Sturing.

Sturing.

De gemeente Midden-Drenthe en de aardbeienteler Henk Sturing verdienen grof geld aan bijstandsgerechtigden, verslaafden en gehandicapten, evenals een aantal zorgorganisaties in het christelijke ons-kent-ons netwerk van ouderling Sturing. Daarover publiceerde RTV Drenthe donderdag twee schokkende rapportages.

Op Sturings bedrijf moeten verslaafden, gehandicapten en bijstandsgerechtigden “reïntegreren”. Bijstandsgerechtigden moeten dwangarbeid doen, en Sturing krijgt daar nog eens vierhonderd euro per maand per bijstandsgerechtigde bovenop van de gemeente. Verslaggeefster Petra Wijnsema: “We hebben een heleboel mensen gesproken die daar voor kortere of langere tijd hebben gewerkt, een aantal maanden of soms zelfs tot twee jaar. Ze zeggen dat er geen contract was dat ze ooit hebben ondertekend.” Het gaat om werk op zijn landbouwbedrijf, maar ook om allerlei klusjes rond het huis, zoals schilderen, zagen en hekken schoon schrobben. Mensen moeten werken met kettingzagen en chemicaliën zonder beschermende kleding. Soms verhuurt Sturing de dwangarbeiders zelfs aan vriendjes en daar vangt hij vijf euro per uur voor. Vijf euro voor Sturing dus, de dwangarbeiders moeten het doen met hun uitkering.In één geval moest dwangarbeider Hendrik Jan onbeschermd werken in een pand van de boekhouder van Sturing. Toen de dwangarbeiders klaar waren met het werk en vertrokken, werd er een afzetlint om het huis heen gezet. Ze hadden in een pand met asbest gewerkt en even later begon de sanering.

Uitpersen

Maar ouderling Sturing weet nog meer geld uit zijn “cliënten” te persen, namelijk via zijn christelijke vriendjes bij zorgorganisaties . Thijs heeft MS en werkt voor Sturing. Zonder dat hij het weet, is er een persoonsgebonden budget (pgb) voor hem aangevraagd. Thijs vertelt: “Hij vroeg op een gegeven moment een pgb aan. Ik moest maar even meekomen naar zijn kantoor, en daar zat Margreet Hamming van bureau Introspect. Met een al ingevuld formulier. Ik hoefde alleen mijn handtekening te zetten.” Uiteindelijk zet Thijs zijn handtekening niet omdat Sturing 21 duizend euro per jaar zou binnenharken. Hij werd vervolgens het bedrijf uitgeknikkerd. RTV Drenthe heeft meer verhalen gevonden van mensen over wiens rug Sturing pgb’s binnenhaalt. Mensen worden onder druk gezet om een handtekening te zetten. Het geld wordt niet gebruikt waarvoor het bedoeld is en ook het personeel heeft geen speciale opleiding.Voor een deel van de dwangarbeiders regelt Sturing een woonplaats op zijn boerderij. Dwangarbeider Tariku woont in een caravan achter het huis van Sturing en betaalt daar 250 euro voor, van zijn uitkering. Als Tariku verhuist naar Veendam, probeert Sturing de verhuispremie op te strijken. Later komt hij zelfs nog een paar keer bij Tariku thuis langs in Veendam om van hem te eisen dat hij weer bij Sturing in Hooghalen komt werken.

Keihard kortingsbeleid

En ook de gemeente zelf maakt haar handen vuil. RTV schrijft: “Op dit moment lopen er vijftien rechtszaken tegen de gemeente Midden-Drenthe over extreme kortingen op de bijstandsuitkering. Volgens advocaat Jan Brouwer uit Assen worden deze mensen zonder goede reden gekort. Een cliënt ontvangt al elf maanden geen uitkering meer van de gemeente.” En ook Henk Jan werd, zonder waarschuwing, voor drie maanden 10 procent gekort omdat hij te veel gerookt zou hebben.

Sturing blijkt een soort officieuze gemeente-ambtenaar annex arbo-arts annex sociaal rechercheur. Na een ziekmelding gaat hij bij mensen thuis langs om te controleren of ze wel echt ziek zijn. Oordeelt Sturing van niet, dan is een belletje naar de gemeente genoeg om de uitkering stop te zetten, zonder het verhaal van de dwangarbeider te horen en zonder een keuring door een arts. En Sturing kent geen genade. Hendrik Jan had rugklachten omdat hij tijdens het werk van de trap was gevallen, maar hij werd de volgende dag om acht uur weer op het werk verwacht.

Éen-tweetje

Het is een één-tweetje tussen de gemeente en Sturing, ze lopen beiden lekker binnen. RTV: “Het strenge beleid levert de gemeente veel geld op. Uit de jaarrekening valt op te maken dat de gemeente Midden-Drenthe in 2013 alleen al 170 duizend euro heeft overgehouden aan haar bijstandsbeleid.”

In juni 2012 had Sturing 38 dwangarbeiders en daarvoor kreeg hij in totaal 15 duizend euro per maand van de gemeente. Daarbovenop komt dus de huur van een aantal mensen die op zijn terrein wonen. En vervolgens nog eens tonnen per jaar aan zorggeld. En het grootste bedrag is natuurlijk het loon dat hij niet uit hoeft te betalen. Als we ervan uit gaan dat een werknemer met minimumloon ongeveer tweeduizend euro per maand kost, en er 38 dwangarbeiders voor hem werken, verdient Sturing alleen al op loonkosten 76 duizend per maand, of bijna een miljoen per jaar!

Een jaar geleden waren er al klachten over het bedrijf en deed de arbeidsinspectie een inval. Sturing werd toen ook beschuldigd van het uitbuiten van tien Portugese werknemers. De gemeente en Sturing hebben nauwe banden en houden elkaar de hand boven het hoofd. Vlak na de inval was er een bijeenkomst tussen de twee. De gemeente zei vervolgens vertrouwen in Sturing te houden zolang het onderzoek loopt, en bleef dwangarbeiders sturen.

Het onderzoek loopt nu, een jaar later, nog steeds, en ook nu wil burgemeester Jan Broertjes geen reactie geven op het onderzoek van RTV Drenthe.

Verzet

Jarenlang hebben Sturing en de gemeente zich schaamteloos kunnen verrijken. Het geeft te denken dat dit verhaal pas na zoveel tijd naar boven komt. Wat gebeurt er dan in andere gemeenten in de rest van Nederland? Dit verhaal is geen “incident” of “misstand”, maar een direct gevolg van keiharde bezuinigingen en het repressieve klimaat ten aanzien van werklozen. De, in dit geval christelijke, bovenlaag van de samenleving gebruikt dat schaamteloos om de onderkant verder uit te buiten. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer van zulk soort verhalen die verteld moeten worden en die vooral schreeuwen om verzet.

En natuurlijk wás er ook in dit geval verzet, om te beginnen ongetwijfeld een heleboel onzichtbaar verzet dat de media niet heeft gehaald. Maar bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was het verzet ook even zichtbaar. Er waren ChristenUnie-posters nagemaakt met daarop een foto van ChristenUnie-lid Sturing met een grote pul bier, en de tekst “ff chille bij Terwille!”. Dat sloeg op de hechte band die hij heeft met de christelijke verslavingskliniek Terwille, die cliënten naar hem doorsluist. Deze posters werden in de wijde omgeving over verkiezingsposters heen geplakt.

sitestat

Daarnaast lopen er nog de rechtszaken tegen de gemeente. Elizabeth is een van de mensen die een rechtszaak heeft aangespannen. Ze deed vorig jaar een melding over de misstanden bij Sturing, waarop de inval volgde. De elf maanden daarna ontving ze geen uitkering. Toen ze een rechtszaak aanspande, kreeg ze prompt een aanbod van burgemeester Broertjes. Als ze zou stoppen met de rechtszaak, en niets naar buiten zou brengen, dan zou ze een groot deel van haar uitkering terugkrijgen. Ze is daar niet mee akkoord gegaan: “Het was natuurlijk best verleidelijk, maar op die manier kom je er nooit uit. Dit zijn gewoon zaken die niet mogen. Bij mij niet, bij anderen niet, dit moet gewoon eens een keer stoppen.”

