Categorie: Racisme

Er kan alleen een intersectionele strijd tegen klimaatverandering zijn

In de klimaatbeweging is het bewustzijn over de relatie klimaat en racisme (en andere vormen van onderdrukking) gegroeid. Maar sommige klimaatactivisten willen klimaat en racisme scheiden. Ze zijn bang dat de strijd tegen klimaatverandering verzwakt wordt door racisme erbij te halen. Ze zijn bang dat anti-racisme nieuwe mensen van de klimaatbeweging afschrikt. Deze argumenten komen, denk ik, voort uit dat

Verder lezen Reageren?

Kick Out Zwarte (en Grijze) Piet: fifty shades of NEE!

Verschillende gemeenten en intochtcomités zeggen Zwarte Piet in de ban te doen. In werkelijkheid komt er voor de racistische karikatuur een ‘blackface light’-variant in de plaats, zoals de Grijze Piet. Verschillende gemeenten en intochtcomités zien een goede polderoplossing in deze lichte variant. Vaak behoudt ook de Grijze Piet rode lippen en een ‘afro’ pruik en past deze variant perfect in

Verder lezen Reageren?

Op weg naar de crematie van zijn oma wordt Brailey in zijn gezicht geschopt door een boa van de NS

Een moment later voelt Brailey hoe twee boa’s hem vastpakken. Eentje links, eentje rechts. Scheldend stribbelt Brailey tegen. Hij zet zijn voet naast de uitgang om te voorkomen dat de boa’s hem de trein uitwerken. Het is kansloos. De mannen zijn veel sterker dan Brailey. Met gemak tillen ze hem op, alsof ze hem besturen. Op het perron komt Brailey

Verder lezen Reageren?

Agenten betrokken bij dood Tomy Holten niet vervolgd

Volgens het OM is Tomy overleden na een overdosis drugs: er is een “dodelijke concentratie amfetamine” aangetroffen. Zijn gedrag vertoonde, volgens het OM, alle kenmerken van een geëxciteerd delier. Het OM omschrijft dit als een hevige, regelmatig fataal verlopende reactie op drugs. Volgens onderzoekers van persbureau Reuters is “excited delirium” een internationaal niet-erkende en omstreden doodsoorzaak. Zie onze toelichting hier.

Verder lezen Reageren?

30 oktober, Leiden: Singelparkprotest tegen racisme (UITGESTELD WEGENS CORONA)

“Vrijdag 30 oktober organiseren wij een manifestatie tegen racisme in het Singelpark. Wij richten ons daarbij specifiek op leerlingen en scholen. Het onderwijs is dé plek waar structurele verandering en bewustwording vorm kan krijgen. Met de manifestatie willen we een breed draagvlak creëren op Leidse scholen, mbo, hbo en universiteit en vanuit de jeugd een boodschap meegeven aan de samenleving”,

Verder lezen Reageren?

Gejuich in Nederland in 1965 na half miljoen vermoorde Indonesiërs

Meer dan een half miljoen doden was een acceptabele prijs om Indonesië te “redden van het communisme”, zo vonden ook Nederlandse commentatoren. Dieptepunt was een commentaar in De Telegraaf van Leonhard Huizinga (zoon van de historicus). Deze schreef in augustus 1966 dat de “massa-executies meer als een geweldig zoenoffer” dan als een een “wraakoefening” gezien moesten worden. Daarom zat voor

Verder lezen Reageren?

Wetsvoorstel: altijd celstraf voor verzet tegen politie, ook als die ‘onrechtmatig’ optreedt #BlackLivesMatter

De minister stelt voor altijd celstraf op te leggen als een medewerker met een publieke taak te maken krijgt met enige vorm van mishandeling. Te verwachten is dat de rechter in veel gevallen zal volstaan met een uiterst korte celstraf gekoppeld aan een taakstraf. Een puur symbolische maatregel die voor de gepleegde agressie weinig effect zal hebben. Als een zwarte

Verder lezen Reageren?

Overheid, houd niet langer de Grijze Wolven een hand boven het hoofd!

Begin februari publiceerden we het rapport “De hand van de overheid voedt nog altijd de Grijze Wolven”. Daarin deden we gedetailleerd uit de doeken hoe tien gemeenten tussen 2013 en 2018 Turkse extreem-rechtse organisaties hebben gesubsidieerd of anderszins materieel, financieel of facilitair hebben ondersteund. In Den Haag, Nijmegen en Beverwijk en in de Tweede Kamer zijn daarop schriftelijke vragen gesteld.

Verder lezen Reageren?

Nor Zartonk: nee tegen de oorlog in de Kaukasus, vrede nu!

Een verklaring over de oorlog in Nagorno-Karabach door Nor Zartonk (Opnieuw Ontwaken), een radicaal-linkse Armeense basisorganisatie in Turkije. De oorlog in Artsakh (Nagorno-Karabach) duurt al bijna 30 jaar. In die periode van het staakt-het-vuren hebben diplomatieke inspanningen geen vrede kunnen brengen. Dit probleem, gelegen in de zuidelijke Kaukasus, is weer aan de oppervlakte gekomen door de derde partijen die belangen

Verder lezen Reageren?