We worden allemaal beduveld

In het decembernummer van Spanning, het blad van het wetenschappelijk bureau van de SP, staat een twee pagina’s lang interview met Seth Lievense, coördinator van de beweging Zeitgeist Nederland. Dit nummer van Spanning staat in het teken van democratisering van de economie – maar de ideeën van Zeitgeist zijn uit economisch oogpunt absurd en ook niet democratisch.

Alex de Jong
In We worden allemaal beduveld (Grenzeloos.org)