Een klein begin van verzet tegen Sturing en consorten. Verzet dat uitgebouwd moet worden in Midden-Drenthe en in de rest van Nederland. Het is tijd dat we de fraudeurs en criminelen aan de bovenkant gaan aanpakken.

Frodo Tromp


1 2 3 5
 1. VVDrenthe # 1 
  4 jaar geleden

  Dat was even schrikken op Doorbraak. De embedded video van EenVandaag startte met een reclame van de VVD. :S

 2. Paul. # 2 
  4 jaar geleden

  Het is een één-tweetje tussen de gemeente en Sturing, ze lopen beiden lekker binnen. RTV: “Het strenge beleid levert de gemeente veel geld op. Uit de jaarrekening valt op te maken dat de gemeente Midden-Drenthe in 2013 alleen al 170 duizend euro heeft overgehouden aan haar bijstandsbeleid.”

  Dit komt in heel Nederland voor en daar zijn ook genoeg bewijzen voor te vinden.

  Uitkeringsgerechtigden zijn de geldmachines van de gemeentes en hun bevriende bedrijven en dit kost de belastingbetaler heel veel geld. En wat doet onze overheid? Die breidt dit beleid nog even uit en maakt de uitkeringsgerechtigden nog rechtelozer.

  Er gaat bijna 17 miljard per jaar om in het re-integratie circuit (cijfers van onder andere het CPB) en een grove schatting is dat de te werk gestelde uitkeringsgerechtigden bij elkaar voor 65 miljard aan arbeids uren bij elkaar werken zonder dat hier loon en daarmee ook belastingen en premies, worden betaald. Hier loopt de overheid dus +/- 24 miljard per jaar aan belastingen en premies mis. Naast dit gemis van die 24 miljard, betekend dit ook dat 41 miljard niet in de economie terecht komt (waar de overheid ook nog eens minimaal 21% aan btw aan terug krijgt).

  Dit zijn geen misstanden meer, maar eerder een manier van de overheid en bedrijven om de arbeidsmarkt en de economie de vernieling in te helpen om op die manier aan goedkope, rechteloze en weerloze burgers = arbeiders te komen.

 3. nexus m. # 3 
  4 jaar geleden

  Dit leest als het verhaal voor de herinvoering van de slavernij in Nederland.
  Iedereen blijkt de slavendrijvers te kennen. …En doet niets omdat het simpelweg poen levert.

  Tevens is dit het direct bewijs voor de ons-kent-ons cultuur die Nederland alom beheerst.
  Oftewel is het gewoon een Maffia soort cultuur. In wezen een en zelfde.

 4. Vilseledd # 4 
  4 jaar geleden

  Ah, onze kruisridders zien hun kans weer schoon, nu de overheid zich terugtrekt. Met de bijbel in de ene hand en het zwaard in de andere zullen ze die bijstandsgerechtigden wel eens even leren, wat in het zweet uws aanschijns brood eten is.

 5. KanHetBeter # 5 
  4 jaar geleden

  Dit is een kans voor de SP fractie om aanstaande dinsdag via het vragenuurtje aan Jetta klijnsma de nodige vragen te stellen over deze fraude zaak waarbij de burgermeester nog eens chantage gebruikt om een WWB uitkering te hervatten met de oplegging van zwijgplicht aan een cliënte.

