Op 6 en 8 juni gaan Soedanese vluchtelingen demonstreren bij ‘hun’ asielzoekerscentra

Op initiatief van de Sudanese Refugees Organization (SRO) zullen Soedanese vluchtelingen in asielzoekerscentra overal in het land op dinsdag 6 juni en op donderdag 8 juni vanaf 14:00 uur een protestactie houden. Die actie gaat plaatsvinden bij de ingang van de asielzoekerscentra waar de Soedanezen verblijven, en richt zich tegen het beleid van de IND en tegen de oorlog in Soedan.

“We don’t have any land now. We are homeless. And we deserve residence”, zo omschrijft een lid van de SRO de benarde situatie van Soedanese vluchtelingen die in vluchtelingenkampen al zo lang wachten op een beslissing van de IND op hun asielaanvraag. Ze leven in onveiligheid en bestaansonzekerheid, en hebben een verblijfsvergunning nodig om in Nederland een nieuw leven te kunnen gaan opbouwen.

Op 6 en 8 juni zullen de vluchtelingen bij zoveel mogelijk azc’s een korte protestactie houden van zo’n 10 minuten. Ze zullen twee minuten stil zijn om de slachtoffers van de oorlog in Soedan te herdenken. En ze zullen teksten, spandoeken en actieborden met zich mee te dragen om uiting te geven aan hun protest. Het is de bedoeling dat van alle protesten bij de azc’s foto’s en filmpjes worden gemaakt die kunnen worden opgestuurd naar de SRO. Met dat beeldmateriaal kan de SRO zichtbaar maken hoe zwaar de situatie van Soedanese vluchtelingen is en wat hun wensen en eisen zijn. Soedanezen zonder papieren die niet in een vluchtelingenkamp wonen, kunnen zich bij de actie aansluiten door het azc te bezoeken dat het dichtst bij hun verblijfplaats ligt. Wie solidair wil zijn met de Soedanese vluchtelingen, kan nog steeds deze petitie ondertekenen.

Harry Westerink

Een aantal van de actieborden dat gebruikt gaat worden: