10 mei, Den Haag: discussie “De aangekondigde, toch onverwachte oorlog in mijn land”

Bij het protest tegen de Russische invasie in Amsterdam op 27 februari. (Foto: Jan Kees Helms)

“De invasie door Rusland kwam niet als verrassing na de oorlogen in Tsjetsjenië, Transnistrië, Georgië, de Krim en Oost-Oekraïne. Sergii zag dit aankomen, zeker na de Oranje-revolutie en de Maidan-opstand. Oekraïne heeft zich – met name in de steden – sterk ontwikkeld, terwijl Rusland wegzakt in revanchisme, in de greep van een allesoverheersende repressieve staat”, aldus de aankondiging (pdf).

Spreker is Sergii Shevchenko, afkomstig “uit Kharkiv. Hij werkt in de IT en woont nu vijf jaar in Den Haag met zijn partner, die uit de Krim afkomstig is. Hij zet zich nu in als vrijwilliger en stuurt humanitaire hulp en beschermingsmiddelen naar Oekraïne.”

Dinsdag 10 mei
Vanaf 20:00 uur
Grand Café Utopie
Waldeck Pyrmontkade 116, Den Haag

Deze discussie maakt onderdeel uit van het programma “Kruitvak Oekraïne – een reeks discussies over de oorlog. In april en mei organiseert politiek-cultureel Grand café Utopie – in samenwerking met de Haagse Mug – een aantal discussie-avonden over de oorlog in Oekraïne. Met sprekers uit binnen- en buitenland buigen we ons over de vraag wat die oorlog met oude zekerheden doet. Met de Russische invasie in Oekraïne op 24 februari lijkt de wereld een andere te zijn geworden. Hete oorlogen – al dan niet uitgevochten mét Europese troepen en wapens – waren een ver-van-ons-bed show en oorlogsvluchtelingen op zoek naar bescherming werden vaak met alle middelen geweerd. Ook werd de klassieke militaire verdediging sterk afgebouwd; deze werd omgebouwd voor interventieoorlogen. Nu is het Russische leger met een imperialistische retoriek uit de oude doos een buurland binnengevallen en richt daar onvoorstelbaar leed aan. Terwijl vele Oekraïniers zichzelf en hun land verdedigen, vluchten anderen hals-over-kop en kunnen daarbij rekenen op solidaire ondersteuning door Europeanen. Onderwijl nemen het oorlogsgeweld en de chaos in Oekraïne toe. Wat gisteren nog onomstotelijk zeker leek, blijkt vandaag op losse schroeven te staan: vrije handel, aanvoer van energie en brandstoffen, geldigheid van internationale afspraken, het Europese migratiebeleid, voorrang van samenwerking en diplomatie boven machtspolitiek en militaire geweld. Zelfs de dreiging van een kernoorlog hangt weer als een zwaard van Damocles boven Europa. Duizend-en-één vragen dringen zich op.

  • Wat betekent de oorlog voor de opvang van vluchtelingen in Europa en Nederland?
  • Verschilt deze oorlog van die in bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan of Jemen?
  • Wat doet de oorlog met opvattingen over anti-militarisme, pacifisme en mensenrechten?
  • Zijn wapenleveranties wel of niet toelaatbaar, en waarom?
  • Leidt de oorlog hier tot desoriëntatie en sprakeloosheid of juist tot actie en inzet?
  • Welke gevolgen heeft de oorlog voor het grondstoffen-, energie- en klimaatbeleid?
  • Welke beelden en stemmen, verhalen en concepten presenteren (sociale) media en politiek over deze oorlog?

De Haagse Mug en Grand Café Utopie willen met de reeks Kruitvat Oekraïne ruimte maken voor deze, en andere vragen. Kom en praat mee.”

Eric Krebbers