5 september, Den Haag: bijeenkomst over drang en dwang in de bijstand

Logo van de Haagse mug.
Logo van de Haagse Mug.

Op 5 september organiseert de Haagse Mug een discussiebijeenkomst over drang en dwang in de bijstand. Met als sprekers Sanne van der Gaag, raadslid voor de Haagse Stadspartij, Doorbraak-activist Harry Westerink en iemand van de campagne Stop Werken Zonder Loon van de FNV.

Bijeenkomst
Dinsdag 5 september
Vanaf 20:00 uur
Panderbar
Binnendoor 32
Den Haag

Uit de oproeptekst: “Sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 zijn veel bijstandsgerechtigden verplicht een ’tegenprestatie’ te leveren voor hun uitkering. Dit betekent dat zij door de gemeente waar ze wonen worden gedwongen om onbetaalde werkzaamheden uit te voeren. Doen zij dit niet, dan worden ze doorgaans flink gekort op de uitkering. Vaak is dit een korting van 100 procent, met als gevolg dat mensen tijdelijk de hele uitkering verliezen. Andere bijstandsgerechtigden moeten in het kader van hun ‘reïntegratie’ op de arbeidsmarkt werken zonder daarvoor betaald te krijgen. Ook voor hen geldt dat zij gekort worden op hun uitkering als zij hier niet aan meewerken.

Er is gelukkig ook verzet tegen deze nieuwe vorm van drang en dwang waarbij bijstandsgerechtigden verplicht worden om te werken zonder dat zij hiervoor een loon krijgen. Vakbond FNV zet zich met de campagne Stop Werken Zonder Loon in om dit soort praktijken te stoppen. Doorbraak strijdt hiertegen met het actiecomité Dwangarbeid Nee. Op 5 september zullen een vertegenwoordiger van FNV en van Doorbraak met elkaar in debat gaan over werken zonder loon/dwangarbeid in de bijstand. Welke analyse maken zij van dit probleem en welke strategie voeren ze om dit tegen te gaan? Na het debat zal nog even worden ingegaan op de situatie in Den Haag en is er alle ruimte voor de zaal om eigen ervaringen te delen.”

Eric Krebbers