Categorie: Baanloosheid

Publiek-private samenwerking maakt voor minima bezwaar en beroep tegen overheidsbesluiten moeilijker

Steeds meer gaat de overheid ertoe over om de uitvoering van werkzaamheden uit te besteden aan stichtingen, waarbij het maar de vraag is of de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing is en er bezwaar- en beroepsmogelijkheden open staan. Een voorbeeld is de stichting van het Inlichtingenbureau, dat gegevens van uitkeringsgerechtigden verstrekt aan gemeenten en ook door gemeenten is opgezet. Het

Verder lezen Reageren?

Nieuw Amsterdams beleid van GroenLinks-wethouder Groot Wassink dreigt dwangarbeid voor baanlozen op te leveren

Op 4 maart 2024 stuurde de Amsterdamse GroenLinks-wethouder Rutger Groot Wassink een raadsinformatiebrief naar de gemeenteraad, getiteld “Proces visie participeren vanuit de bijstand”. In de brief worden uitgangspunten geformuleerd voor overleg met sociale en lokale partners om in samenwerking met de dienst Werk, Participatie en Inkomen (WPI) van de gemeente Amsterdam te komen tot activering van mensen in de bijstand.

Verder lezen 1 Reactie

Data-uitwisseling om zwart geld-circuit tegen te gaan, kan leiden tot terugvordering van bijstandsuitkering

Platformbedrijven zoals Marktplaats moeten gegevens doorgeven aan de Belastingdienst. Die geeft het door aan het Inlichtingenbureau en die weer aan de gemeenten. Wat zijn de gevolgen voor mensen met een bijstandsuitkering? Sinds 1 januari vorig jaar is een Europese wet van kracht die platformbedrijven zoals Marktplaats verplicht om inkomsten van deelnemers aan het platform door te geven aan de Belastingdienst.

Verder lezen Reageren?

Verouderd intakeformulier voor fraudescoringskaart nog steeds in gebruik bij Amsterdamse sociale dienst

Logo van de Bijstandsbond.

In Amsterdam gebruiken gemeente-ambtenaren tot nu toe nog steeds een verouderd intakeformulier waarop de uitslag van een “fraudescoringskaart” moet worden ingevuld. Dat heeft de Bijstandsbond onlangs ontdekt. Over die fraudescoringskaart is in de media veel te doen geweest, naar aanleiding van een uitzending van het radioprogramma Argos in 2022. Die kaart is door sociale diensten, ook in Amsterdam vanaf 2008

Verder lezen Reageren?

Weg met de kliklijnen!

Overal in Nederland stellen gemeenten kliklijnen in voor het melden van bijstandsgerechtigden die worden verdacht van fraude. Hoewel overheidsinstanties over het algemeen moeilijk telefonisch bereikbaar zijn, bijvoorbeeld wanneer je een klacht wilt indienen, is hier een laagdrempelige stimulans ingevoerd om bijstandsgerechtigden aan te geven, telefonisch, per email, per brief of door een formulier op een website in te vullen. In

Verder lezen 1 Reactie

“Het Gesprek”: mooie toneelvoorstelling over de absurditeit van de Participatiewet

Gisteravond ben ik bij de toneelvoorstelling “Het Gesprek” geweest. In 2022 maakte regisseur Jurrien van Rheenen, in coproductie met CC Amstel in Amsterdam en theater en productiehuis De Generator in Leiden, de voorstelling “Het Gesprek” over het bijstandsbeleid in Nederland. Zij maakten deze productie naar aanleiding van gesprekken met uitkeringsgerechtigden, activisten, klantmanagers, gemeenteraadsleden, medewerkers van welzijnsorganisaties en juristen, uit Amsterdam

Verder lezen 1 Reactie

Over de verhuisplicht voor bijstandsgerechtigden

Volgens artikel 18.4.e van de Participatiewet moet de bijstandsgerechtigde bereid zijn om te verhuizen, indien het college meent dat er geen andere mogelijkheid is voor het naar vermogen krijgen en aanvaarden van algemeen geaccepteerde arbeid. Bovendien moet de belanghebbende een arbeidsovereenkomst met een duur van tenminste een jaar en een netto beloning die ten minste gelijk is aan de voor

Verder lezen 3 Reacties

Uitzendbureaus zouden niet moeten bestaan

Hier het bewijs waarom uitzendbureaus onzin zijn. Ze zouden niet moeten bestaan. Waarom? “Werklozen die via uitkeringsinstantie UWV gaan werken via een uitzendbureau hoeven niet automatisch te rekenen op vast werk. Sterker nog, volgens vakbond FNV is uitzendwerk eerder een garantie om weer werkloos te worden. Dat concludeert de bond op basis van een analyse van cijfers van het Centraal

Verder lezen 1 Reactie

Het moeizame proces van kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en de rol van het Inlichtingenbureau

Logo van de Bijstandsbond.

Afgelopen donderdag organiseerde de Bijstandsbond in Amsterdam een voorlichtingsbijeenkomst over kwijtschelding van gemeentelijke heffingen. Aanwezig waren twee ambtenaren van de Dienst Belastingen van de gemeente Amsterdam die uitleg gaven aan de aanwezigen. Die vielen tijdens de voorlichting en bij het stellen van vragen van de ene verbazing in de andere. In de gemeente Amsterdam worden ieder jaar 80.000 verzoeken om

Verder lezen 1 Reactie

Ondanks Amsterdamse voorstellen over vermindering van bestaansonzekerheid blijven problemen voor baanlozen bestaan

Op 31 oktober heeft Rutger Groot Wassink, GroenLinks-wethouder Sociale Zaken van Amsterdam, een brief naar de gemeenteraad gestuurd over het verbeteren van de bestaanszekerheid voor bijstandsgerechtigden die betaald werk via een flexibele baan aanvaarden. De wethouder verwijst naar de rapporten van de Commissie Sociaal Minimum, waarin staat dat het stelsel van sociale zekerheid voorspelbaar en toegankelijk moet zijn. Landelijke maatregelen

Verder lezen Reageren?