Protesteer tegen de Machiavelli-prijs voor burgemeester Velema van Westerwolde, die vluchtelingen opzettelijk dakloos maakte!

Onlangs werd bekend dat stichting Machiavelli de Machiavelli-prijs heeft toegekend aan burgemeester Jaap Velema, de burgemeester van Westerwolde, waar ook het aanmeldcentrum Ter Apel onder valt. Volgens de stichting zou hij een “opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie” hebben geleverd. Maar volgens MiGreat en Doorbraak heeft Velema juist een immorele wanprestatie geleverd door vluchtelingen bewust en opzettelijk dakloos te maken en te houden.

Hij gaf zelfs opdracht om de tenten die de dakloos gemaakte vluchtelingen nog een beetje beschutting boden, van hen af te pakken. MiGreat en Doorbraak hebben daarover een klacht ingediend bij de Ombudsman. Laat stichting Machiavelli weten dat ook jij, net als MiGreat en Doorbraak, woedend bent over de toekenning van de prijs aan burgemeester Velema!

Hieronder vind je een voorbeeldbrief die je kunt gebruiken om een protestreactie te mailen naar stichting Machiavelli.


Stichting Machiavelli heeft bekend gemaakt dat Jaap Velema, de burgemeester van Westerwolde en de man die tot drie keer toe de opdracht gaf om tenten af te pakken van dakloze vluchtelingen, de Machiavelli-prijs wint. De organisaties MiGreat en Doorbraak veroordelen deze toekenning en de legitimering die dit verschaft aan geweld tegen vluchtelingen. Ik steun MiGreat en Doorbraak met hun protest tegen de toekenning van de prijs aan burgemeester Velema.

MiGreat en Doorbraak waren in de zomer en herfst van 2022 actief op het veld bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Niet de gemeente, de politie of het COA verzorgden daar eten, drinken, kleding en beschutting, maar vrijwilligers van MiGreat, Doorbraak en anderen. De extreme verwaarlozing door de autoriteiten was nog niet genoeg voor burgemeester Velema. Toen vrijwilligers van de twee organisaties tenten uitdeelden, werden die in beslag genomen. Pas maanden later kregen de organisaties de tenten terug, na tussenkomst van een advocaat. De organisaties bleven tenten uitdelen, want ze zagen geen andere manier om mensen in leven te houden in de stromende regen. Daarop ontving een medewerker van MiGreat een dreigbrief van de gemeente: het uitdelen van tenten zou een strafbaar feit zijn, en de hulpverlener riskeerde drie maanden celstraf.

Het is ronduit schokkend om nu in het juryrapport van stichting Machiavelli te lezen dat Velema zich onvermoeibaar in zou zetten voor de belangen van iedereen in zijn gemeente, ook voor de mensen die buiten moesten slapen. Het was deels ook aan hem te wijten dat die mensen buiten moesten slapen, want hij zette al in 2021 druk op het COA om niet meer dan 2.000 vluchtelingen binnen op te vangen. Toen dit er in de zomer van 2022 toe leidde dat honderden vluchtelingen op straat sliepen, besloot hij ook het laatste beetje beschutting dat de organisaties boden af te pakken, zonder alternatieve opvang te bieden.

Een klap in het gezicht van de organisaties, maar ook en vooral in het gezicht van alle mensen die op het veld stonden, soms met kleine baby’s. Zowel voor hulpverleners als voor de vluchtelingen op het veld waren dat traumatische ervaringen. Velema bracht vluchtelingen opzettelijk in gevaar. Er loopt nog steeds een klacht bij de Ombudsman over de mensenrechten die door onder andere Velema zijn geschonden.

Het afpakken van de tenten is uitvoerig besproken en bekritiseerd in de media. Ik kan me dan ook niet voorstellen dat stichting Machiavelli hiervan niet op de hoogte was. Ik veroordeel de toekenning van de prijs aan burgemeester Velema en de legitimering die dit verschaft aan institutioneel geweld tegen vluchtelingen.


Protesteer tegen de toekenning van de Machiavelli-prijs aan burgemeester Velema en stuur een mail naar stichting Machiavelli: info@stichtingmachiavelli.nl.

Harry Westerink