12 mei, Den Haag: demonstratie van vluchtelingen voor een generaal pardon

Tijdens de demonstratie van 29 september 2018 (foto: Jan Kees Helms)

Vluchtelingen uit de gezinslocatie in Katwijk hebben het initiatief genomen tot een demonstratie op 12 mei bij de Tweede Kamer in Den Haag. Ze willen actie gaan voeren voor een generaal pardon voor vluchtelingen zonder verblijfsrecht die al langere tijd in Nederland zijn, sommigen al bijna twintig jaar. De vluchtelingensteungroep Hou ze thuis is ook bij de demonstratie betrokken en heeft daartoe opgeroepen.

Pardonregelingen voor mensen zonder verblijfsrecht zijn bijzonder schaars in Nederland. Na lange strijd kwam in 2007 een pardonregeling tot stand voor eerder afgewezen vluchtelingen. Zo’n 27.000 vluchtelingen kregen toen een verblijfsvergunning. Het ging indertijd om vluchtelingen die voor 1 april 2001 asiel hadden aangevraagd. Wie na die datum asiel had aangevraagd, viel buiten de boot. In 2013 volgde nog een uiterst beperkte kinderpardonregeling, waarvan de voorwaarden zo streng waren dat veel kinderen en hun ouders er niet voor in aanmerking kwamen. Na lobby, politiek gekonkel en protest tegen dreigende uitzettingen (onder meer van de vluchtelingkinderen Howick en Lili) volgde er in 2019 een afsluitingsregeling van het kinderpardon, waardoor meer gezinnen toch nog verblijfsrecht kregen. Niettemin werden er nog steeds behoorlijk veel gezinnen afgewezen. Bovendien is de groep afgewezen vluchtelingen die nooit een beroep heeft kunnen doen op de pardonregeling van 2007 en op de kinderpardonregeling van 2013, in de loop der tijd flink toegenomen. Deze vluchtelingen verblijven allemaal al lang in Nederland en worden geconfronteerd met keiharde bestaansonzekerheid. Ze hebben geen veiligheid, zien geen toekomst voor zich en kunnen nauwelijks overleven.

Woensdag 12 mei
Vanaf 15:00 uur
Plein bij de Tweede Kamer, Den Haag
Facebook

Overlevingsstrijd

Het is daarom van groot belang dat vluchtelingen nu in actie komen om de eis van een generaal pardon te verwoorden en kracht bij te zetten. Het spreekt voor zich dat we nog een hele lange weg hebben te gaan voordat een dergelijke eis verwezenlijkt gaat worden. Maar het is beter om die lange weg in te slaan dan om het gevecht voor een generaal pardon al bij voorbaat op te geven. Vluchtelingen zonder verblijfsrecht hebben ook geen keuze, want hun leven is hun strijd en hun strijd is hun leven. Ze zijn hier en ze blijven hier. En ze kunnen en willen niet rustig achterover leunen en wachten op betere tijden. Hun nood is immers veel te hoog en hun dagelijkse overlevingsstrijd veel te hevig.

Vluchtelingen uit de gezinslocatie in Katwijk hebben al vaker gedemonstreerd voor verblijfsrecht en een beter leven. Dat deden ze in 2018 en in 2016, in samenwerking met de vluchtelingensteungroep Geen kind aan de kant. Flink wat vluchtelinggezinnen die toen deelnamen aan de acties, hebben inmiddels verblijfsrecht gekregen. Maar andere vluchtelingen niet, en daarom gaan ze opnieuw of voor het eerst demonstreren.

De vorig jaar opgerichte vluchtelingensteungroep Hou ze thuis heeft in overleg met vluchtelingen uit het azc in Katwijk een oproeptekst voor de demonstratie van 12 mei opgesteld: “In Nederland zitten honderden asielzoekers jaren en jaren in azc’s zonder enig vooruitzicht op een toekomst in het land dat hun thuis is geworden. Vaak hebben deze mensen kinderen die hier zijn geboren. Nederlandse kinderen dus. Dit is een situatie Nederland onwaardig. Op 12 mei, om 15:00 uur, demonstreren deze mensen bij het Binnenhof om gehoord te worden, om als medemensen gezien te worden en om een generaal pardon. Het laatste generaal pardon was in 2007. Het is hoog tijd om de mensen die sinds die tijd tussen wal en schip zijn gevallen en hier al 5 jaar of (veel) langer wachten een kans te geven. Kom op 12 mei naar Den Haag om te laten horen dat Nederland pas een vrij land is als iedereen een kans heeft om vrij te zijn.”

Tijdens de demonstratie gelden de gebruikelijke coronamaatregelen. Er is een maximum van 100 deelnemers.

Harry Westerink