27 juni, Groningen: bijeenkomst “Participatiewet? Onze tegenprestatie is verzet!” (met livestream!)

Onze tegenprestatie is verzet!
Onze tegenprestatie is verzet!
Livestream!

Voor wie niet kan komen: je kunt de bijeenkomst ook volgen via een livestream: http://wmvideo.service.rug.nl/let=live1. Je kunt de link openen met VLC player of gewoon met je browser.

(Alleen met Google Chrome gaat het soms niet goed. En je kunt eventueel http vervangen door mms.)

Op vrijdag 27 juni organiseert Doorbraak in samenwerking met hoogleraar Gijsbert Vonk in Groningen een discussiebijeenkomst over de nieuwe Participatiewet en over het protest daartegen van onderop. De bedoeling is om te kijken of er mogelijkheden zijn om het verzet van uitkeringsgerechtigden in Groningen te organiseren, in navolging onder meer van de campagnes tegen dwangarbeid in Amsterdam en in Leiden.

Discussiebijeenkomst
Oude Kijk in ’t Jatstraat 28
Harmoniegebouw
Onder de boogjes, Bouwdeel 1314, 0014
Van 15:00 tot 18:00 uur
Op vrijdag 27 juni 2014
Facebook

De sprekers zijn:
Gijsbert Vonk, hoogleraar sociale zekerheidsrecht aan de Groningse universiteit
Dries Bergmans, van het Amsterdamse actiecomité Dwangarbeid Nee en Doorbraak
Eric Krebbers, van Doorbraak uit Leiden
Corrie Hogenboom, van Doorbraak uit Groningen
En de voorzitter is:
Malene Duijst, die eerder een bijeenkomst in Amsterdam voorzat

Na afloop is er gratis food porn from the streets of Grunn, door Popup ’t eethuis.

De middag is georganiseerd voor en door uitkeringsgerechtigden, en is mede een reactie op een eerdere bijeenkomst in Groningen over dwangarbeid waarbij dat duidelijk niet het geval was.

In veel gemeenten worden werklozen op een schandalige manier behandeld en uitgebuit. Angst voor strafkortingen of andere problemen weerhoudt veel dwangarbeiders van protest. Maar sinds een jaar of twee durven steeds meer werklozen hun ervaringen openlijk te delen. Bijvoorbeeld in Facebook-groepen, op de website van Doorbraak en in de zwartboeken van de FNV en het Amsterdamse actiecomité Dwangarbeid Nee. Overal in het land beginnen werklozen zich te verzetten tegen de dwangarbeid. Individueel door tegen te stribbelen of ronduit te weigeren. Maar ook georganiseerd. In meerdere steden zijn al comités opgericht, onder meer door Doorbraak. Ook in Groningen willen we verzet opbouwen. In Amsterdam en Leiden hebben dwangarbeiders zo al successen behaald. En ook de SP en de FNV worden steeds kritischer op dwangarbeid.

Meer weten over deze bijeenkomst of over de plannen voor protesten in Groningen? Mail dan: groningen@doorbraak.eu.

Doorbraak Groningen

De bijbehorende flyer.
De bijbehorende flyer.