Vergeten vragen over scholierenrellen Benoordenhout

Aan de voorzitter van de gemeenteraad. Den Haag, 21 september 2016. Betreft: Vergeten vragen scholierenrellen Benoordenhout. Geachte voorzitter, Onder verwijzing naar artikel 30 van het Reglement van Orde en in aanvulling op de vragen van de PVV over de massale scholierenrellen in Benoordenhout wil de fractie van de Haagse Stadspartij de volgende vergeten vragen stellen aan de voorzitter van de gemeenteraad. 1. Bent u met de Haagse Stadspartij van mening dat hier geen sprake is van baldadigheid maar van openlijke geweldpleging door jeugdige testosteronbommen en dat dit keihard moet worden aangepakt? Zo neen, waarom niet? 2. Bent u met de Haagse Stadspartij van mening dat zowel daders als falende ouders op alle mogelijke manieren moeten worden aangepakt, bijvoorbeeld door te korten op de hypotheekrenteaftrek? Zo neen, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen kunnen en zullen er worden genomen? 3. Bestaat er een verband tussen de “Pleur toch op”- uitspraak van de minister-president en de huidige verruwing van omgangsvormen in Benoordenhout? 4. Wat gaat het college er aan doen om verdere radicalisering van lyceum-kakkers in het Benoordenhout in de kiem te smoren? Met vriendelijke groet, Peter Bos

In Vergeten vragen over scholierenrellen Benoordenhout (Haagsestadspartij)