Nieuw: “humane” gezichtsmaskers bij deportaties

Humaan gezichtsmasker
De Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) vindt dat de Dienst Terugkeer en Vertrek van het ministerie van Justitie effectiever moet uitzetten. Een derde van de geplande deportaties zou namelijk mislukken, deels omdat migranten en vluchtelingen zich ertegen verzetten. Daarom komt minister Ernst Hirsch Ballin met nieuwe repressieve maatregelen, waaronder een mensonterende proef met een gezichtsmasker voor “agressieve illegalen”.

Volgens het onlangs verschenen jaarverslag van de CITT over 2009 moest vier procent van de uitzettingen worden geannuleerd wegens fysiek en verbaal verzet van migranten en vluchtelingen. De commissie zet de wereld op zijn kop door te doen alsof het geweld van de deportatiemachine normaal en gerechtvaardigd is, en het verzet van illegalen te brandmerken als “geweld tegen overheidsdienaren” dat bestraft moet worden. Dat verzet is overigens volgens de CITT in 2009 verdubbeld ten opzichte van 2008. Illegalen weten kennelijk hun eigen deportatie meer en meer te “frustreren” en dat frustreert weer de mensenjagers van de politie en de marechaussee. “Het is gebleken dat uit te zetten vreemdelingen steeds vaker moeten worden voorzien van zowel de Franse bodycuff als van tie-rips aan de voeten.” Het staatsgeweld heeft dus de vorm aangenomen van dwangbuizen waarmee de illegalen moeten worden ingesnoerd. “Het is inmiddels geen uitzondering meer dat twee tot vier pogingen worden aangewend om extreem lastige vreemdelingen te kunnen uitzetten”, aldus de commissie.

Dat gedonder met die “lastige vreemdelingen” moet maar eens afgelopen zijn, vond een commandant van de marechaussee. Op zijn verzoek heeft TNO daarom twaalf mogelijke middelen onderzocht om te voorkomen dat uit te zetten illegalen “overheidsdienaren” bijten en bespugen. Naast “het transparante gelaatsscherm” waren dat een flexibel half masker, een hard half masker, een hoofdkap, een kinband, een nekkraag, een zachte helm, een blinddoek, drogeren, mondtape, kussen op het gezicht, en een mondprop. “Een aantal middelen mag niet gebruikt worden, omdat het de ademhaling beïnvloedt”, laat men ook nog weten. De illegalen hoeven immers niet meteen te stikken, als ze maar geruisloos worden gedumpt in landen vol armoede en oorlog. Van de bruikbare middelen bleek het transparante masker “het meest effectief”, want het zou “het minst zichtbaar” zijn voor de bemanning en de andere passagiers van het vliegtuig “en het heeft daarom de meest humane uitstraling”. Het doet er voor de mensenjagers dus niet toe of het masker voor de illegaal zelf “het meest humaan” is. Die wordt immers niet als een mens behandeld, maar als een voorwerp op transport gesteld. “Van humaan, correct en met respect omgaan met vreemdelingen is zonder meer sprake”, beweert de CITT doodleuk. Maar het geweld van de deportatiemachine draait al jaren op volle toeren.

Hirsch Ballin neemt de aanbevelingen van de commissie graag over. Met het pilotproject van het gezichtsmasker beschermt hij de mensenjagers en tovert hij hun slachtoffers om tot daders. Hij wil het verzet van illegalen bij dreigende uitzetting gaan bestraffen door hen ongewenst te verklaren, waardoor illegaal verblijf strafbaar wordt. Ook gaat hij landen van herkomst meer onder druk zetten om afgewezen migranten en vluchtelingen terug te nemen. En hij is bereid om aan die landen door te geven of de uit te zetten vluchteling of migrant een strafbaar feit heeft begaan, wat vanzelfsprekend vreselijke gevolgen kan hebben voor zijn veiligheid in zijn land van herkomst. Bovendien wil Hirsch Ballin dat herhaalde asielaanvragen vlak voor de uitzetting vliegensvlug kunnen worden afgewezen, zodat de vluchtelingen daarmee niet langer meer hun deportatie kunnen dwarsbomen. Verder gaat hij de opsporingsbevoegdheden van de politie en de marechaussee uitbreiden en bij uitzettingen vaker de Europese grensbewakingsorganisatie Frontex inzetten. En tenslotte spant hij het Platform Duurzame Terugkeer voor zijn deportatiekarretje om samen met de Dienst Terugkeer en Vertrek “vreemdelingen te ondersteunen bij zelfstandige terugkeer”. Naast deportatie met of zonder gezichtsmasker beschikt de overheid namelijk ook altijd nog over het dwangmiddel van “vrijwillig vertrek” met een oprotpremie, in te zetten nadat illegalen murw zijn gebeukt door de maatschappelijke uitsluiting en verpaupering.

Harry Westerink