PVV-er Raymond de Roon zat in een extreem-rechtse knokploeg

Sticker van de knokploeg NVB
PVV-Kamerlid Raymond de Roon lanceerde in januari het plan om stadscommando's in de steden de orde te laten handhaven. Hoe komt hij erop, vroegen veel mensen zich toen af. Onderzoekswerk van KAFKA levert nu het onthullende antwoord op die vraag: De Roon zat in de jaren zeventig bij een extreem-rechtse knokploeg. "Stel nu dat hij minister van Justitie zou worden, wat betekent dat dan voor onze samenleving?", zo vraagt de anti-fascistische onderzoeksgroep zich af.

In maart 1971 stuurde Raymond de Roon samen met Charles Evers een brandbrief naar De Vrije Pers, het blad van de extreem-rechtse Partij NieuwRechts. De twee maakten zich ernstig zorgen over de opkomst en invloed van linkse groepen, zo schreven ze. Ze wilden een krachtiger optreden van de overheid, vooral tegen alle linkse groeperingen. Verder stelden ze: "Wij zijn van mening dat indien aan deze ontwikkeling geen halt wordt toegeroepen, de zwijgende meerderheid er toe gedwongen zal worden het parlementair-democratische stelsel tijdelijk buiten werking te doen stellen om langs buitenparlementaire weg tot een krachtig bewind te geraken." Als mooi voorbeeld zag het duo dan het dictatoriale Griekse kolonelsregime dat eind jaren zestig de macht had gegrepen in Griekenland. Vooral de repressie tegen de linkse Grieken sprak Evers en De Roon aan: "Wij als jongeren zijn er van overtuigd dat er ook in ons land personen zijn die een dergelijk bewind zouden kunnen voeren en in dit verband noemen wij met instemming een uitspraak van de Griekse minister Pattakos: 'Er zijn in alle landen onbekende kolonels, zoals wij dat zelf waren voor de 21e april van het jaar 1967'."

Het duo stelde verder: "Wij als jongeren willen dat het houden van zinloze demonstraties en het organiseren van provocaties door extremistische jongerengroepen aan banden wordt gelegd. Wij als jongeren eisen dat de overheid ondermijnende activiteiten van instellingen als de ASVA, Socialistische Jeugd, Rode Jeugd, VPRO enz. aanmerkt als bedreigingen van de Nederlandse samenleving en de rechtsorde, zoals die door de overgrote meerderheid van de Nederlandse bevolking wordt aanvaard en ondersteund en dat de overheid dergelijke activiteiten met alle middelen zal bestrijden en ze de kop indrukken." Charles Evers en Raymond de Roon riepen andere jongeren op om zich aan te melden voor een Nationale Jongerenorganisatie. Heel succesvol was deze oproep niet. De Roon sloot zich daarop dan maar aan bij een soortgelijk initiatief, de Nationale Veiligheids Brigade (NVB). Deze club werd omschreven als "knokploeg" en riep in de zomer van 1971 middels advertenties in De Vrije Pers op voor een extreem-rechtse burgerwacht "Tegen ordeloosheid en gezagsondermijning".

Het hele verhaal over De Roon is te lezen op de website van KAFKA.

Eric Krebbers