Nieuwe Frontex-verordening: Fort Europa uitgebreid

Het nieuwe “Permanente Korps” zal geleidelijk worden opgericht. Vanaf 1 januari 2021 zullen 6.500 ambtenaren worden aangeworven, en tegen 2024 zal dit aantal volgens de huidige plannen zijn gestegen tot 8.000. De Commissie is van mening dat de nieuwe “vaste staf” een belangrijke rol zal spelen in de ontwikkeling van de Europese Unie. Het grootste deel van het personeel zal worden ingezet in de vorm van kortdurende detacheringen (in totaal 5.500 politiefunctionarissen), terwijl nog eens 1.500 ambtenaren voor lange tijd zullen worden gedetacheerd en nog eens 1.500 als “reserve voor snelle reactie”. Frontex zal 3.000 ambtenaren krijgen als eigen statuspersoneel. Ongeveer 10 procent van alle diensten van het grensagentschap wordt al geleverd door de Duitse federale politie, in totaal zullen er 1.277 Duitse politieagenten worden gerekruteerd als onderdeel van het “Permanent Corps”. Frontex-operaties worden ook ondersteund door de federale recherche en de douane.

Matthias Monroy in Nieuwe Frontex-verordening: Fort Europa uitgebreid (Global.info)