Waarom is Wilders niet woedend om katholiek kindermisbruik?

Ratzinger wist van kindermisbruik, maar zweeg erover
PVV-leider Geert Wilders noemt Mohammed “een pedofiel” en hij gaat graag tekeer tegen homohaat bij moslims. Maar over katholiek kindermisbruik en uitsluiting van homo’s door de katholieke kerk hoor je hem niet.

Zoals alle grote religies is ook het christendom in essentie patriarchaal. Eeuwenlang hebben de katholieke en protestantse kerk vrouwen en homo’s onderdrukt, anders- en ongelovigen vervolgd, velen zwaar belast met schuld- en minderwaardigheidsgevoelens, autoritaire en hiërarchische machtsverhoudingen gecreëerd en in stand gehouden, en de ideologie verspreid dat lust en het lichamelijke vies en zondig zijn. In de rooms-katholieke kerk woekert patriarchale repressie, ook in de vorm van seksueel geweld, nog volop voort.

Onlangs verklaarde een priester tijdens een kerkdienst in Den Bosch dat de communie alleen kan worden uitgereikt aan mensen “met de juiste seksuele beleving”. Homo’s zouden zondig zijn, niet “in eenheid en overeenstemming leven met Christus en de kerk”, en daarom geen hostie mogen ontvangen. Het Vaticaan wijst “praktiserende homoseksualiteit” af. Nog veel schokkender is het massale seksuele misbruik waaraan talloze priesters en andere medewerkers van de katholieke kerk zich schuldig hebben gemaakt. Geestelijken overal ter wereld blijken zich jarenlang ongestraft te hebben kunnen vergrijpen aan kinderen, zo kwam recentelijk aan het licht.

Wie dat allemaal tot zich laat doordringen, moet het toch wel opvallen hoe muisstil de anders moord en brand schreeuwende Wilders zich houdt als het gaat om deze affaires. Telkens als een orthodoxe imam homo’s beledigt, telkens als ergens een Marokkaans-Nederlandse jongen op straat een homo bedreigt, is Wilders er – terecht – als de kippen bij om er schande van te spreken. Maar hij zwijgt in alle talen als geestelijken van een andere godsdienst dan de in zijn ogen zo verderfelijke islam, homo's uitsluiten en kinderen seksueel misbruiken. Dat past immers niet in zijn straatje. Het christendom zou namelijk aan de basis staan van “onze” cultuur, “onze” hoogstaande normen en waarden. En “wij” zouden nu eenmaal goed, democratisch en vrijheidslievend zijn. Wilders zegt op te komen voor homo- en vrouwenrechten, maar misbruikt emancipatiestrijd door voortdurend de islam af te zeiken en over de ruggen van moslims zieltjes te winnen.

Wilders noemt de profeet Mohammed stelselmatig “een pedofiel”. Net als over Jezus doen over Mohammed allerlei halve waarheden, mythen en verzinsels de ronde. We zullen waarschijnlijk nooit precies te weten komen wat er zoveel eeuwen terug rond deze personen allemaal is gebeurd. Het is niet eens zeker of Jezus en Mohammed wel echt hebben bestaan. Wat we wel zeker weten is dat seksueel misbruik van kinderen binnen de katholieke kerk in de moderne tijd op grote schaal is voorgekomen. Hoog tijd dat rechts-populistisch denkende “autochtonen” zich daar eens druk om maken, in plaats van achter raaskallende volksmenners en oplichters aan te lopen die de samenleving verzieken met hun verdeel- en heersstrategieën.

Harry Westerink