  Hoe meer Jetta Klijnsma voor de bühne blijft zeggen dat dit niet voorkomt en dat de gemeente dit netjes zal gaan oplossen, hoe meer gezichtsverlies Jetta Klijnsma zal ondervinden.

  Doorbraak heeft het weer mooi samengevat en de onderste steen moet nu maar eens boven komen en ik kijk dus reikhalsend uit naar de uitspraak van de rechtbank. Eens kijken of die rechters ballen hebben.

 6. Condor # 6 
  4 jaar geleden

  Dit verhaal mag geen dwangarbeid meer genoemd worden maar is gewoon pure slavernij.

  Ik vind wat er zich nu massaal in Nederland afspeelt een misdaad tegen de menselijkheid.

  En op 1 januari 2015 wordt deze misdaad tegen de menselijkheid in de participatiewet vastgelegd.

  We worden geregeerd door gangsters die het volk massaal de slavernij en de armoede induwt.

  Iets anders kan ik daar niet over zeggen. Dat is gewoon door feiten onderbouwde mening van mij.

  Condor

 7. Eric # 7 
  4 jaar geleden

  We delen je verontwaardiging, Condor, honderd procent. En je mag het noemen zoals je wilt, maar de feiten spreken tegen dat dit slavernij is. Bij de slavernij zoals Nederland die uitoefende waren mensen letterlijk eigendom van andere mensen, werden mensen wettelijk beschouwd als objecten die te verhandelen waren. Hoe erg het nu ook is: Nederlanders worden nu niet van huis weg geroofd om nooit meer terug te komen, met geweld naar een ander werelddeel verscheept, daar met zwepen, verminkingen enz tot werken aangezet. Keihard werk op het land tot seksuele diensten aan hun eigenaren. Kinderen werden bij hun ouders weggehaald en verkocht. Lezen mocht men niet leren. Opstandigheid werd bekocht met de dood. Slaven leefden hierdoor zo kort dat de populatie ondanks toevoer van nieuwe slaven afnam. En zo kan ik nog wel even doorgaan…

  Wat mij betreft bagatelliseer je de diepe ellende van de slavernij door misstanden zoals deze ermee te benoemen. En wat mij betreft is het inflatoir gebruik van zulke heftige woorden niet nodig, schadelijk voor de zaak, want het maakt ons ongeloofwaardig, en wat doe je straks als er ooit weer echte slavernij in Nederland zou ontstaan? Hoe noem je het dan, als het begrip door het gebruik in de huidige context van zijn inhoud is ontdaan?

 8. Condor # 8 
  4 jaar geleden

  Hoi Eric,

  Naar mijn mening heb je vele gradaties van slavernij, de vorm die jij beschrijft is de ergste.
  Maar je hebt zeker wel een punt, Eric

  Maar het verhaal hierboven heeft veel weg van werkzoekenden horigen zijn geworden.
  Dan is de term moderne horigen beter op haar plaats.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Horigheid

  Maar het begint nu wel zeer eng in Nederland te worden, dat werkzoekenden steeds meer als rechteloze gebruiksgoederen gezien worden om te gebruiken en misbruiken naar believen.

  Dat slavernij weer in Nederland kan gaan terugkeren, is heel goed mogelijk.

  Het morele verval van onze maatschappij gaat nu met de lichtsnelheid. En nog gevaarlijker is dat het morele verval door alle lagen van de bevolking is te zien. Plak daar nog eens het economische verval overheen, dat kan wel eens een recept tot een ware ramp worden.

  Condor

 9. Elizabeth Heesterman # 9 
  4 jaar geleden

  Wel vreemd om zo over jezelf te lezen..

 10. KanHetBeter # 10 
  4 jaar geleden

  Deze toestanden, zoals die zich hierboven afspelen bij de sociale dienst Midden-Drenthe en die kweker, zijn toch echt niet meer normaal te noemen. Het feit dat op elke gehandicapte of werkzoekende een prijs staat komt toch in de buurt van de lichtste vorm van de moderne slavernij. Voldoe je niet aan zijn kwaliteiten en eisen (te veel roken) of speel je het spel niet mee dan wordt jouw het inkomen afgenomen door de gemeente. Zij werken daar dus goed samen in Drenthe om iets af te dwingen!

