30 oktober, Leiden: vierde open actiebijeenkomst voor een minimumloon van 14 euro #leidenvoor14

Onze eerste flyeractie, op 24 september bij Leiden Centraal.

Op woensdag 30 oktober komt #leidenvoor14 weer bij elkaar. Wil jij een handje helpen om het minimumloon flink omhoog te krijgen? En de welvaart eerlijker te verdelen? Kom dan ook naar de open bijeenkomst in het Vakbondshuis aan de Rooseveltstraat 55 in Leiden. Wij zijn een strijdbare groep mensen, van allerlei achtergronden, die elkaar gevonden hebben in de strijd voor rechtvaardigheid, voor een menswaardig leven voor iedereen!

De FNV begon ruim een jaar terug met de campagne #samenvoor14 in Rotterdam-Zuid. Na deze zomer worden er in meer en meer steden bijeenkomsten gehouden om het inspirerende initiatief verder uit te bouwen. Leiden, Amsterdam, Leeuwarden, Nijmegen, Helmond, en er zijn plannen voor Haarlem, Deventer, Den Haag en op termijn nog veel meer steden. Vakbondsleden doen mee, maar ook bijvoorbeeld actiegroepen, jongerenafdelingen van politieke partijen, en heel veel andere betrokken mensen die het zat zijn dat de welvaart jaar na jaar oneerlijker verdeeld wordt.

Woensdag 30 oktober
Van 19:30 tot 21:00 uur
Vakbondshuis, FNV Lokaal
Rooseveltstraat 55, Leiden
Facebook

Bij de vorige vergadering.

We hebben in Leiden inmiddels alweer drie bijeenkomsten achter de rug, en 5 flyeracties waarbij enkele honderden handtekeningen zijn opgehaald. We gaan op 30 oktober onze plannen verder uitwerken. We gaan proberen lokale politieke partijen achter de campagne te krijgen, en gemeenteraden vragen om zich uit te spreken. We denken ook aan bijeenkomsten in wijken, een mars door de stad in december, en nog veel meer.

We hebben hard enthousiaste mensen nodig. Het initiatief begint te leven en we moeten het ijzer smeden als het heet is. Kom ook meedoen!

Heb jij een baan met minimumloon of daar net boven? Of zit je in een uitkering? Krijg je AOW? Heb je het idee dat de boodschappen steeds duurder worden, maar je inkomen niet meegroeit? Terwijl de regering zegt dat de crisis voorbij is….

Twee miljoen mensen voelen op dit moment niets van de economische groei. Sterker nog, hun inkomen is in de afgelopen veertig jaar twintig procent minder waard geworden! En dat terwijl de winsten van grote bedrijven groter en groter worden. Nederland is gigantisch rijk. Die rijkdom gaan we eerlijker verdelen. Het minimumloon moet daarom om te beginnen naar 14 euro per uur. Daarmee stijgt ook het inkomen van mensen met een uitkering en AOW.

Eric Krebbers