16 oktober, Nijmegen: brede actiebijeenkomst voor minimumloon van 14 euro

“Op woensdag 16 oktober is er een actiebijeenkomst in het vakbondshuis rondom de campagne voor een hoger minimumloon in Nederland: #SamenVoor14. Heb jij een baan met minimumloon of daar net boven? Of zit je in een uitkering? Krijg je AOW? Heb je het idee dat de boodschappen steeds duurder worden, maar je inkomen niet meegroeit? Terwijl de regering zegt dat de crisis voorbij is…. Twee miljoen mensen voelen op dit moment niets van de economische groei. Sterker nog, hun inkomen is in de afgelopen veertig jaar twintig procent minder waard geworden! En dat terwijl de winsten van grote bedrijven groter en groter worden. Nederland is gigantisch rijk. Die rijkdom gaan we eerlijker verdelen. Het minimumloon moet daarom om te beginnen naar 14 euro per uur. Daarmee stijgt ook het inkomen van mensen met een uitkering en AOW”, aldus de oproep.

Woensdag 16 oktober
Van 19:30 tot 21:00 uur (inloop 19:00 uur)
Steenbokstraat 84, Nijmegen
Facebook

Meer over de campagne lees je op de website en de Facebook-pagina van de landelijke campagne en hier op de Doorbraak-website.

De tekst van de Nijmeegse oproep gaat verder: “Door eerst lokaal steun op te bouwen, kunnen we daarna de krachten bundelen en bij de landelijke overheid erop aandringen dat het minimumloon daadwerkelijk verhoogd moet gaan worden. En dat is goed voor iedereen die het niet al te breed heeft, ongeacht leeftijd, geslacht, achtergrond of gezondheid. We moeten samen een vuist maken. Iedereen die dat wil kan bijdragen, in zijn of haar stad of regio. Ook in Nijmegen! Op deze actiebijeenkomst wordt de campagne (kort) toegelicht en is er ruimte voor vragen. Daarna gaan we bedenken wat er in Nijmegen gedaan kan worden om te zorgen dat het minimumloon omhoog gaat. En wie dat wil, kan gelijk aan de slag met elkaar!”

Eric Krebbers