  Mensen met een uitkering worden middels de sociale media en camera’s beperkt in hun bewegingsvrijheid en de verplichting om alles te melden. Men heeft een kwetsbare doelgroep gevonden die geen kant meer op kan sinds de crisis.

  Je bent van de sociale dienst zo gauw als je een WWB uitkering ontvangt en dan gaat men onderhandelen over jouw maatschappelijke waarde in geld, en daar zit deze Henk Sturing (niet als enigste) als spil tussen, althans hij wordt ervan verdacht. Ik mag hopen dat ze verder gaan kijken bij deze kweker o.a. naar de geldstroom van betalingen en aan wie die zijn gedaan middels zijn bankrekeningen want ik heb zo mijn eigen vermoedens. http://www.hetgezinsblad.nl/tag/henk-sturing/

 11. KanHetBeter # 11 
  4 jaar geleden

  Deze link voldoet beter:

  “Henk Sturing vindt het prachtig dat de ChristenUnie hun leerwerkcentrum heeft gekozen als leverancier van hun traktatie: ,,Voor deze actie plukken wij de mooiste aardbeien die wij hebben en we geven ze ook nog eens gratis weg!”

  http://www.hetgezinsblad.nl/nieuws/22890/christenunie-midden-drenthe-trakteert-op-aardbeien/

  Aldus Henk Sturing.

  Oordeel over ‘gratis weggeven’ maarzelf gezien het bovenstaande.

 12. Eric # 12 
  4 jaar geleden

  Zou je graag fruitteler Sturing willen vertellen wat je van zijn dwangarbeid-praktijken vindt? Op de internetpagina van zijn bedrijf staan zijn contactgegevens: vaste en mobiele telefoonnummer, email en er is zelfs een formulier om je grieven in te uiten. http://zachtfruit.nl/contact/

 13. fix # 13 
  4 jaar geleden

  hahaha dit is goud, niet allemaal tegelijk aub. lol

 14. Eric # 14 
  4 jaar geleden

  Zegt het voort, zegt het voort…

 15. Eric # 15 
  4 jaar geleden

  Je kunt de burgemeester ook twitteren, zie ook onze twitter-tijdlijn hiernaast.

  Dit twitterden we daarnet bijvoorbeeld:

  Doofpotburgemeester @janbroertjes houdt hand boven hoofd van dwangarbeidersbaas #henksturing Twitter hem jouw mening!

  en:

  Had je deze al gelezen, @janbroertjes ? Over jou en je vriendje, de dwangarbeiderbaas #henksturing http://www.doorbraak.eu/aardbeienteler-verdient-tonnen-aan-dwangarbeiders-en-andere-baanlozen/

 16. Vilseledd # 16 
  4 jaar geleden

  Hier een kopie van mijn bericht op zijn aardbeiensite:

