26 maart, Rotterdam: eisenoverhandiging door de gebruikers van het gekraakte Havenstraat 231-pand

Je ziet op de achtergrond een ruit van een pand van Woonbron met hun logo erop. Er is een #Voor14 poster op het raam geplakt. Op de voorgrond een logo van een dakje met daaronder een geheven vuist.

Vandaag om 14:00 uur gaan de gebruikers van het gekraakte voormalige buurthuis aan de Havenstraat 231 in Rotterdam hun eisen overhandigen aan wooncorporatie Woonbron, de eigenaar van het pand. De kraakactie op 31 januari, die breed werd ondersteund, was bedoeld om actie te voeren voor betaalbare woningen en een hoger minimumloon. Maar Woonbron probeert de gebruikers het pand uit te werken. Hoog tijd om solidair te zijn met de gebruikers en vanmiddag naar de protestactie te komen.

Uit de oproeptekst: “Op zondag 31 januari hebben wij het jarenlang leegstaande pand en voormalige buurthuis aan de Havenstraat 231 in gebruik genomen. We wilden een statement maken. Want, de ongelijkheid in Rotterdam wordt steeds groter en zichtbaarder. Overal in de stad worden sociale huurwoningen slecht onderhouden en gesloopt om plaats te maken voor dure woningen. De huurprijzen blijven maar stijgen in onze stad en het inkomen van Rotterdammers met een minimumloon of een uitkering blijft achter. Ook is er steeds minder ruimte voor hun sociale activiteiten en initiatieven. Zij worden onze stad uit geduwd. Er lijkt geen plek meer voor hen te zijn.

Vrijdag 26 maart
Vanaf 14:00 uur
Woonbron Delfshaven
Kratonkade 5, Rotterdam
Facebook

Dit accepteren wij niet langer. Wij claimen een stukje Rotterdam terug om aandacht te vragen voor de strijd van vele Rotterdammers. Met hen willen wij dat de rijkdom en de ruimte in onze stad eerlijker worden verdeeld. Alleen dan kan iedere Rotterdammer meedoen en een plekje hebben. Dit kan door het minimumloon in 2022 naar 14 euro per uur te verhogen en door sociale huurwoningen goed te onderhouden en te renoveren.

Onze gemeenteraad wilde eerder niet luisteren. Nogmaals roepen wij hen op ervoor te zorgen dat iedere Rotterdammer betaalbaar kan wonen en een fatsoenlijk inkomen heeft. Wij roepen de gemeente Rotterdam op te kiezen voor ons. Wij willen een bloeiende, kleurrijke stad waarin iedereen kan wonen en leven in plaats van overleven.

Deze oproep wordt ondersteund door diverse maatschappelijke organisaties en initiatieven uit Rotterdam: Aktiegroep Oude Westen, Recht op de stad Rotterdam, Bond Precaire Woonvormen, Rotterdamse Sociale Alliantie (RoSA!), Stichting Huurders Rotterdam Vestia, FNV Lokaal Rotterdam, Rotterdam Voor 14, SP Rotterdam, ROOD Rotterdam, NIDA Rotterdam, Rotterdam BIJ1, Arbeiderspartij van Turkije – Afdeling Nederland, Cultural Workers Unite, Rotterdam verwelkomt Vluchtelingen, Stichting Zona Franca, Wij Zijn De Thuiszorg Rotterdam, XR Rotterdam, Doorbraak, Communistische jongerenbeweging Zuid-Holland, NIYA jongerenafdeling, Cirkel.

Na deze actie stond Woonbron al gauw aan de deur met de boodschap dat we pech hebben omdat het pand is verkocht. We zijn hierna met elkaar om de tafel gegaan. Helaas zonder resultaat. Woonbron daagde ons voor de rechter en eiste een ontruiming vanwege een “spoedeisend belang”. We zijn in afwachting van het vonnis van de rechter. Tijdens de hoorzitting kwam Woonbron met een aantal argumenten en verwijten die ons verrasten, en waar we graag over in gesprek willen.

1. “Woonbron was bereid om een gebruikersovereenkomst met ons te sluiten”

Tijdens ons gesprek op het kantoor van Woonbron wilden jullie niet over een gebruikersovereenkomst praten. Na afloop wilden wij graag een vervolggesprek, maar Woonbron wilde niet meer verder praten. Wij zijn nog steeds bereid om tot een overeenkomst te komen.

2. “Wij zorgen voor verloedering en verslechtering van het straatbeeld”

Wij hebben het verwaarloosde pand opgeknapt en organiseren allerlei buurtactiviteiten, zoals kunst door kinderen, samen tuinieren, gratis fietsreparatie, gratis afhaalkoffie, livemuziek in de straat en een open huis. Woonbron is de partij die zorgt voor verloedering en verslechtering van het straatbeeld door jarenlange leegstand en verwaarlozing van dit pand.

3. “Wij zorgen voor gevaarlijke situaties in het pand”

Toen wij het pand aantroffen, stonden verschillende kamers onder water. De muren waren beschimmeld. Plafondplaten waren uitgevallen. Waterleidingen afgesneden. Regenafvoer verstopt en een lek dak. Wij hebben het pand gerepareerd en opgeknapt. De CV is gerepareerd door een installatiemonteur. Waterleidingen zijn gerepareerd door een loodgieter. Er is een nieuw expansievat en drukmeter geïnstalleerd. Lekkages zijn verholpen en er is geschilderd. Ook hebben we gas, water, en internet contracten afgesloten.

4. “De buren hebben last van ons”

Wij zijn bij alle buren meerdere keren langs geweest. Niemand heeft zich bij ons gemeld vanwege overlast. Er is actieve steun van buren. Zij willen ook dat Havenstraat 231 weer een buurthuis wordt.

5. “Havenstraat 231 is al verkocht en moet per 1 april worden opgeleverd”

Nog niemand heeft een handtekening onder een koopcontract gezien. Hetzelfde geldt voor de benodigde wijziging van bestemming. Het pand staat vandaag (26 maart) zelfs nog te koop. Waarom moeten wij er dan per direct uit? We zijn bereid om een gebruikersovereenkomst te sluiten.

Zonder bewijs van een koopovereenkomst is er geen reden om ons uit te zetten. Wij willen in gesprek over een gebruikersovereenkomst.

Harry Westerink