29 januari, Den Haag: actiebijeenkomst voor een hoger minimumloon

Op 29 januari organiseert de Haagse Mug een actiebijeenkomst over de beweging voor een hoger minimumloon, in samenwerking met Voor 14-activisten. Tijdens de bijeenkomst komt aan de orde wat er in Den Haag gedaan kan worden om bij te dragen aan die beweging.

Uit de oproeptekst: “Volgens de regering is de crisis voorbij. Maar 2 miljoen mensen voelen op dit moment niets van de economische groei. Vooral mensen met een minimumloon (of net daarboven), maar ook uitkeringsgerechtigden en AOW-ers. Sterker nog: hun inkomen werd in de afgelopen veertig jaar zelfs 20 procent minder waard! En dat terwijl de winsten van grote bedrijven blijven toenemen.

Woensdag 29 januari
Van 19:30 tot 21:30 uur
Boekwinkel Opstand
Beatrijsstraat 12, Den Haag
Facebook

We gaan de Nederlandse rijkdom eerlijker verdelen! Om te beginnen moet het minimumloon naar 14 euro per uur. Daarmee stijgt ook het inkomen van mensen met een uitkering en AOW. Eerst bouwen we lokaal steun op, daarna bundelen we onze krachten en dringen we bij de landelijke overheid aan op de daadwerkelijke verhoging van het minimumloon. En dat is goed voor iedereen die het niet al te breed heeft, ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond of gezondheid. Dus, laten we samen een vuist maken. Iedereen die dat wil, kan bijdragen, in zijn of haar stad of regio. Ook in Den Haag!

Ruben Bres, verbonden aan Voor14.nl, licht de campagne “Minimaal 14 euro voor iedereen!” toe, die wordt gedragen door lokale groepen. Daarna vertelt Denzel Ignacia over Den Haag voor 14, een groep mensen die met deze campagne aan de slag wil. Samen met hem kunnen we bedenken wat er in Den Haag gedaan kan worden om te zorgen dat het minimumloon omhoog gaat. En wie dat wil, kan gelijk aan de slag met elkaar!”

Harry Westerink