27 november, Amsterdam: Bijstandsbond-bijeenkomst over de Participatiewet en de beweging #Samenvoor14

Logo van de Bijstandsbond.
Logo van de Bijstandsbond.

Op 27 november organiseert de Bijstandsbond in Amsterdam een discussiebijeenkomst over evaluatie van de Participatiewet, over de beweging #Samenvoor14 en over kwijtschelding van gemeentelijke heffingen.

Het programma van de bijeenkomst ziet er volgens de oproeptekst als volgt uit:

“14.00-15.00 uur: evaluatie van de Participatiewet. In december wordt de Participatiewet na vijf jaar in de Tweede Kamer geëvalueerd. Naar aanleiding daarvan vertellen vele (belangen)organisaties wat ze aan knelpunten in de wet hebben ervaren. Ook de Bijstandsbond houdt een inventarisatie. Tijdens deze middag kun je je mening over de wet naar voren brengen, die zal worden verwerkt in het standpunt van de Bijstandsbond. Met een inleiding van Marc van Hoof, advocaat, en Maaike Zorgman, bestuurder uitkeringsgerechtigden bij de FNV.

15.00-16.00 uur: de beweging #Samenvoor14. De FNV is gestart met het initiatief #Samenvoor14. Andere organisaties wordt nadrukkelijk gevraagd zich bij dit initiatief aan te sluiten. Doel is een sociale beweging op te bouwen om een wettelijk minimumuurloon van 14 euro te realiseren. Wat kunnen we ervan verwachten, wat zijn de plannen en hoe kun je meedoen? Met een inleiding van Jesse Oberdorf, organizer bij de FNV.”

Woensdag 27 november
Van 14:00 tot 17:00 uur
Tet-Theater
Bilderdijkstraat 165-b, Amsterdam

En verder: “16.00-17.00 uur: kwijtschelding van gemeentelijke heffingen in Amsterdam. Wat zijn de problemen en klachten, en hoe kunnen we dat veranderen? Met Kaj van Brummelen, teamleider kwijtschelding gemeente Amsterdam, en Ruud Minnee, hoofd incasso en invordering gemeente Amsterdam.”

Harry Westerink