#Samenvoor14 campagne van start gegaan voor verhoging van het minimumloon

De FNV heeft het initiatief genomen tot een campagne en de opbouw van een sociale beweging om het wettelijk minimumloon van 9,82 euro bij een 38-urige werkweek te verhogen naar 14 euro. De campagne ging gistermiddag van start in Rotterdam-Zuid. Demonstranten verzamelden zich op het Afrikaanderplein, midden in een van de armste wijken van ons land. Zij trokken naar de Kop van Zuid, waar ze een monument met het cijfer 14 onthulden bij een bouwplaats waar het duurste appartement van Nederland zal worden gebouwd. De bouw gaat 15 tot 20 miljoen euro kosten.

De actievoerders ageerden tegen de groeiende ongelijkheid tussen arm en rijk in Nederland, die ze willen gaan aanpakken. Het minimumloon, waar zo’n half miljoen werknemers voor moeten werken, is de afgelopen decennia sterk achtergebleven bij de reële stijging van de gemiddelde lonen. Bijna 2 miljoen mensen zitten onder 130 procent van het minimumloon. Omdat dat minimumloon al jarenlang nauwelijks stijgt, blijven ook de AOW en de bijstandsuitkeringen achter. Want deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk minimumloon. Als het minimumloon stijgt, dan gaan ook de uitkeringen omhoog. De stijging van het wettelijk minimumloon naar 14 euro moet de onrechtvaardigheid dat de armen steeds armer worden en de rijker steeds rijker, in elk geval voor een deel compenseren.

De campagne gaat enkele jaren duren. Het onderwerp moet in 2021, het jaar van de Tweede Kamer-verkiezingen, op de agenda staan en daarna moet het minimumloon van 14 euro worden ingevoerd. Het is uitdrukkelijk de bedoeling dat het niet alleen een FNV-campagne wordt. Op basis van het principe van “community-organizing” gaan actievoerders in verschillende steden de buurten in om huis aan huis met mensen te praten. Er worden comité’s opgericht van leden en niet-leden van de FNV, die behalve meedoen aan de campagne vanuit de nieuwe organisatiestructuren ook problemen dichtbij huis, in de lokale gemeenschappen en de buurten, aan de orde kunnen stellen. En kijk: diverse economen zeggen in NRC-Handelsblad al dat de verhoging van het wettelijk minimumloon een goed idee is.

Piet van der Lende

(Dit artikel verscheen eerder op de website van de Bijstandsbond.)