvrij Leiden, Nu!

Het neo-liberale marktkapitalisme heeft zich ten doel gesteld elk aspect van het leven op deze planeet te privatiseren. Aandeelhouders en werkgevers willen eigenaar zijn van land en zijn hulpbronnen: water, bossen, het binnenste van de aarde met zijn mijnen rijk aan mineralen. Ze willen ook ons intellect en onze talrijke talenten bezitten, terwijl ze onze arbeid uitbuiten en onze ontdekkingen patenteren omwille van hun rijkdom en macht. Wij – de arbeiders, de wetenschappers en de rechtelozen – bestuderen, vinden uit en produceren levensreddende medicijnen, baanbrekende technologieën, voedingsmiddelen en huizen ten bate van de hele mensheid en de natuur. Toch blijven zij – de CEO’s en de rijken – de vruchten plukken van onze inspanningen en altruïsme. Ons werk wordt tegen ons gebruikt, met winst op de markt verkocht en vaak medeverantwoordelijk gemaakt voor ecologische vernietiging en schendingen van de mensenrechten.

Foto van dezelfde situatie als hierboven, maar uit een andere hoek.

Maar kennis behoort aan de mensen; we moeten aan deze waarheid vasthouden. Kennis is van de mensen, dus de vruchten ervan moeten aan de mensen worden teruggegeven. Kennis is van de mensen, dus moeten de resultaten ervan onafhankelijk zijn van de winstmachine die corporaties, durfkapitalisten, financiële instellingen en aandeelhouders vertegenwoordigen. Kennis is van de mensen, dus moet ze vrij zijn, zodat de mensen ermee vrij kunnen zijn. Deze overtuiging drijft onze acties van vandaag tegen Shell, de Universiteit Leiden en Rijksmuseum Boerhaave. We spoten met krijt diverse leuzen en lieten deze brief achter. De bloedige handafdrukken staan voor de mensen die door Shell zijn vermoord. In de strijd voor de emancipatie van kennis van economische uitbuiting en vrijheid voor iedereen, willen wij dat alle publieke instellingen in Leiden hun banden met de fossiele brandstoffen-industrie verbreken, te beginnen met Shell, die tegelijkertijd verantwoordelijk is voor de vernietiging van ons land en het misbruik van onze gemeenschappen over de hele wereld. Daarom moet Shell worden ontmanteld, en moeten alle andere instellingen beslissen aan welke kant van de strijd ze willen staan: die van de mensen of die van Shell.

Nogmaals de poort met de tekst ernaast. Het is de toegangspoort van Museum Boerhaave.
Pamflet dat aan de deur werd 'gespijkerd' met duct tape.

Precies een jaar geleden zijn Extinction Rebellion Leiden en Code Rood de strijd aangegaan om een einde te maken aan de samenwerking tussen Shell en Rijksmuseum Boerhaave. Shell geeft het museum een karige sponsoring voor het organiseren van een jaarlijkse wetenschapsbeurs voor kinderen. In ruil daarvoor wijdt het museum een aanzienlijk deel van zijn tentoonstelling aan een opgepoetste versie van de geschiedenis van Shell, laat het Shell Nederland’s CEO Marjan van Loon zien in een video naast Nobelprijswinnaars, en vult het zijn wetenschapsbeurs met de greenwashing leugens van het bedrijf, waardoor het museum de vruchtbare bodem wordt voor Shell om talent te werven en zijn imago als maatschappelijk verantwoorde onderneming te promoten. Bovendien is Rein Willems, voormalig president-directeur van Shell en een openlijke klimaatontkenner, tot vorig jaar in de raad van toezicht gebleven. Na een lang jaar actievoeren tegen deze gruwel, door middel van demo’s, persberichten en brieven aan het museum, is het enige wat bereikt is een ontmoeting met de directeur van het museum, Amito Haarhuis; een ontmoeting die bol stond van loze beloften, smoesjes en geen concrete stappen om het museum te bevrijden van de invloed en financiële afhankelijkheid van Shell.

Felgele tekst op de bestrating voor de universiteit: 'Shell kills, LU helpt'. De tekst is voorzien van felrode handafdrukken.

De Universiteit Leiden is geen haar beter, want ook die is medeplichtig aan de privatisering van kennis en het gebruik ervan tegen de mensheid en de natuur. Zoals aan de kaak gesteld in de campagne Never Mind Warm Sweaters, heeft de universiteit niet de volledige omvang van haar partnerschap met de fossiele brandstofindustrie bekendgemaakt. Sterker nog, de universiteit dwingt wetenschappers en onderzoekers om voor bedrijven te werken. Hoewel bekend is dat particulier kapitaal weinig bijdraagt tot innovatie, zijn bedrijven een belangrijke controleur geworden van de onderzoeksdoelstellingen en -programma’s van de universiteit, met name in de faculteit Wetenschappen. Vorig jaar nog is Shell een vijfjarige samenwerking aangegaan met de Universiteit Leiden en de VU Amsterdam om kwantumcomputers te bestuderen. De resultaten van het onderzoek, zo verklaarde Shell’s Chief Scientist Detlef Hohl, vormen een zakelijke kans voor Shell. Dus terwijl overheidsgeld wordt geïnvesteerd in de opleiding van onze onderzoekers, worden hun talent en inspanningen verspild en uitgebuit voor particuliere belangen.

Een rode handafdruk voor het infobordje over het Academiegebouw.

We kunnen niet toestaan dat dit mechanisme nog langer doorgaat, en dat de inspanningen van de activisten die ons zijn voorgegaan, verloren gaan. Want dit zal leiden tot nog meer vernietiging van het milieu, misbruik van gemeenschappen overal ter wereld, en privatisering van kennis en haar bronnen. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat overal waar particuliere belangen voor het algemeen welzijn gaan, pogingen om samen te werken met ambtenaren en instellingen gedoemd zijn te mislukken. De tijd van campagnes, petities en onderhandelingen met autoriteiten is voorbij. Want men moet eisen, niet onderhandelen en compromissen sluiten, wat noodzakelijk is voor het overleven van de mensheid en de natuur, en georganiseerd verzet blijven plegen totdat aan die eisen wordt voldaan. Dat is de enige essentie van ware en volledige bevrijding van zowel mens als natuur van het juk van elke vorm van sociaal, politiek en economisch misbruik.

Wij eisen van de Universiteit Leiden en Rijksmuseum Boerhaave dat zij onmiddellijk elke relatie met Shell verbreken. Tot die tijd, verwacht verzet.

De arbeiders, de wetenschappers, de rechtelozen… de mensen

Het pamflet zoals achtergelaten bij de universiteit.
Voor de entree van een modern gebouw staat de tekst 'Shell kills - LU helpt'.
Gorlaeus