25 maart: discussie over organizing in Den Bosch

Logo van actiekantine Knoflook

“Is it an airplane, is it superman? No, it is an organizer!” Onder dat motto en op uitnodiging van het collectief Inlichtingendienst houden twee Doorbraak-leden een inleiding over organizing, waarna een discussie met de aanwezigen volgt.

Discussiebijeenkomst
Vrijdag 25 maart vanaf 20:30 uur
Actiekantine Knoflook, Havendijk 1-3, Den Bosch

Uit de aankondiging van Inlichtingendienst: “Na de succesvolle acties van de schoonmakers is Doorbraak de methode van organizing verder aan het uitdiepen. Niet alleen op de werkvloer zou deze methode haar nut hebben bewezen. Ook op andere plekken in de samenleving kan men met deze methode uit de voeten. Organizing is een model dat over is komen waaien uit de Amerikaanse arbeidersbeweging. Het is geen tovermiddel, maar biedt wel aanknopingspunten om mensen aan de maatschappelijke onderkant bijeen te brengen en in actie te laten komen tegen onrecht en onderdrukking. De groep van actieve mensen in Den Bosch blijft al jaren even groot en we slagen er onvoldoende in om nieuwe mensen erbij te betrekken. Deze avond willen we daarom nagaan of dit organizing-model ons wat handvaten kan aanreiken om dit probleem te tackelen. Hoe kunnen we de groep intern versterken? Hoe krijgen we nieuwe mensen betrokken bij onze groep? Dat zijn de sleutelvragen waarop we een antwoord willen zoeken tijdens deze Inlichtingendienst-bijeenkomst.”

Voor meer informatie over organizing, lees onder meer:
Leren van community en union organizing
“We moeten heel doelgericht mensen gaan organiseren”
Een verslag van een London Citizens-training
Werken aan een platform tegen de bezuinigingen

Harry Westerink