  Vooraan in de kerk. Daar zitten ze, de ouderlingen, de ‘heren van fatsoen’ met een uitgestreken smoel hun ‘geloof te belijden’. Maar zoals ze vaak gaat ook achter dit uitgestreken smoel een hardvochtige baas schuil, die er niet voor schuwt mensen gratis voor zich te laten werken en dan als heer van fatsoen weer goede sier te maken als gristenvrindje op zijn politieke campagne, waar hij zogenaamd ‘gratis’ aardbeien aanbiedt. Gratis voor de voorbijganger, zeker, maar vooral gratis voor hem zelf, want de gezegende aardbeien zijn geteelt en geoogst door degenen, die hij zegt een nieuw perspectief op de abeidsmarkt te bieden. Welke, dat weet deze meneer Sturing zelf niet. Of eigenlijk wel: hij weet heel goed, dat deze bijstandsgerechtigden geen enkele kans in zijn mooie Midden-Drenthe maken, maar dat ze de komende decennia veroordeeld zijn tot dit soort ‘projecten’.
  En met recht kunnen we hier spreken van wat in het bestuursjargon ‘een sluitende aanpak’ wordt genoemd, want behalve ouderling en aardbeienteler is deze heer van fatsoen ook wethouder, uitvoerend ambtenaar, gemeenteraadslid en sociaal rechercheur. Met al deze petten op kan hij de uitkeringsgerechtigde tot in hun privéleven – dat ze in zijn ogen niet mogen hebben – volgen. Omdat hij toch al goed bezig is, oefent die ook nog maar eens onbevoegd de geneeskunde uit en geeft zich uit als arts.
  Jammer dat sommige ‘christenen’ de terugtreding van de overheid aangrijpen om als vanouds met de bijbel in de ene en het zwaard in de andere erop uittrekken om hun medemens te knechten en tot op het bot te vernederen. Helaas voor deze kruisridder is er nu internet.

 17. Vilseledd # 17 
  4 jaar geleden

  Henk Sturing blijkt een zware crimineel; van PGB-fraude is hij ook niet vies.

 18. Paul. # 18 
  4 jaar geleden

  Naar mijn mening heb je vele gradaties van slavernij, de vorm die jij beschrijft is de ergste.

  Maar je hebt zeker wel een punt, Eric

  Ik denk dat we nu tussen dwang arbeid en slavenij in zitten.

  Nederlanders worden nu niet van huis weg geroofd om nooit meer terug te komen, met geweld naar een ander werelddeel verscheept,

  Maar de wetgever verplicht wel dat uitkeringsgerechtigden moeten verhuizen als hun aan de andere kant van het land een baan word aangeboden. De keus op vrije vestiging zoals deze in de Nederlandse en Europese grondwet staat, is daarmee al afgenomen. Weigert men huis en haard en kinderen te verlaten, word men bestraft.

  daar met zwepen, verminkingen enz tot werken aangezet. Keihard werk op het land tot seksuele diensten aan hun eigenaren.

  De zwepen zijn er nog niet, maar ik kan je uit eigen ervaring vertellen dat toen ik iemand opraapte van de werkvloer omdat deze flauw gevallen was van de hitte , water gaf en op een koele plek neerzette, ik toch de grootste problemen heb gehad omdat ik hem niet heb laten liggen. En laten we eerlijk zijn, bij flyer acties in Leiden waren er ook bewakers met losse handjes en zo kan ik nog wel wat voorbeelden opnoemen.

  Seksueel misbruik word zeer angstvallig stil gehouden, maar er zijn toch diverse gevallen bekent waar uitkeringsgerechtigden seksueel gebruikt werden. Kanhetbeter zal het kunnen beamen dat toen er een topic was over seksueel misbruik met uitkeringsgerechtigden op intrnetwerk.nl dat dit topic volledig ontspoord is.

  Opstandigheid werd bekocht met de dood.

  Hier word men tegenwoordig bestraft met zware kortingen en uitsluiting van de uitkering, dus geen inkomen. Geen inkomen, geen eten, drinken, kleren of dak boven je hoofd. In de WWNV word dadelijk de minimum straf 3 maanden uitsluiting, ook al is het een licht vergrijp. Men word al veroordeelt zonder dat daar een rechter aan de pas komt. Om verdediging te voorkomen word de gang naar de rechter moeilijker en duurder gemaakt. Er is in de WWNV nauwelijks nog iets van rechten te vinden, maar wel plichten en die plichten gaan heel erg ver. Zelfs je woning is geen meer veilig plek meer omdat ze je verplicht, zonder doorzoekingsbevel, onder dreiging van een straf, toegang moet verlenen tot jou woning + inhoud van alle kamer en kasten. Vrij over straat lopen, je word in de gaten gehouden. Een relatie, dat mag, maar je mag niet langer dan 3 dagen samen zijn want anders ben je samenwonend en word je dus gekort. Nu woon ik aan de grens, dat is makkelijk voor goedkope spullen. In de voorschriften van de werkmap staat dat als ik naar het buitenland wil, ik daar eerst toestemming voor moet vragen. Je mag geen geheimen voor hun hebben, dat is in strijd met de inlichtingen plicht. Zelfs een medisch geheim moet openbaar worden gemaakt. Je begrijpt hopelijk waar dit naar toe gaat. In de bijstand word jij geleefd en heb je eigenlijk geen vrijheid meer zonder dat dit gelijk een straf oplevert als je die probeert op te eisen.

