Protesteer tegen de dreigende deportatie van de Guinese vluchteling Diallo!

Mamadou Diallo.
Mamadou Diallo.

Volgende week dinsdag gaat de Dienst Terugkeer en Vertrek (DTV) voor de derde keer proberen om de 21-jarige vluchteling Mamadou Diallo te deporteren naar Guinee. Sinds 21 januari wordt Diallo in de isoleercel gehouden van het detentiecentrum Rotterdam. Met man en macht wil de staat hem klein krijgen, maar hij blijft strijden. Een indruk van de verschrikkingen die hij achter de rug heeft en die hij momenteel moet doorstaan. De Werkgroep Deportatieverzet roept op om protestmails te sturen.

Behalve zijn ondergoed is Diallo al zijn kleding kwijt. Hij zit in totale eenzaamheid opgesloten. De bezoekgroep van Occupy Rotterdam heeft hem een paar keer nieuwe kleren gebracht. Hij heeft geprobeerd om zich op te hangen, omdat hij uitgezet dreigt te worden en doodsbang is. Dat gebeurde enkele dagen na de herdenking van de zelfmoord van Aleksandr Dolmatov. Bijna was er dus weer een geslaagde zelfmoord te betreuren als gevolg van het keiharde beleid van migratiebeheersing.

Het geweld van de deportatiemachine

Al een jaar lang probeert de DTV om Diallo kapot te maken. De gebeurtenissen op een rijtje.

  • In februari 2013 zet de DTV Diallo gevangen in detentiecentrum Rotterdam.
  • In mei en juni komt de DTV in opspraak vanwege de dubieuze reisdocumenten die worden gebruikt bij uitzettingen naar Guinee. Hoewel de Guinese ambassade volhoudt geen “titre de voyage” uit te geven voor gedwongen uitzettingen, komen er toch steeds zogenaamde reisdocumenten boven tafel. Sommigen voorzien van trucfoto’s, aangepaste data en handtekeningen van niet-bestaande medewerkers van de Guinese ambassade in Brussel. Naar aanleiding van de ontstane ophef start de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer, die aan de leiband van de overheid loopt, een onderzoek naar de herkomst van de papieren. Daar is tot op heden geen duidelijkheid over gekomen.
  • In december krijgt Diallo te horen dat hij zal worden uitgezet naar Guinee. Zijn advocaat krijgt een kopie van de “titre de voyage”, getekend op 21 november 2013. Het volgnummer op het reisdocument is niet kloppend met eerdere “titre de voyage” en de ambassade blijft volhouden geen papieren te tekenen.
  • De eerste deportatiepoging op 19 december wordt om onbekende redenen op het laatste moment door de DTV afgeblazen.
  • Nog geen maand later bericht de DTV dat men Diallo opnieuw wil gaan deporteren. Op 20 januari probeert Diallo zelfmoord te plegen. De poging mislukt.
  • De dag erna wordt Diallo onder begeleiding van vier marechaussee-agenten geboeid in het vliegtuig gezet. Zijn spullen zijn inmiddels verdwenen en hij heeft ook geen schoenen meer. Als hij in Parijs moet overstappen op het vliegtuig naar Guinee, begint hij naar medepassagiers te roepen dat hij wordt uitgezet. De marechaussee probeert om hem het schreeuwen te beletten door hem te wurgen en zijn mond en keel dicht te knijpen. De medepassagiers protesteren en beginnen het staatsgeweld te filmen, waarop de marechaussee Diallo tussen de stoelen op de grond klemt en hem tegen zijn benen schopt. Het protest van de andere passagiers is zo hevig dat de Franse politie Diallo en de marechaussee uiteindelijk uit het vliegtuig haalt. Hij wordt teruggevlogen naar Nederland.
  • Bij terugkomst wordt Diallo ondanks zijn bont en blauw geschopte benen en de wurgsporen op zijn keel niet onder medische behandeling geplaatst, maar in een isoleercel gegooid. De directie van het detentiecentrum Rotterdam vreest een herhaling van de zaak-Dolmatov. Diallo kan door de wurgpoging van de marechaussee drie dagen niets eten.

Gijzeling

In feite wordt Diallo in gijzeling gehouden door zijn bewakers. Want hij mag pas uit de isoleercel als hij een papier tekent waarop staat dat hij geen zelfmoordpoging meer zal ondernemen. “Dan zijn wij in ieder geval niet meer verantwoordelijk”, aldus een medewerker van het detentiecentrum. Diallo wordt dus ook nog eens gestraft voor zijn zelfmoordpoging. Hij ontkent overigens dat hem ooit een dergelijke verklaring is aangeboden. Zijn psycholoog heeft daarentegen gezegd “dat Diallo het wel kan vergeten om uit de isoleercel te komen”. “Ik ga hier kapot aan”, laat de vluchteling weten.

Tijdens de vorige deportatiepoging heeft hij zich met succes weten te verzetten door de andere passagiers van het vliegtuig erbij te betrekken. De kans is groot dat de DTV en de marechaussee bij de nieuwe poging grof geschut gaan inzetten om hem alsnog in Guinee te kunnen dumpen. Het geweld tegen Diallo is geen uitzondering, maar juist de regel. Dat ondervonden ook talloze andere mensen zonder verblijfsrecht, onder wie ook andere vluchtelingen uit Guinee. De Werkgroep Deportatieverzet steunt Diallo in zijn strijd om hier te blijven en gaat actie voeren tegen de nieuwe deportatiepoging. De werkgroep roept iedereen op om protestmails te sturen naar de Guinese ambassade ambaguinee.bruxelles
@yahoo.fr
en naar de deporteerders van de DTV B.Dorst@DTV.minvenj.nl.

