12 december, Amsterdam: #Amsterdamvoor14 in actie bij Miljonairsfair

Afgelopen woensdag verscheen een vernietigend rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau over de mislukte Participatiewet. Staatssecretaris Van Ark reageerde daarop door nog meer dwang en verplichtingen aan te kondigen. De verplichte tegenprestatie die zij wil is in feite dwangarbeid, verboden door internationale verdragen. Op 12 december voeren wij in het kader van de beweging #samenvoor14 actie bij de Miljonairsfair, waar de rijken van Nederland samenkomen. Wij willen de schrijnende tegenstelling tussen arm en rijk in beeld brengen. Staatssecretaris Van Ark van de VVD wil de armen bestrijden in plaats van de armoede, en de rijken rijker laten worden. Wij willen niet dat de armen bestreden worden, maar dat de rijkdom wordt herverdeeld. De staatssecretaris wil dat wij participeren. Dat gaan we doen! Door actie te voeren bij de Miljonairsfair op donderdag 12 december in Amsterdam.

Donderdag 12 december
Verzamelen 19:30 uur
Station Amsterdam RAI

We verzamelen met alle groepen die meedoen om 19:45 uur bij station RAI Amsterdam. Daar verdelen we borden, vlaggen etcetera. Rond 20:00 uur lopen we dan in mars richting de Rode Loper van de Miljonairsfair. Wij hebben een eigen rode loper bij ons, die we daar dan op de parkeerplaats uitrollen – en we houden ons eigen feestje! Alle groepen komen over de loper heen en één iemand gaat de vraag beantwoorden: “Waarom staan wij op Voor 14”?

Vervolgens vervolgen we onze weg naar het Scheldeplein, waar we met een aantal sprekers, een officieel startschot en een groepsfoto de campagne #Amsterdamvoor14 aftrappen. Tegen 21:00 uur zullen wij klaar zijn met de manifestatie. Vervoer wordt de komende twee weken geregeld. We gaan dus verschillende opstapplekken maken waar mensen in een bus kunnen stappen en waar ze ook weer worden afgezet. Wanneer men op eigen vervoer naar station RAI wilt komen, dan kan dat natuurlijk ook!

In verschillende steden wordt in december actie gevoerd voor verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. De acties zijn deel van de beweging #samenvoor14. Op zaterdag 14 december wordt een mars door het centrum van Leiden gehouden voor een minimumloon van 14 euro. Vanaf 14:00 uur. Stationsplein, Leiden.

Piet van der Lende


Code Rood roept ook op voor deze demonstratie:

We hebben een paar posters gemaakt voor het FNV Vakbond Startschot “Voor14 – Amsterdam” protest bij de opening van de Miljonairsfair morgenavond, bij de RAI in Amsterdam.

Met 50.000 vierkante meter wordt met trots verteld dat dit “de grootste luxebeurs ter wereld” is. De plek waar de superrijken hun onhoudbare en op uitbuiting gebaseerde leven mogen vieren, terwijl de planeet in brand staat en gewone mensen het steeds zwaarder hebben. Omdat er geen geld meer zou zijn voor fundamentele rechten als een waardig pensioen, goed salaris, gezondheidszorg, onderwijs en betaalbaar openbaar vervoer.

Terwijl het vermogen van de rijkste 500 Nederlanders vorig jaar volgens de Quote500 met 18 miljard euro toenam, tot 180 miljard! De armste van deze 500 rijkste Nederlanders ‘bezit’ alsnog 88 miljoen euro. Terwijl Ben van Beurden, de CEO van Shell, zijn inkomen vorig jaar zag toenemen van 8,9 miljoen euro naar 20,1 miljoen euro. Dat is 55.000 euro per dag.

En dan zijn er nog meer dan 100.000 andere miljonairs in het land volgens het CBS. Samen bezit deze rijkste 1 procent van de bevolking 345 miljard euro (waarde van woningen/hypotheken niet meegerekend). Op wereldschaal is deze extreme ongelijkheid nog vele malen erger.

Er is dus geld genoeg om een rechtvaardige transitie te bekostigen, en dit is waar we het moeten halen. ✊ Dus… wie komt er ook morgen? 😁