  Gemeentes houden niet bij wat er met de mensen gebeurd wiens uitkering stop gezet word of geweigerd word. Ondertussen ken ik toch al genoeg mensen die noodgedwongen de criminaliteit in gegaan zijn en ook sommige vrouwen die van ellende de prostitutie zijn ingegaan, puur om te kunnen overleven. Er zijn ook mensen die gewoon zelfmoord gepleegd hebben omdat de situatie uitzichtloos was geworden. Uit onderzoek is al tevoorschijn gekomen dat zelfmoord bij de uitkeringsgerechtigden het hoogst was.

  Denk je werkelijk dat gemeente of onze overheid gaat toegeven dat het gevoerde beleid leidt tot dit soort wantoestanden? Dat mensen de criminaliteit of de prostitutie worden in gedwongen omdat hun zelfs de noodzakelijke levens behoeftes word ontzegt.

  Het mag misschien niet de slavernij zijn zoals dat vroeger gebeurde, maar we zitten er niet ver meer vanaf. Dit is neo liberaal beleid, waar een mens niet meer telt, behalve als gebruiksvoorwerp, als er aan hem of haar verdient kan worden. Het gaat om geld en macht en wij zijn sociaal gezien, langzaam aan weer terug aan het glijden tot het stelsel van 2 eeuwen geleden waar dwang arbeid en slavernij heel normaal was.

 19. KanHetBeter # 19 
  4 jaar geleden

  @Paul waar hebben wij het niet over gehad op het forum internetwerkt?

  Gelukkig zijn er weer 15 dappere mensen die het niet meer pikken wat er momenteel gebeurd.

 20. Controle # 20 
  4 jaar geleden

  Sturing, al bij de Fiscus, SIOD en FIOD geweest?

 21. Vilseledd # 21 
  4 jaar geleden

  Klik je op de link van zijn site rechts, dan is die al niet meer te bereiken. Dus het gaat de goede kant op:

  http://www.ov-hooghalen.nl/leden/sturing-henk-en-hiltje/

  Verder vallen een paar dingen op:

  “Deelnemers werken bij ons in de aardbeienteelt: ze moeten stekken, planten schoonmaken en verplanten en frambozen plukken. Ze moeten tijdens werktijd ook solliciteren, wij helpen ze daar bij. Het plukken van de aardbeien wordt gedaan door Portugezen, want dit is heel secuur werk.”

  Eerst dacht ik: “Zo! Van discrimineren is meneer ook niet vies.” Maar als je even verder denkt, dan steekt hier iets meer achter. Het plukken is natuurlijk het ideale moment om de aardbeien te vergiftigen, dus dat heeft meneer uitgesloten.

  “Nadat ik herseninfarcten heb gehad ben ik een opleiding tot jobcoach gaan doen.”

  Ik hoop, dat de volgende herseninfarct wel raak is, meneer Sturing. Zie het als een teken van uw God, die u niet wil straffen, maar ‘helpen’ en ‘gelukkiger maken’, zoals u beweert met ‘uw mensen’ te doen. Farizeeër!

 22. tara # 22 
  4 jaar geleden

  Duidelijk mensenhandel door criminele organisatie gemeente Midden-Drenthe, Sturing fruitteler Hooghalen, ChristenUnie en alle zorginstellingen die dit mogelijk hebben gemaakt. Diep respect voor Elizabeth!

