Krijtacties in Leiden en in Nijmegen, waar de raad akkoord ging met een #voor14-motie (foto’s)

Aangebracht bij de uitzendbureaus aan de Schipholweg in Leiden.

Gisteren zijn activisten van de campagne voor een minimumloon van 14 euro in Nijmegen en Leiden op straat gaan krijten. In Nijmegen zette de campagne een belangrijke stap.

In Nijmegen werd ’s avonds bij het stadhuis geschreven: “Minimumloon naar € 14. Nijmegen stem voor een eerlijke verdeling”. De activisten van #Nijmegenvoor14 gingen ook kort in gesprek met GroenLinks-raadslid Quirijn Lokker en D66-wethouder Monique Esselbrugge.

De gekrijtte leus verwees naar de raadsvergadering die kort daarop zou gaan plaatsvinden. Daar werd een motie voor 14 euro ingebracht door GroenLinks, SP, PvdA en Nijmegen 50+. De partijen verzoeken het college daarin om bij de landelijke overheid aan te dringen op een minimumloon van 14 euro, om alle gemeentepersoneel minstens 14 euro te gaan betalen en om dat minimumloon voortaan actief in te gaan brengen in alle gesprekken van de gemeente met bedrijven en organisaties die voor haar werken.

Bij het stadhuis in Nijmegen.

De motie werd aangenomen. Alle indieners en de Stadspartij stemden voor. De helft van de Partij voor de Dieren stemde tegen, evenals de rechtse partijen. Wethouder Esselbrugge sprak zich er tegen uit omdat het “tonnen gaat kosten” en de gemeente zou het volgens haar toch al “hartstikke goed” doen.

In Leiden werd ’s avonds voor de tweede keer deze week gekrijt bij uitzendbureaus. Net als vorige keer pleitten de door #Leidenvoor14 aangebrachte leuzen niet alleen voor een minimumloon van 14 euro. Ze richtten zich ook tegen racisme en flexwerk.

Eric Krebbers

Ook bij het stadhuis in Nijmegen.
GroenLinks-raadsleden steunden de actie.
In gesprek met D66-wethouder Esselbrugge.
Nijmegen: jonge activist houdt zijn achterban op de hoogte.
Bij uitzendbureau Werktalent aan de Schipholweg in Leiden: “Minimumloon naar 14 euro”.
Bij uitzendbureau Werktalent aan de Schipholweg in Leiden: “Vast veilig veertien”.
Bij uitzendbureau Proindustry aan de Schipholweg in Leiden.
Bij uitzendbureau Proindustry aan de Schipholweg in Leiden: “Cruciale beroepen beter belonen, minimumloon naar 14 €”.
Bij uitzendbureau Proindustry aan de Schipholweg in Leiden, onder de promosticker “Maak het samen”: “We maken het samen, dan ook eerlijk delen #vroo14”.
Bij uitzendbureau Tempo Team aan de Schipholweg in Leiden: “Stop racisme uitzendbranche”.
Bij uitzendbureau Tempo Team aan de Schipholweg in Leiden: “Fuck Flex”.
Bij uitzendbureau Randstad aan de overkant van de Schipholweg: ook “Fuck Flex”.
Ook bij Randstad: “Minimumloon naar 14 €” en “www.voor14.nl”.
“Stop racisme uitzendbranche”.
Ook bij Randstad.
Bij uitzendbureau Zorgtalent aan het Gangetje, het centrum van Leiden: “Geef zorg € 14 p/u”.
Ook bij Zorgtalent aan het Gangetje: “Zorg verdient meer”.
Aan de overkant bij Zorgtalent.
Ook in het Gangetje voor Zorgtalent.