Geslaagde bijeenkomst El Joudor en WSOJU

Straks samen regeren?
Afgelopen donderdag 3 juni organiseerde de Marokkaanse zelforganisatie EL Joudor in samenwerking met Wilders Sluit Ook Jou Uit (WSOJU) – waarin ook Doorbraak participeert – een bijeenkomst in Nijmegen. De discussie stond in het teken van de verkiezingen op 9 juni, en ging vooral over wat we kunnen verwachten als de PVV straks zou gaan deelnemen aan de regering. Met name door de deelnemers vanuit de Marokkaanse gemeenschap werden er frustraties geuit over het huidige racistische klimaat in Nederland. Er werd besproken wat we gezamenlijk kunnen doen tegen de opkomst van Geert Wilders, en er werd ook een aantal zeer concrete voorstellen gedaan, zoals het houden van een lokale demonstratie als Wilders in de regering zou komen.

Een van de deelnemers gaf aan dat heel veel Marokkaanse en andere jongeren boos zijn over de huidige ontwikkelingen. Hij stelde voor om ook eens zo'n discussiebijeenkomst te organiseren met jongeren. Daarnaast werd er ook aandacht besteed aan wat we wel en niet kunnen verwachten van de linkse partijen in het parlement. Veel partijen zijn wel meer dan vroeger geneigd om Wilders te bekritiseren over zijn racistische toon, maar inhoudelijk zijn ze het grotendeels met hem eens over de huidige migratiepolitiek, een politiek die ontzettend racistisch is. We kunnen dus alleen invloed uitoefenen als we ons buiten het parlement om gaan organiseren. Dat was de algemene conclusie. Al met al was het een geslaagde bijeenkomst waarmee WSOJU een goede start heeft gemaakt met het organiseren van een brede samenwerking met lokale gemeenschappen en organisaties tegen Wilders, en tegen racisme in het algemeen.

Bülent Yilmaz