 23. KanHetBeter # 23 
  4 jaar geleden

  Uit dat interview met Henk Sturing:

  “Wij proberen deze mensen te begeleiden door ze sociale vaardigheden en een werkritme aan te leren. Deelnemers moeten wel zelf inzet tonen, komen ze niet opdagen dan wordt hun uitkering ingekort.”

  Henk Sturing begrijpt dus niet dat werkzoekenden ook wel eens hun eigen huis op willen knappen alleen is daar geen geld voor bij deze mensen. Ze mogen wel voor niets de bedrijfsgebouwen opknappen bij zijn vriendjes om werkritme op te doen. Werk je niet mee onder gevaarlijke omstandigheden zoals asbest dan wordt je gekort op de uitkering. “Maar wij willen het beste voor deze mensen”zegt hij dan nog?

  “Ik houd me meer bezig met de wet- en regelgeving en Hiltje is hoofdzakelijk bezig met de sociale activering. We vragen bijvoorbeeld ook toeslagen of hulp aan voor mensen en vullen formulieren voor ze in”

  Hij heeft dus de gaten in de wetgeving gevonden door allerlei (PGB)budgetten aan te vragen. Alleen de mensen fatsoenlijk te behandelen volgens de wet daar heeft deze man nog nooit van gehoord. Begint al aardig op een criminele organisatie te lijken.

  Zou ik de centen hebben om er heen te rijden dan ging ik daar met een spandoek staan dat zijn aardbeien ‘besmet’ zijn verklaard!

 24. Vilseledd # 24 
  4 jaar geleden

  Hallo Kanhetbeter,

  Hij lijkt meer op Satan, die met de dubbele tong spreekt (in het zweet uws aanschijns werken, maar wel de weg kennen in uitkerings-, toeslagen- en subsidieland en dit maximaal uitmelken) en zijn Bijbel goed kent. Ik hoop dat die nu voorgoed ontmaskerd is en het internet hem niet meer gaat vergeten.

 25. KanHetBeter # 25 
  4 jaar geleden

  Ook de FNV overweegt op een procedure te starten tegen aardbeienteler Sturing staat er op de website van RTV Drenthe te lezen.

  http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/fnv-bondgenoten-overweegt-procedure-tegen-midden-drenthe-en-aardbeienteler-sturing

  Dit houdt mij nogal bezig want dankzij Rutte I, toen nog met Blok, Kamp en Azmani op sociale zaken, hebben zij de werkzoekenden nogal flink gekleineerd om zo de door hun vernieuwde WWB wetgeving er door heen te rammen zonder al te veel weerstand vanuit de bevolking. Tenslotte wilde de hardwerkende Nederlandse bevolking dit graag horen van deze beleidsmakers. Meer dan 1 miljoen mensen zijn toen weggezet als lui en als fraudeurs door deze 3 verantwoordelijke uit Den-Haag.

  Het is dus nu aan Asscher en Klijnsma en de FNV om eens flink tegengas te gaan geven! Dit zijn geen incidenten meer maar nare ontwikkelingen als het gevolg van een foute WWB wetgeving om zo de werkloosheid op te lossen. Geef alles aan de werkgever is de mening van de VVD en het komt allemaal goed, dus niet!

0
1 2 3 5

Het kan even duren voor je reactie voor anderen zichtbaar wordt omdat de redactie er eerst nog even naar kijkt. Seksistische en racistische reacties worden niet doorgelaten, evenals scheldpartijen, bedreigingen, 'off topic'-bijdragen en pure 'knip en plak'-reacties (deze website is geen prikbord). Wil je contact met de redactie? Mail dan: doorbraak@doorbraak.eu


Je mag de volgende tags gebruiken: <a href=""> <blockquote> <del> <code> <em> <i> <strong> <b>


*