24 mei, Amsterdam: presentatie van boek “De frontlinie” en benefiet voor Bond Precaire Woonvormen

Bond Precaire Woonvormen.
Bond Precaire Woonvormen.

Op 24 mei vindt in Amsterdam de presentatie plaats van het nieuwe boek “De frontlinie”, met aansluitend een benefiet voor de Bond Precaire Woonvormen (BPW), een belangenorganisatie van en voor flexhuurders. De bijeenkomst staat in het teken van het verzet tegen de neo-liberale stad.


Boekpresentatie en benefiet
Woensdag 24 mei
Vanaf 20:00 uur
Het Spinhuis
Singel 165-a
Amsterdam
Facebook

Het boek “De frontlinie” is samengesteld door Roel Griffioen, die eerder met BPW-medewerker Abel Heijkamp de workshop “Politiseer je bestaansonzekerheid” organiseerde en ook meewerkte aan “Alles flex?”, een documentaire van Heijkamp en Julij Borštnik. In het boek komt de relatie aan de orde “tussen nieuwe ontwikkelingen in het cultuurbeleid en de gentrificatiepolitiek die de Nederlandse steden steeds duurder en ontoegankelijker maakt”, aldus de oproep voor de bijeenkomst. “Wat is de functie van goedkoop gefabriceerde creativiteit in een politiek-economisch systeem dat bestaansonzekerheid creëert en oogst, een stedelijk beleid dat gentrificatie stimuleert, een cultuurbeleid dat ‘nuttige’ kunst aanmoedigt, en een woonbeleid dat wonen onzekerder maakt?” “De frontlinie” bevat onder meer een bijdrage van Isabell Lorey, die eerder het boek “Het regeren van precairen” schreef.

Harry Westerink