Vloerwerk: “samen bij de baas op bezoek gaan en een eis stellen”

Logo.
Logo.

Het praatje van Vloerwerk, gisteren vooraf aan het blok van baanlozen en flexwerkers tijdens de 1 mei-demonstratie van de FNV in Amsterdam.

Wij zijn Vloerwerk, een groeiende groep werkers uit allerlei sectoren. Wij komen in actie wanneer een van ons op zijn of haar werk in de problemen komt. Wij en de mensen om ons heen hebben regelmatig te maken gehad met misstanden op het werk. Dit gaat om uitbuiting, pesterijen en intimidatie op de werkvloer, het ontduiken van cao’s en arbeidswetgeving, contractbreuk of zelfs het ontbreken van contracten.

Wij hebben zelf gemerkt dat je in je eentje weinig kunt bereiken. Vooral nu in tijden van steeds meer flexibilisering hebben wij elkaar daardoor hard nodig. Daarom hebben we ons georganiseerd. Wij streven naar meer solidariteit onder werkers, en willen gewoon dat iedereen het loon en het respect krijgt waar ze recht op hebben. Onder fatsoenlijke werkomstandigheden.

Wanneer dat niet zo is, bedenken we samen met degene die het probleem heeft hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Dit doen we bijvoorbeeld door samen met hem of haar bij de baas op bezoek te gaan en gezamenlijk een eis te stellen. Zo hebben wij voor een kok die door een restaurant onterecht met lege handen op straat werd gezet toch een forse ontslagvergoeding binnengesleept.

Een ander middel is het openbaar maken van misstanden. Dit hebben we gedaan bij Colak BV, een keten van acht café’s hier in Amsterdam. Nadat een van ons haar werkervaring deelde in een stuk op onze website, kregen we een stortvloed van reacties van tientallen andere mensen die daar hebben gewerkt. Daar zaten schokkende verhalen tussen, zoals dat van een medewerkster die tijdens haar werk werd aangerand en ondanks deze traumatische ervaring toch door moest werken. Of een medewerker die ondanks zijn ziekmelding te horen kreeg dat de kosten van zijn afwezigheid op hem verhaald zouden worden. Vakantiegeld en vakantiedagen bleken structureel niet te worden uitbetaald bij het einde van je contract.

Dit, en nog veel meer, valt te lezen op onze website. De misstanden bij de horecaketen werden opgepikt door de media. En, nog veel belangrijker, ook door de mensen die daar nu werken. Dat hebben we ook bereikt door met flyers langs alle café’s van Colak te gaan. Op veel plekken kregen we een warm welkom. De werkers van Colak weten nu dat wij er voor hen zijn als ze in de problemen komen. En dat ze net als elke andere werker gewoon recht hebben op vakantiegeld en -uren.

Het aantal misstanden op de werkvloer is groot. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor de horeca. Ook in andere sectoren hebben we hier veel ervaring mee, en horen we nog meer verhalen. Verhalen van mensen die soms diep geraakt worden in hun bestaanszekerheid. Met Vloerwerk verzekeren we onszelf van steun als we in de problemen komen op het werk, en proberen we anderen in dezelfde situatie ook te helpen. De enige voorwaarde voor onze steun als je in de problemen komt, is dat je zelf ook anderen ondersteunt als zij in de problemen komen.

Dus heb jij problemen op je werk, wil je zeker zijn van onze steun als je in de problemen komt of wil je gewoon graag anderen hiermee helpen? Sluit je aan bij Vloerwerk, want samen staan we sterk!

Vloerwerk