Dekoloniaal anti-racistisch blok bij de klimaatmars van 19 juni in Rotterdam

De nationale klimaatmars van dit jaar zal voor het eerst een dekoloniaal anti-racistisch blok hebben. Nadat we een aantal keer een blok tegen klimaatracisme hebben georganiseerd op de jaarlijkse anti-racisme demonstratie, hebben we nu de capaciteit om ons eigen geluid bij de klimaatmars te laten horen. Als organisator van dit blok wil ik een aantal gedachten delen over het belang van het centreren van en luisteren naar onze stemmen. Niet alleen voor politici, maar ook voor de groene beweging in Nederland.

Meld je aan als individu of groep, vul dit formulier in!

Het probleem

Verdedigers van de aarde en beschermers van water zijn al eeuwenlang hoofdzakelijk Inheemse gemeenschappen en andere gekoloniseerde groepen. Want zij begrepen al lang voordat het klimaat veranderde dat racisme en het koloniale stelen van land levens en levensonderhoud bedreigen. Mensen van kleur hebben zich altijd verzet tegen de witte suprematie en menselijke suprematie die de kern vormen van een verwoestende cultuur en een beleid van het kapot maken van landschappen, allemaal om zoveel mogelijk geld en macht toe te eigenen. Ons gevecht voor het recht om te ademen is een gevecht tegen zowel politiegeweld als tegen disproportionele luchtvervuiling in buurten waar veel mensen van kleur leven. Dit gevecht tegen suprematiecultuur is niet alleen een gevecht voor gemarginaliseerde mensen van kleur, maar voor iedereen die wegwerpbaar is volgens de suprematiecultuur: #endfemicide, #nonationalism, #stopableism, #economicjusticenow.

Weet je niet zeker hoe witte suprematie schade berokkent in een wereld met een veranderd klimaat?

1. Zie deze video van Black Lives Matter UK over vervuiling bij vliegvelden.

2. Lees dit artikel van Oneworld over luchtvervuiling in Nederland.

3. Lees dit artikel van de BBC over hittegolven die buurten met veel mensen van kleur harder raakt (door het gebrek aan parken en bomen die lokaal voor afkoeling zorgen).

Europa is historisch gezien een drijvende kracht achter de klimaatcrisis en heeft een klimaatschuld. Onthoud dat de link tussen broeikasgassen en industriële productie gebaseerd op fossiele brandstoffen al gelegd werd door Arhenius in 1896. En Inheemse mensen hebben zich al voor die tijd uitgesproken over hoe kolonialisme een cultuur van de dood bracht. Denk aan Luther Standing Bear.

De strijd

Als we vechten voor dekoloniale klimaatrechtvaardigheid, betekent dat dat we ons richten op het ontmantelen van alle culturen van suprematie, die al het leven dat als ‘Ander’ is gemarkeerd zien als klaar voor uitbuiting en opofferingszones. Onze levens, het water, het land, en al onze relaties zijn heilig – Inheemse kosmologieën begrijpen dat en pleiten voor actie op basis van het herstellen of beschermen van goede relaties. We moeten erkennen dat degenen die de langste geschiedenis hebben van het beschermen van het Web van het Leven (dat wat westerse mensen natuur noemen) leidend moeten zijn in de strijd tegen klimaatverandering. Maar racisme zorgt ervoor dat vijfduizend Inheemse volken niet gerepresenteerd worden tijdens de Klimaattoppen van de Verenigde Naties. Racisme zorgt ervoor dat de behoeften van het globale zuiden en geracialiseerde gemeenschappen genegeerd worden op klimaattoppen.

*** Inheemse mensen maken maar vijf procent uit van de wereldbevolking, maar tachtig procent van de resterende wereldwijde biodiversiteit bevindt zich op het land waar zij op leven en dat ze beschermen. ***

Krachten verenigen

In Nederland zijn er velen van ons die zich inzetten tegen verschillende vormen van racisme en koloniale educatie en cultuur. Met zoveel racistische politiek en cultuur voelt het klimaat voor veel mensen te groot en te overweldigend om er ook mee aan de slag te gaan. Maar de twee zijn intrinsiek verbonden! En we weten dat als dekoloniale activisten niet vooraan staan in de strijd voor klimaatrechtvaardigheid, het zal resulteren in meer beleid dat nog meer dood en verderf brengt in onze gemeenschappen, net zoals het dat de afgelopen paar eeuwen heeft gedaan.

Drie voorbeelden

1. Al tientallen jaren negeren Europa en de VS de klimaatschuld die ze hebben aan de rest van de wereld.

2. Rutte bepleit massavernietigingsklimaatbeleid: “Dit (de klimaataanpak) kan voor Nederland zijn, wat de defensiesector is voor Israël en Amerika. Namelijk zo’n aanjager van innovatie en economische groei.” Voor het gemak vergeet hij dat het leger van de VS de grootste vervuiler ter wereld is (evenveel als honderd landen samen) en dat beide voorbeelden die hij aanhaalt tot koloniale dood en destructie hebben geleid, voor de ecologie van de aarde en voor aardbewoners. We moeten onthouden dat “innovatie” ten koste van het Web van het Leven en “economische groei” precies zijn wat deze crisis in eerste instantie mogelijk gemaakt heeft, en ze hebben afschuwelijke wortels.

3. Op de Nederlandse Climate Adaptation Summit worden klimaatmisdaden gevierd door het prijzen van Unilevers geweldige leiderschap. Terwijl zij hun macht opgebouwd hebben door het stelen van natuurlijke hulpbronnen en door slavernij in Congo, en tot op de dag van vandaag vechten gemeenschappen in Zuidoost-Azië tegen het stelen van land en tegen mensenrechtenschendingen.

We moeten iets doen aan de huidige situatie waarin Nederland 7,3 keer zijn landoppervlak gebruikt en dus een onevenredig grote claim legt op andere landschappen. Overshooting (overschrijding) is koloniaal.

Nederland faalt ook in het inlossen van zijn historische schuld aan de Caribische eilanden, die nu al lijden aan klimaatontwrichting. (Meer over klimaatracisme en de Caraïben)

De klimaatmars op 19 juni in Rotterdam

“No single issue lives. No single issue struggles. Connect the dots. Together we are stronger.” We zullen leuzen roepen en banners meedragen die laten zien hoe de klimaatcrisis een koloniale crisis is met dekoloniale oplossingen. Het zal een oefening zijn in samen-zijn en in ons verdedigen tegen wit/mannelijk/cis/hetero/menselijk/ablebodied suprematisch klimaatbestuur. We moeten breken met een politiek die onze gemeenschappen verwoest en afbreekt, en bouwen aan sterkere vormen van solidariteit om de storm te doorstaan.

Wil je meedoen aan het dekoloniale blok?

Zelfs als je niet aan de mars mee kan doen, zijn er manieren om te helpen. Vul dit formulier in en doe mee op een manier die past bij jouw capaciteiten.

Groepen die meedoen aan het dekoloniale blok: Aralez, Free West Papua, Code Rood, Aseed, Doorbraak.

Meer dekoloniale stemmen over het klimaat: bekijk de video “Why protest”.

Meer informatie over de mars zelf.

Chihiro Geuzenbroek

(Dit is een geautoriseerde vertaling van het artikel “Decolonial Antiracist Bloc Rotterdam“.)