MiGreat en Doorbraak dienen klacht in over in beslag nemen van tenten bij aanmeldcentrum Ter Apel

Tenten voor de vluchtelingen in de nacht van dinsdag 27 op woensdag 28 september (foto: Roos Ykema).

Doorbraak is betrokken bij het ondersteunen van vluchtelingen die zich melden bij het aanmeldcentrum in Ter Apel om asiel aan te vragen, maar daar geen opvang krijgen en buiten het centrum moeten wachten en zelfs slapen. Samen met andere personen en organisaties, waaronder MiGreat, heeft Doorbraak tenten uitgedeeld aan vluchtelingen. Die tenten en andere kampeermiddelen werden vervolgens in beslag genomen door de politie en de Dienst Toezicht en Handhaving. MiGreat en Doorbraak hebben tegen het afpakken van het laatste beetje beschutting dat de vluchtelingen nog hadden, een klacht (pdf) ingediend met hulp van advocaten van Public Interest Ligitation Project (PILP), een onderdeel van het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM). Hieronder de integrale tekst van het persbericht dat vandaag is verstuurd.

MiGreat en Doorbraak dienen, gesteund door advocaten van PILP, een klacht in over (het opdracht geven tot) het afnemen van tenten van mensen die noodgedwongen buiten moesten slapen bij aanmeldcentrum Ter Apel. Volgens hen is het afpakken van tenten van mensen die gedwongen buiten moeten slapen omdat er voor hen geen opvang is, in strijd met mensenrechten en onbehoorlijk.

Sinds in elk geval juli 2022 hebben mensen noodgedwongen een of meerdere nachten, en soms zelfs weken, voor de hekken van het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten doorgebracht. Deze mensen moesten zich daar melden voor de asielprocedure in Nederland, of werden door de autoriteiten naar het centrum gebracht vanuit crisis- en noodopvanglocaties. Door (bewust) falend beleid van de nationale overheid en het COA moesten zij buiten wachten of zelfs slapen, soms ook in de stromende regen. Verschillende individuen en organisaties, waaronder MiGreat en Doorbraak, besloten daarom om op meerdere momenten tenten uit te delen. De lokale overheid bood de groep vluchtelingen geen hulp, maar gaf opdracht aan de politie en de Dienst Toezicht en Handhaving om tenten en andere kampeermiddelen af te nemen. De politie en medewerkers van de Dienst Toezicht en Handhaving hebben daarop meerdere malen het laatste stukje beschutting dat deze mensen hadden, een tent, in beslag genomen. Hierover dienen de organisaties een klacht in bij de politie en bij de gemeente Westerwolde.

Op woensdag 28 september ’s ochtends worden de tenten weer weggehaald door de autoriteiten (foto: Roos Ykema).

Hulpverlener Roos Ykema: “Het is al ongelooflijk dat deze mensen geen fatsoenlijk dak boven hun hoofd krijgen van de Nederlandse overheid. Maar dat de tentjes, die niets meer dan een absoluut minimum aan beschutting bieden, ook nog eens afgepakt worden en dat hulpverleners gearresteerd kunnen worden omdat ze mensen droog en warm proberen te houden – dat is gewoon crimineel. De overheidsinstanties brengen het welzijn, de gezondheid en zelfs de levens van mensen op de vlucht in gevaar.”

De nationale overheid en het COA hebben aan de vluchtelingen die zich moeten melden in Ter Apel geen adequate en menswaardige opvang geboden. Dit is op zichzelf een duidelijke schending van hun mensenrechten en hierover loopt ook een civiele procedure. Ook was hierover, terecht, veel ophef in de samenleving. De situatie de afgelopen maanden voor het aanmeldcentrum in Ter Apel is voor iedereen onwenselijk, maar was voor de mensen in nood onmenselijk. Door het actief en bewust afnemen van tenten, de enige mogelijkheid tot beschutting van deze mensen, werden ze over de rand van wat mensenrechtelijk aanvaardbaar is geduwd. Het actief afpakken van kampeermiddelen, terwijl er geen mogelijkheid tot opvang bestaat, is in strijd met de mensenrechten en internationale verplichtingen van de Nederlandse staat.

Het opdracht geven aan de medewerkers van de politie en van de Dienst Toezicht en Handhaving tot het afnemen van kampeermiddelen van mensen die gedwongen buiten moeten slapen, is in strijd met mensenrechten, onbehoorlijk, disproportioneel, onnodig, onbillijk en onredelijk.

MiGreat

Doorbraak