7 november, Den Haag: Tweede Kamer-gesprek en protest tegen vluchtelingenbeleid

Recht op bestaan.
Recht op bestaan.

Op 7 november houdt de Tweede Kamer een rondetafelgesprek over het vluchtelingenbeleid. Vertegenwoordigers van de Haagse vluchtelingengroep “Recht op bestaan” en de Amsterdamse vluchtelingengroep “Wij zijn hier” zullen daarbij ook het woord voeren. Tegelijk wordt er buiten de Tweede Kamer een protestactie tegen migratiebeheersing georganiseerd.

Protestactie
Donderdag 7 november
Vanaf 12:30 uur
Plein, Den Haag
Facebook-event

Tijdens het openbare rondetafelgesprek zullen “deskundigen” zich buigen over het vluchtelingenbeleid. Via druk van onderop hebben de strijdende vluchtelingen zelf afgedwongen dat ze in parlementaire kringen wat meer als gesprekspartners worden beschouwd. Dat is een breuk met de al jarenlang heersende traditie waarbij er wel óver rechteloos en dakloos gemaakte vluchtelingen wordt gesproken, maar niet mét hen. Door deel te nemen aan het gesprek en ook buiten actie te voeren kunnen de vluchtelingen de parlementariërs weer eens onder de neus wrijven dat ze hier zijn en hier blijven.

Het is inmiddels genoegzaam bekend hoeveel problemen het beleid van migratiebeheersing voor mensen zonder verblijfsrecht met zich meebrengt. Er is dus geen gebrek aan informatie. Maar wel ontbreekt bij beleidsmakers en volksvertegenwoordigers de wil om in het belang van de vluchtelingen naar een rechtvaardige oplossing voor die problemen te zoeken. Het ontbreken van die wil zou centraal moeten staan en ook geproblematiseerd moeten worden. Daar is uiteraard wel veel maatschappelijke tegenmacht voor nodig, die van onderop moet worden opgebouwd. De laatste twee jaar zijn vluchtelingen die strijd volop aan het leveren, met tentenkampen, gekraakte onderdakplekken en straatacties.

Harry Westerink