Voorbeeldtekst voor een mail naar de Guinese ambassade (onderwerp: ‘a l’attention de Mme TOURE, urgent’):

Harry Westerink

Chere Mme TOURÉ,

Par la présente je m’oppose fermement a l’expulsion forcée de monsieur DIALLO, M.A., prevue pour mardi le 18 Fevrier de Schiphol Airport Pays-Bas vers Conakry, Republique de Guinée.Le Service Retour et Depart (DT&V) des autorités néerlandaises tentera d’expulser Mr DIALLO de force en utilisant un Titre de Voyage, signé le 21 Novembre 2013. Ce Titre de Voyage porte votre nom et apparamment votre signature, tandis que l’Ambassade de la République de Guinée a toujours maintenu la position qu’aucun employée de l’ambassade signera des papiers facilitant l’expulsion forcée des refugiés venant de la Republique de Guinée. En plus, comparée aux Titres de Voyage apparues en cours de l’an 2013, le Titre de Voyage de Mr DIALLO est attribuée d’un numéro (010) qui ne corresponds pas aux numéros des Titres de Voyage signées auparavant.Avec ce meme document, Mr DIALLO était déja sujet a une tentative d’expulsion au mois de Janvier 2014, durant laquelle les forces de la Marechaussee néerlandaise ont utilisé tant de violence que Mr DIALLO était finalement refusé au bord de l’avion allant de Paris Charles le Gaulle vers Conakry.

Je vous prie de prendre position, conforme la déclaration de l’ambassade de ne pas faciliter les expulsions forcées, vis-a-vis de Mme DORST, responsable au Service Retour et Depart (B.Dorst@DTV.minvenj.nl), et de faire en sorte que Mr DIALLO soit refusé a la frontiere guinéenne en arrivant a Conakry.

Veuillez agréer mes salutations distinguées,

[naam]

Vertaling:

Geachte mevrouw Touré,

Middels dit schrijven maak ik kenbaar onoverkomelijk bezwaar te hebben tegen de uitzetting van dhr. Diallo, gepland op dinsdag 18 februari, van Schiphol Airport naar Conakry, Guinée-Conakry.De Dienst Terugkeer en Vertrek van de Nederlandse autoriteiten zal proberen om dhr. Diallo te deporteren met een zogenaamde Titre de Voyage, getekend op 21 november 2013. Dit reisdocument draagt uw naam en kennelijk uw handtekening, terwijl de Guinese ambassade altijd het standpunt heeft gehandhaafd dat geen enkele medewerker van de ambassade een document zal ondertekenen dat een gedwongen uitzetting van een vluchteling uit Guinée mogelijk maakt. Bovendien draagt deze Titre de Voyage een volgnummer (010) dat in vergelijking met eerder verstrekte reisdocumenten niet klopt.Dhr. Diallo was in januari 2014 ook al het onderwerp van een deportatiepoging, waarbij medewerkers van de Nederlandse marechaussee dusdanig veel geweld hebben gebruikt dat dhr. Diallo uiteindelijk geweigerd werd op de vlucht van Paris Charles de Gaulle naar Conakry, Guinée.Ik verzoek u om, conform toezeggingen van de ambassade om niet mee te zullen werken aan gedwongen terugkeer, positie in te nemen naar mw Dorst, verantwoordelijke bij de DT&V, en er voor te zorgen dat dhr. Diallo bij aankomst in Conakry aan de Guinese grens geweigerd wordt.Hoogachtend,

[naam]

Voorbeeldtekst voor een mail naar mevrouw Dorst, regievoerder vertrek bij de DTV, verantwoordelijke voor de deportatiepoging van Diallo:

Geachte mevrouw Dorst,

Bij deze protesteer ik tegen de deportatiepoging van dhr. M.A. Diallo, gepland op dinsdag 18 februari a.s. vanaf Schiphol Airport naar Conakry, Guinee met de vluchten KL 1229 en AF 724.Als regievoerder vertrek probeert u dhr. Diallo uit te zetten met een Titre de Voyage, getekend op 21 november 2013 door mw Touré van de Guinese ambassade. De ambassade houdt evenwel vast aan het standpunt geen reisdocumenten te verstrekken in geval van gedwongen terugkeer. Bovendien is dit reisdocument voorzien van een volgnummer dat gezien eerdere volgnummers in 2013 niet correct kan zijn. Eerdere ophef over de reisdocumenten die gebruikt worden voor deportaties naar Guinee is voor de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer aanleiding geweest om een onderzoek naar de herkomst van deze documenten te starten. Het zou dan ook niet meer dan logisch zijn om in afwachting van de resultaten van dit onderzoek geen gebruik meer te maken van dergelijke reisdocumenten.In januari 2014 was dhr. Diallo ook al het onderwerp van een deportatiepoging, waarbij door de leden van de marechaussee dermate veel geweld is gebruikt dat meneer Diallo uiteindelijk geweigerd werd op de vlucht van Paris Charles de Gaulle naar Conakry.Een regievoerder vertrek bij de DT&V handelt niet alleen volgens een protocol; in de procesprotocollen staat duidelijk beschreven dat een regievoerder vertrek daarin eigen keuzes maakt. In die zin bent u, niet alleen als medewerker van de DT&V, maar ook persoonlijk verantwoordelijk voor wat er met dhr. Diallo tijdens de vlucht, maar ook na aankomst in Conakry gebeurt.Gehoor gevend aan de oproep om tegen deze deportatiepoging te protesteren, heb ik niet alleen deze mail verzonden, maar ook een mail aan mw Touré van de Guinese ambassade.

STOP DEPORTATIES