Aanklacht tegen de monarchie wegens koloniale misdaden (video)

Chris Kaspar de Ploeg (Foto: Oscar Brak).

Deze toespraak werd gehouden tijdens Inheemse Bevrijdingsdag bij het 1492 Volkstribunaal in Amsterdam, op 12 oktober 2022. De toespraak is een aanklacht tegen de (Nederlandse) monarchie en koninklijke families wegens koloniale misdaden tegen Inheemse volkeren en andere gekoloniseerde volkeren.

Beste rechter en jury,

Ik ben hier om te praten over westerse koningshuizen. Over koloniale koningshuizen. Van het Spaanse imperium tot het Britse, van het Franse imperium tot het Nederlandse, bijna de hele wereld werd gekoloniseerd, tot slaaf gemaakt, verkracht, geplunderd en vermoord in naam van de koninklijke staatshoofden.

In het Engels. In English.

We weten dat koning Leopold Congo plunderde als zijn eigen persoonlijke eigendom en 10 miljoen mensen vermoordde in een brute holocaust. We weten dat de Spaanse kroon de reis van Columbus financierde, waardoor het proces van onvoorstelbare genociden en ecociden in gang werd gezet, wat leidde tot de dood van naar schatting 175 miljoen mensen. We weten dat Britse royals de belangrijkste aandeelhouders waren van de Royal African Company, die meer tot slaaf gemaakte mensen heeft verscheept dan elk ander bedrijf ter wereld.

Toen koningin Elizabeth een paar weken geleden stierf, was ze nog steeds de grootste legale landeigenaar ter wereld, met een zesde van het landoppervlak van de planeet. We leven nog steeds in het koloniale heden, edelachtbare.

Geachte rechter en jury, ik ben hier natuurlijk om in het bijzonder te spreken over het Nederlandse koningshuis. En in verband met de tijd wil ik me concentreren op slechts drie mensen van het Huis Oranje-Nassau. Ik denk dat deze voorbeelden zullen voldoen om mijn zaak te verdedigen.

Ten eerste Johan Maurits Nassau, die gouverneur werd van ‘Nieuw Holland’, een Nederlandse kolonie in Noord-Brazilië en een van de belangrijkste centra van de transatlantische slavernij na de genocide op de lokale Inheemse volkeren. Maurits Nassau werd een van de rijkste mensen van Nederland, terwijl hij handelde in tot slaaf gemaakten en op de marrongemeenschappen jaagde in een compleet schrikbewind. Het Huis Oranje-Nassau was een grootaandeelhouder van de West-Indische Compagnie, die voor korte tijd de grootste handelaar van tot slaaf gemaakte mensen over de hele wereld werd. Als zodanig was de koninklijke familie direct verantwoordelijk voor ernstige misdaden tegen de menselijkheid.

Onze allereerste officiële koning, edelachtbare, is Willem I. Onder de Nederlandse grondwet stonden de koloniën volledig onder zijn tirannieke buitenlandse heerschappij. Willem I was nauw betrokken bij de brute onderdrukking van de Java-opstand, waarbij zijn troepen 200.000 burgers vermoordden. Deze brute slachtpartijen legden de basis voor Willem’s oplegging van het zogenaamde cultuursysteem, waarbij inheemse boeren gedwongen werden hun beste stukken land te gebruiken voor koffie en suiker, waarop de Nederlandsche Handel-maatschappij (NHM) een volledig monopolie verwierf. Willem I was nota bene zelf de grootste aandeelhouder en werd zo rijk over de ruggen van talloze plaatselijke bewoners die gebukt gingen onder een diepe armoedeval en soms zelfs bezweken aan hongersnood.

Maar Willem I was ook een drugshandelende gangster. Zijn Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) werd een van de grootste opiumhandelaren ter wereld door de lokale bevolking te drogeren die op de koloniale plantages moesten zwoegen. Het is duidelijk dat de koninklijke familie direct verantwoordelijk was voor enkele van de ergste misdaden van het kolonialisme, waaronder dwangarbeid, gedwongen hongersnood, burgermoorden, oorlogsmisdaden en massale handel in opioïden.

Om af te sluiten, edelachtbare, met een recenter voorbeeld, prins Bernhard, die in 2004 overleed. Voordat hij trouwde met de Nederlandse koningin Juliana was hij Duits staatsburger, lid van de nazi-SS, SA en de NSDAP. Na de Tweede Wereldoorlog had prins Bernhard nog het lef om op frauduleuze wijze een miljoen gulden te stelen uit een Duits fonds voor holocaustslachtoffers. Maar, edelachtbare, er is meer.

Prins Bernhard was een van de oprichters en de eerste voorzitter van het Wereld Natuur Fonds, dat tot op de dag van vandaag inheemse volkeren martelt, vermoordt en met geweld van hun land verdrijft in de naam van witte natuurbescherming – natuurparken voor toeristen – over de hele wereld. Maar Bernhard zelf was een jager en een huichelaar. Onder de 1.000 oprichtende geldschieters van het WNF zaten talloze vooraanstaande apartheidsfiguren, wapenhandelaren, dictators, fascisten en oliebarons. Prins Bernhard financierde persoonlijk het eerste WNF-doodseskader in Zuid-Afrika, de KAS. Volgens insider-getuigenissen heeft de KAS hoogstpersoonlijk pro-apartheidsmilities getraind in het Kruger National Park en naar schatting 6.000 tegenstanders van het apartheidsregime gedood. Als zodanig koos prins Bernhard de kant van de misdaden van apartheid en tegen de zelfbeschikking van Inheemse volkeren.

Dit zijn slechts drie voorbeelden, beste rechter en jury. Er zijn er natuurlijk nog veel meer. De koninklijke familie was grootaandeelhouder – zou dat nog steeds kunnen zijn – in talloze Nederlandse bedrijven die direct onder het kolonialisme groeiden, waaronder Shell, ABN AMRO en Unilever. Zo werd de koninklijke familie een van de rijkste families ter wereld, met een geschat vermogen van 12 miljard euro. En toch ontvangt het koningshuis jaarlijks naar schatting 350 miljoen euro van de Nederlandse staat, via fiscale privileges en subsidies voor het onderhoud van hun kastelen en hun luxueuze reizen. Zoals hun uitstapjes naar hun vakantiehuis in Wallmapu, op gestolen Inheems Mapuche land.

Op dit moment, terwijl ik hier spreek, beweren de koning en de koningin dat ze schoon schip willen maken met het verleden van het koningshuis. Maar praten is makkelijk. Ik zeg jullie, de oplossing is simpel. Doe afstand van je macht en je gestolen rijkdom. Geef je kastelen en je aandelen terug – die goudbergen waar je nog nooit voor hebt gewerkt – en geef alles, elke laatste cent, terug aan de mensen die werden gekoloniseerd, vermoord en tot slaaf gemaakt. Het is tijd voor reparaties. Dus stap van je troon af. Word een gewoon mens zoals wij allemaal. Omdat het koningshuis niet kan worden gedekoloniseerd, het kan alleen worden afgeschaft.

Beste rechter en jury, dat is alles wat ik te zeggen heb.

Chris Kaspar de Ploeg

(Onderzoeksjournalist en mede-oprichter van Aralez. een dekoloniaal collectief in Amsterdam.)