Naar een intersectioneler Zwart activisme

Ondanks de pretentie dat deze organisaties voor de vrijheid van alle Zwarte mensen strijden, blijkt keer op keer het tegenovergestelde uit hun retoriek, hun interne organisatie en evenementen die zij organiseren. Hoewel het misschien niet de intentie is van deze organisaties, richten hun acties zich vaak op de verheffing van de Zwarte, cisgender, heteroseksuele man ten koste van andere groepen. Zwarte vrouwen, LGBTQIA, personen in een lage sociaal-economisch klasse, ongedocumenteerde personen en niet-menselijke dieren worden door de leiders van Zwarte anti-racisme organisaties volgens dezelfde patriarchale, kapitalistische maatstaven beoordeeld die Witte suprematie ook hanteert. Wij reageren op deze ontwikkelingen binnen de Zwarte anti-racisme en anti-Zwarte Piet bewegingen als Zwarte vrouwen en als activisten die intersectionaliteit centraal stellen in ons activisme. We zijn bezorgd over het effect dat de retoriek van deze groepen zal hebben op Zwarte personen die ermee in aanraking komen en met name de manier waarop seksisme, homofobie, transfobie, validisme (de marginalisatie van disabled personen), soortisme (de onderdrukking van niet-menselijke dieren) en klassisme worden gereproduceerd door de leiders van deze organisaties. Dit stuk is daarom direct gericht aan Zwarte anti-racisme organisaties in Nederland en Zwarte mensen die bewust willen worden van hoe anti-Zwart racisme werkt en zich verhoudt tot andere vormen van onderdrukking. Dit is ons primaire publiek. We hopen dat niet-Zwarte lezers dit stuk ook informatief zullen vinden. We zijn ervan overtuigd dat de strijd tegen racisme deel moet uitmaken van een bredere strijd tegen alle vormen van onderdrukking. We nemen hiermee niet een luxepositie in. Op dit moment wordt letterlijk geweld tegen Zwarte vrouwen geageerd door high profile sprekers als Umar Johnson en Tariq Nasheed, die door invloedrijke anti-racisme organisaties zijn uitgenodigd. Verbaal geweld tegen Zwarte vrouwen, waaronder een van de schrijvers van dit stuk, wordt vaak door leden van Zwarte anti-racisme groepen gepleegd. De situatie is urgent.

Ramona Sno en Hodan Warsame in Naar een intersectioneler Zwart activisme (Dis/content)