Kies slogans voor onze nieuwe t-shirts tegen dwangarbeid!

Een van de t-shirts uit ons plan.
Een van de t-shirts uit ons plan.

Onze inzending voor de Eureka-prijsvraag is onlangs door de directie van het dwangarbeidcentrum DZB afgewezen. Ons plan voor propagandamateriaal tegen dwangarbeid zetten we natuurlijk gewoon door. We hebben een aantal leuzen tegen dwangarbeid bedacht, en willen nu graag van jou weten welke het beste zijn om op t-shirts te laten drukken. Stem daarom hieronder op de meest geschikte leuzen en doe dat voor donderdag 14 november. De t-shirts met de winnende leuzen zullen we op woensdag 27 november komen demonstreren tijdens de Eureka-finale.

“Beste leden van Doorbraak”, zo mailde de directie ons, “wij hebben jullie plan in goede orde ontvangen. Gezien de manier waarop jullie opereren, achten wij het niet opportuun een samenwerking te overwegen in het kader van de Eureka-prijsvraag.” Meer niet. Hoewel de argumentatie om ons af te wijzen nogal in het ongewisse blijft, ligt het voor de hand om aan te nemen dat onze inzending niet in de smaak valt vanwege ons principiële standpunt tegen dwangarbeid.

Afgelopen donderdag behandelde de raadscommissie Werk en Financiën de motie “Geen loon, geen subsidie” die de SP over de prijsvraag had opgesteld. De motie werd uiteindelijk niet ingediend, omdat de hele raad, inclusief de SP, genoegen nam met vage beloften van wethouder Jan-Jaap de Haan en DZB-directeur Bas van Drooge. De Eureka-prijsvraag zou nooit zijn bedoeld om gratis arbeid te leveren aan ondernemers. Het zou allemaal neerkomen op een groot misverstand. Maar ook uit de toezeggingen blijkt nergens dat werklozen bij de winnende ondernemers vanaf de eerste werkdag een normaal loon en contract aangeboden krijgen. Druk op de ketel en controle van onderop blijven dus nodig.

Frodo Tromp

Voel je vrij om ook nieuwe leuzen aan te leveren in een reactie hieronder. Toepasselijke leuzen voegen we graag toe aan de poll.